Hội ND Bắc Ninh: Hòa giải thành trên 70 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn

05:31 - 17/01/2023

(KNTC)- Năm 2022, các cấp Hội ND của tỉnh đã hòa giải thành 75 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân.

Sóc Trăng: Tham gia hòa giải thành trên 1 nghìn vụ việc

04:44 - 17/01/2023

(KNTC) - Năm 2022, Hội ND các cấp tổ chức 1.327 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội việc xây dựng, quản lý, sử dụng tài chính Hội...

Hội ND Hà Tĩnh: Đẩy mạnh hoạt động của trên 100 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

10:29 - 31/08/2022

(KNTC) - Hiện nay, toàn tỉnh có 111 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 3.465 thành viên, bên cạnh đó mỗi câu lạc bộ đều xây dựng đội ngũ hòa giải viên, có 216/216 cơ sở Hội...

Hội ND Bình Dương: Tham gia hòa giải thành trên 200 vụ việc

05:55 - 29/06/2022

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2022, Hội ND phối hợp với Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai xã, phường và tổ hòa giải khu, ấp tham gia hòa giải thành 208/259 vụ việc (đạt tỷ lệ...

An Giang: Quý I/2022, Hội các cấp tham gia hòa giải thành 20 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân

04:23 - 27/04/2022

(KNTC)- Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hội Nông dân đã đăng ký nội dung giám sát năm 2022 về "Giám sát việc tổ...

Hội ND tỉnh Bình Định: Đẩy mạnh hoạt động của 60 Câu lạc bộ ‘Nông dân với pháp luật”

10:42 - 30/03/2022

(KNTC) – Năm 2021, với việc củng cố, kiện toàn 64 “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật” gồm 2.419 thành viên, các cấp Hội đang hướng tới sự tham gia của người dân trong công tác tuyên truyền...

Hội ND Phú Thọ: xã Hoàng Cương xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81

05:29 - 20/01/2022

(KNTC)- Xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba được Hội ND tỉnh, huyện khảo sát, lựa chọn xây dựng mô hình điểm của Trung ương Hội về “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Hội ND Bến Tre: Tham gia hòa giải thành trên 400 vụ việc

02:03 - 24/12/2021

(KNTC) - Năm 2021, Hội ND tham gia hòa giải thành 408/488 vụ tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, môi trường trong cộng đồng dân cư.

Hội ND Quảng Nam: Hòa giải thành trên 970 vụ việc

01:58 - 30/11/2021

(KNTC)- Năm 2021, các cấp Hội tham gia cùng Mặt trận và các tổ chức đoàn thể hòa giải thành 997 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở.

Hội ND Nghệ An: Tham gia đối thoại, hòa giải hơn 1.900 vụ việc khiếu nại của nông dân

01:38 - 30/09/2021

(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội đã tham gia đối thoại, hòa giải thành 1.737/1962 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp