Hội ND tỉnh Vĩnh Long: Tham gia hòa giả thành 1.600 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở

02:32 - 30/09/2020

(KNTC)- Trong 5 năm, các cấp Hội đã tham gia cùng chính quyền cùng cấp và các ban, ngành 941 buổi tiếp 3.088 lượt công dân tham gia hòa giải 2.019 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.600 vụ,...

Hội ND Bắc Kạn: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 6.000 lượt hội viên, nông dân

12:12 - 01/09/2020

(KNTC)- Từ năm 2015-2019, các cấp Hội ND của tỉnh đã phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức 195 buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 6.946 lượt hội viên, nông dân. Qua đó cung cấp thông tin,...

Hội ND Quảng Trị: Hòa giải thành trên 2.000 vụ việc

01:42 - 30/07/2020

(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành cùng cấp tham gia hòa giải thành 2.085/2.239...

Thanh Hóa: Các cấp Hội hòa giải thành gần 4 nghìn vụ việc

03:20 - 30/06/2020

(KNTC) - Sau 5 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 3.908/5.762 vụ tranh chấp, khiếu kiện của nông dân, trong đó Hội ND trực tiếp hòa giải...

Quảng Bình: Hòa giải thành trên 5.300 vụ việc

10:55 - 30/06/2020

(KNTC)Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, 5 năm qua (2014-2019) các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, củng cố, kiện toàn...

Hội ND Lạng Sơn: Hòa giải thành trên 4.000 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn.

10:49 - 30/06/2020

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, Hội ND cơ sở và các chi hội đã tham gia hòa giải 6.960 vụ việc tanh chấp, mâu thuẫn của hội viên, nông dân. Trong đó hòa giải thành 4.598 vụ việc. Góp...

Trà Vinh: Hòa giải thành trên 700 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân

04:41 - 05/06/2020

(KNTC) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được Hội ND các cấp thực hiện hiệu quả góp phần ngăn chặn các sai phạm nhằm xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Bình Định: Hòa giải thành trên 1.300 vụ việc

04:23 - 04/06/2020

(KNTC) - Những năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnhcông tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Nghệ An: Hòa giải thành gần 6.000 vụ việc

09:59 - 28/05/2020

(KNTC)Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực thực hiện công tác hòa giải cơ sở. Trong 5 năm từ 2015-2020 Hội ND các cấp đã hòa giải thành 5.939 vụ việc, góp phần đảm bảo trật tự nông...

Hội ND thành phố Hồ Chí Minh: hòa giải thành hơn 2.500 vụ việc

12:36 - 25/05/2020

(KNTC)- Nhằm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND thành phố đã phối hợp với các ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông ký Quy chế phối...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp