Vai trò của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

10:15 - 19/03/2021

(KNTC)- Thông qua các Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời đến hội viên.Từ đó giúp hội viên...

Vĩnh Long: Hòa giải thành trên 500 vụ việc

03:20 - 25/01/2021

(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tham gia tiếp trên 383 lượt người và giải quyết được 252 vụ khiếu nại, tố cáo của nông dân, hòa giải thành 547...

Thái Nguyên: Hòa giải thành trên 3.100 vụ việc

02:13 - 25/12/2020

(KNTC)- Năm năm qua, các cấp Hội tham gia hòa giải thành 3.138/3.993 vụ việc, chiếm tỷ lệ 78,5%, chủ yếu là tranh chấp, vướng mắc về đất đai, hôn nhân và gia đình..

Hội ND Hà Nam: Hòa giải thành trên 4.800 vụ việc

10:26 - 22/10/2020

(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tích cực tham gia công tác phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp...

Hội ND Yên Bái: Các cấp Hội hòa giải thành hơn 7 nghìn vụ việc

05:26 - 30/09/2020

(KNTC) - Sau 5 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 7.137/7.662 vụ tranh chấp, khiếu kiện của nông dân.

Hội ND tỉnh Vĩnh Long: Tham gia hòa giả thành 1.600 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở

02:32 - 30/09/2020

(KNTC)- Trong 5 năm, các cấp Hội đã tham gia cùng chính quyền cùng cấp và các ban, ngành 941 buổi tiếp 3.088 lượt công dân tham gia hòa giải 2.019 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.600 vụ,...

Hội ND Bắc Kạn: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 6.000 lượt hội viên, nông dân

12:12 - 01/09/2020

(KNTC)- Từ năm 2015-2019, các cấp Hội ND của tỉnh đã phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức 195 buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 6.946 lượt hội viên, nông dân. Qua đó cung cấp thông tin,...

Bình Thuận: Các cấp Hội tham gia hòa giải thành ở cơ sở 79/87 vụ

05:37 - 25/08/2020

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tham gia hòa giải thành ở cơ sở 79/87 vụ, chủ yếu về tranh chấp đất đai, ly hôn, giá cả bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng, mâu...

Hội ND Quảng Trị: Hòa giải thành trên 2.000 vụ việc

01:42 - 30/07/2020

(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành cùng cấp tham gia hòa giải thành 2.085/2.239...

Hội ND Quảng Trị: Tham gia hòa giải gần 1.500 vụ việc

12:22 - 30/07/2020

(KNTC) Năm năm qua (2014-2019) các cấp Hội đã chủ động phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chuyên môn tổ chức 1779 buổi tư vấn pháp luật, trợ...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp