Hội ND Ninh Thuận: Hoà giải thành 106 vụ việc

10:38 - 10/04/2024

(KNTC) - Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được các cấp Hội quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Hải Dương: Tham gia hoà giải thành 455 vụ việc

12:24 - 26/01/2024

(KNTC) - Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại...

Hội ND Đồng Tháp: Tham gia hòa giải thành 327 vụ việc

03:41 - 22/11/2023

(KNTC) - Năm 2023, các cấp Hội phối hợp các ngành liên quan tham gia tiếp công dân, hoà giải 1.049 vụ việc, hòa giải thành 327 vụ tranh chấp, mâu thuẫn của nông dân, góp phần hạn chế khiếu...

Hội ND Quảng Ngãi: Kiện toàn 684 Tổ hòa giải ở cơ sở

03:41 - 22/11/2023

(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ...

Các cấp Hội phối hợp tham gia hòa giải thành 3.928 vụ việc

09:08 - 09/11/2023

(KNTC) - Năm 2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành và chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội tham...

Hội ND Đắk Lắk: Tham gia hòa giải thành gần 2.500 vụ việc

05:01 - 28/07/2023

(KNTC) - Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính...

Hội ND Đồng Nai: Tham gia hòa giải trên 5.000 vụ việc

04:26 - 14/07/2023

(KNTC)- Trong 10 năm (2013-2023), các cấp Hội ND trong tỉnh phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể hòa giải 5.626 vụ việc, trong đó hòa giải thành 4.044 vụ việc góp phần hạn chế phát...

Hội ND thành phố Hà Nội: 7.625 cán bộ Hội tham gia hoà giải viên cơ sở

04:44 - 13/07/2023

(KNTC)- Mười năm qua (2013- 2023), các cấp Hội ND thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở tới cán bộ, hội viên, nông dân, cộng tác viên, tuyên...

Hội ND Bắc Kạn: Tham gia hòa giải thành 532 vụ việc

10:32 - 29/06/2023

(KNTC) - 10 năm qua (2013-2023), Hội ND các cấp đóng vai trò tích cực trong việc tham gia hòa giải, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối...

Hải Dương: Hội ND các cấp trực tiếp hòa giải thành 68 vụ việc

03:07 - 25/04/2023

(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội tích cực thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp