Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp
Hội ND Thừa Thiên Huế: Tham gia hoà giải 5.720 vụ mâu thuẫn

Hội ND Thừa Thiên Huế: Tham gia hoà giải 5.720 vụ mâu thuẫn

(KNTC)- Trong 10 năm (2013- 2023) triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế...