Hội ND Đắk Lắk: Tham gia hòa giải thành gần 2.500 vụ việc

05:01 - 28/07/2023

(KNTC) - Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính...

Hội ND Đồng Nai: Tham gia hòa giải trên 5.000 vụ việc

04:26 - 14/07/2023

(KNTC)- Trong 10 năm (2013-2023), các cấp Hội ND trong tỉnh phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể hòa giải 5.626 vụ việc, trong đó hòa giải thành 4.044 vụ việc góp phần hạn chế phát...

Hội ND thành phố Hà Nội: 7.625 cán bộ Hội tham gia hoà giải viên cơ sở

04:44 - 13/07/2023

(KNTC)- Mười năm qua (2013- 2023), các cấp Hội ND thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở tới cán bộ, hội viên, nông dân, cộng tác viên, tuyên...

Hội ND Bắc Kạn: Tham gia hòa giải thành 532 vụ việc

10:32 - 29/06/2023

(KNTC) - 10 năm qua (2013-2023), Hội ND các cấp đóng vai trò tích cực trong việc tham gia hòa giải, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối...

Hải Dương: Hội ND các cấp trực tiếp hòa giải thành 68 vụ việc

03:07 - 25/04/2023

(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội tích cực thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố...

Hội ND Phú Yên: Hòa giải thành trên 100 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp

05:38 - 31/03/2023

(KNTC)- Năm 2022 các cấp Hội tham gia hòa giải thành 117/122 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp liên quan chủ yếu về đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình.

Hội ND Bắc Ninh: Hòa giải thành trên 70 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn

05:31 - 17/01/2023

(KNTC)- Năm 2022, các cấp Hội ND của tỉnh đã hòa giải thành 75 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân.

Sóc Trăng: Tham gia hòa giải thành trên 1 nghìn vụ việc

04:44 - 17/01/2023

(KNTC) - Năm 2022, Hội ND các cấp tổ chức 1.327 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội việc xây dựng, quản lý, sử dụng tài chính Hội...

Hội ND Hà Tĩnh: Đẩy mạnh hoạt động của trên 100 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

10:29 - 31/08/2022

(KNTC) - Hiện nay, toàn tỉnh có 111 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 3.465 thành viên, bên cạnh đó mỗi câu lạc bộ đều xây dựng đội ngũ hòa giải viên, có 216/216 cơ sở Hội...

Vĩnh Long: Tham gia hòa giải thành 2.390 vụ tranh chấp, mâu thuẫn

05:04 - 11/08/2022

(KNTC)- Giai đoạn 2013- 2022, Hội ND tỉnh xây dựng và chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng công tác phổ biến, giáo dục...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp