Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp
Hội ND Sóc Trăng: Phối hợp hòa giải  gần 1.800 đơn thư

Hội ND Sóc Trăng: Phối hợp hòa giải gần 1.800 đơn thư

(KNTC) Trong năm 2020 các cấp Hội ND đã tham mưu triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ theo tinh thần Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ....