Hội ND Quảng Trị: Hòa giải thành trên 2.000 vụ việc

01:42 - 30/07/2020

(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành cùng cấp tham gia hòa giải thành 2.085/2.239...

Quảng Bình: Hòa giải thành trên 5.300 vụ việc

10:55 - 30/06/2020

(KNTC)Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, 5 năm qua (2014-2019) các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, củng cố, kiện toàn...

Hội ND Lạng Sơn: Hòa giải thành trên 4.000 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn.

10:49 - 30/06/2020

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, Hội ND cơ sở và các chi hội đã tham gia hòa giải 6.960 vụ việc tanh chấp, mâu thuẫn của hội viên, nông dân. Trong đó hòa giải thành 4.598 vụ việc. Góp...

Trà Vinh: Hòa giải thành trên 700 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân

04:41 - 05/06/2020

(KNTC) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được Hội ND các cấp thực hiện hiệu quả góp phần ngăn chặn các sai phạm nhằm xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Bình Định: Hòa giải thành trên 1.300 vụ việc

04:23 - 04/06/2020

(KNTC) - Những năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnhcông tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Lai Châu: Hòa giải thành trên 1.300 vụ việc mâu thuẫn ngay tại chi, tổ Hội.

02:01 - 29/04/2020

(KNTC)- 5 năm qua (2015-2019), với trên 600 cán bộ chi Hội, hội viên là thành viên các Tổ hòa giải ở khu dân cư đã tham gia hòa giải thành 1.317/2.786 vụ việc ngay khi phát sinh tại các...

Lâm Đồng: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật gần 25.000 hòa giải viên cơ sở

10:50 - 29/04/2020

(KNTC)- Thời gian qua các cấp Hội ND đã tổ chức 343 hội nghị cho 24.756 lượt hòa giải viên.

Hà Tĩnh: Hòa giải thành trên 2.200 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở

11:01 - 31/03/2020

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể địa phương hòa giải thành trên 2.200 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn...

Cần Thơ: Hòa giải thành trên 4.000 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở

05:17 - 28/02/2020

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, cán bộ Hội đã tham gia vào các tổ hòa giải, hội đồng hòa giải tiến hành hòa giải thành 4.267 vụ việc góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội...

Hội ND Bến Tre: Tham gia hòa giải thành công trên 600 vụ việc

05:27 - 30/12/2019

(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp