HND Long An: Hòa giải thành trên 3000 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp

03:02 - 30/12/2019

(KNTC)- Năm 2019, các cấp Hội ND của tỉnh đã phối hợp hòa giải thành 3.198 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp của nông dân. Góp phần giữ gìn sự đoàn kết, ổn đinh trật tự, an toàn trên địa...

Tiền Giang: Hòa giải thành trên 600 vụ việc mâu thuẫn của nông dân

11:34 - 27/11/2019

(KNTC)- Năm 2019, các cấp Hội ND đã phối hợp hòa giải 946 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp của nông dân, trong đó hòa giải thành 660 vụ việc góp phần giữ gìn sự đoàn kết, ổn định an...

Hội ND Điện Biên: Trực tiếp tham gia hòa giải trên 1.500 vụ việc

10:34 - 18/10/2019

(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội tích cực phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là...

Tây Ninh: Phát huy vai trò của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

04:42 - 27/09/2019

(KNTC)- Tính đến nay, Hội ND tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của 82 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 1.928 thành viên, kết hợp cùng các nhóm tuyên truyền viên nòng cốt hình...

Bắc Giang: Tích cực tham gia giám sát, phản biện góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

04:07 - 05/08/2019

(KNTC) - Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh có văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung giám...

Bến Tre: Hòa giải thành trên 10 nghìn vụ việc

09:55 - 02/07/2019

(KNTC) – Xác định công tác phối hợp thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung giao ước thi đua hàng năm của các cấp Hội, 9/9 huyện, thành Hội trên địa...

Bình Phước: Hội ND tham gia hòa giải gần 2.000 vụ việc mâu thuẫn

04:39 - 28/06/2019

(KNTC) - Từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tiếp nhận và tham gia hòa giải 1.820 vụ việc. Trong đó tiến hành hòa giải thành 405 vụ việc, chuyển 1.415 vụ việc hòa giải không...

Hà Tĩnh: Hòa giải thành trên 80% vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở

04:39 - 28/06/2019

(KNTC)- Trong 05 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải, trên địa bàn toàn tỉnh có tổng cộng 8.050 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, trong đó đã hòa giải thành 6.471 vụ, việc. Hoạt động hòa giải của...

Cao Bằng: 2.453 thành viên Tổ hòa giải tại 2.453 chi Hội

05:30 - 21/06/2019

(KNTC)- Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có Luật hòa giải cơ sở, hàng năm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp Hội cụ thể...

Đồng Nai: Lãnh đạo Hội tham gia 2.740 buổi tiếp công dân với gần 6.000 lượt người

05:30 - 21/06/2019

(KNTC)- Trong 5 năm qua (2014-2018), toàn tỉnh đã tổ chức được trên 67.000 Hội nghị, cuộc họp, nói chuyện chuyên đề, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật tới trên 3.500.000 lượt người.

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp