Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp
Hưng Yên: Tham gia hòa giải hơn 470 vụ việc

Hưng Yên: Tham gia hòa giải hơn 470 vụ việc

(KNTC)- Từ năm 2015 đến 2019, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức hơn 790 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 6.380 cán...