Bến Tre: Hòa giải thành trên 10 nghìn vụ việc

09:55 - 02/07/2019

(KNTC) – Xác định công tác phối hợp thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung giao ước thi đua hàng năm của các cấp Hội, 9/9 huyện, thành Hội trên địa...

Bình Phước: Hội ND tham gia hòa giải gần 2.000 vụ việc mâu thuẫn

04:39 - 28/06/2019

(KNTC) - Từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tiếp nhận và tham gia hòa giải 1.820 vụ việc. Trong đó tiến hành hòa giải thành 405 vụ việc, chuyển 1.415 vụ việc hòa giải không...

Hà Tĩnh: Hòa giải thành trên 80% vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở

04:39 - 28/06/2019

(KNTC)- Trong 05 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải, trên địa bàn toàn tỉnh có tổng cộng 8.050 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, trong đó đã hòa giải thành 6.471 vụ, việc. Hoạt động hòa giải của...

Đồng Nai: Lãnh đạo Hội tham gia 2.740 buổi tiếp công dân với gần 6.000 lượt người

05:30 - 21/06/2019

(KNTC)- Trong 5 năm qua (2014-2018), toàn tỉnh đã tổ chức được trên 67.000 Hội nghị, cuộc họp, nói chuyện chuyên đề, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật tới trên 3.500.000 lượt người.

Hội ND Bình Dương: Tham gia hòa giải thành trên 6.000 vụ việc

05:22 - 28/05/2019

(KNTC)- Với mục đích tuyên truyền sâu rộng vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, xích mích và giữ gìn sự đoàn kết nội...

Thừa thiên- Huế: Hòa giải thành trên 2000 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn

01:15 - 28/05/2019

(KNTC)- Trong năm năm qua các cấp Hội đã phối hợp với các ngành liên quan hòa giải thành 2.164 trên tổng số 3.723 vụ việc mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai, nhà ở, ly hôn, bạo...

Yên Bái: Hòa giải thành trên 7.100 vụ việc

08:43 - 08/05/2019

(KNTC) –Những năm qua, Hội ND tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần đưa Luật Hòa giải ở cơ sở đi vào đời sống...

Quảng Ninh: Hòa giải thành trên 9.700 vụ việc mâu thuẫn

05:18 - 26/04/2019

(KNTC)- Năm năm qua, các cấp Hội ND đã tích cực tham gia với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa giải....

Hội ND Long An: Hòa giải thành trên 80% các vụ việc mâu thuẫn

05:18 - 26/04/2019

(KNTC)- Năm năm qua, số cán bộ các cấp Hội được bầu là hòa giải viên, tham gia vào các Ban, Tổ hòa giải ở cơ sở ngày càng tăng.Hội ND cơ sở đã tổ chức hòa giải thành 1219/1519...

TP Cần Thơ: Nâng cao nhận thức hòa giải cho cán bộ, hội viên, nông dân.

10:19 - 22/04/2019

(KNTC) 5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 74.844 cuộc cho trên 1 triệu cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp