Lai Châu: Hòa giải thành trên 1.300 vụ việc mâu thuẫn ngay tại chi, tổ Hội.

02:01 - 29/04/2020

(KNTC)- 5 năm qua (2015-2019), với trên 600 cán bộ chi Hội, hội viên là thành viên các Tổ hòa giải ở khu dân cư đã tham gia hòa giải thành 1.317/2.786 vụ việc ngay khi phát sinh tại các...

Hà Tĩnh: Hòa giải thành trên 2.200 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở

11:01 - 31/03/2020

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể địa phương hòa giải thành trên 2.200 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn...

Cần Thơ: Hòa giải thành trên 4.000 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở

05:17 - 28/02/2020

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, cán bộ Hội đã tham gia vào các tổ hòa giải, hội đồng hòa giải tiến hành hòa giải thành 4.267 vụ việc góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội...

HND Long An: Hòa giải thành trên 3000 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp

03:02 - 30/12/2019

(KNTC)- Năm 2019, các cấp Hội ND của tỉnh đã phối hợp hòa giải thành 3.198 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp của nông dân. Góp phần giữ gìn sự đoàn kết, ổn đinh trật tự, an toàn trên địa...

Vĩnh Long: Hòa giải thành 157 vụ việc

10:50 - 02/12/2019

(KNTC) Năm 2019, các cấp Hội đã đẩy mạnh việc tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền của Hội.

Tiền Giang: Hòa giải thành trên 600 vụ việc mâu thuẫn của nông dân

11:34 - 27/11/2019

(KNTC)- Năm 2019, các cấp Hội ND đã phối hợp hòa giải 946 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp của nông dân, trong đó hòa giải thành 660 vụ việc góp phần giữ gìn sự đoàn kết, ổn định an...

Khánh Hòa: Tập huấn nghiệp vụ hòa giải và trợ giúp pháp lý cho cán bộ Hội

09:30 - 31/10/2019

(KNTC) Thực hiện kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vừa qua, Hội ND thành phố Cam Ranh đã phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan ban, ngành tổ chức lớp tập huấn nghiệp...

Hội ND Điện Biên: Trực tiếp tham gia hòa giải trên 1.500 vụ việc

10:34 - 18/10/2019

(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội tích cực phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là...

Tây Ninh: Phát huy vai trò của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

04:42 - 27/09/2019

(KNTC)- Tính đến nay, Hội ND tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của 82 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 1.928 thành viên, kết hợp cùng các nhóm tuyên truyền viên nòng cốt hình...

Bắc Giang: Tích cực tham gia giám sát, phản biện góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

04:07 - 05/08/2019

(KNTC) - Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh có văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung giám...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp