Lai Châu: Tổ chức hơn 700 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân

10:05 - 30/09/2021

(KNTC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội ND VN, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội tổ chức 797 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân trong...

Hội ND Hà Nam: Tổ chức hơn 700 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân

03:53 - 24/08/2021

(KNTC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội ND Việt Nam, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội đã tổ chức 735 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông...

Hội ND Khánh Hòa: Tổ chức hơn 400 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân

04:26 - 28/07/2021

(KNTC) - Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức 462 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh.

Quảng Trị: Các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021

02:56 - 23/07/2021

(KNTC)Từ đầu năm, UBKT Hội ND tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành Chương trình 07 về kiểm tra, giám sát năm 2021, nội dung kiểm tra tập trung vào việc: Tuyên truyền, quán triệt và tổ...

Quảng Trị: Hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm 2021

03:57 - 16/07/2021

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2021, UBKT Hội ND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội và phản biện xã hội,...

Hội ND Quảng Nam: Tổ chức hơn 1.200 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân

04:42 - 29/06/2021

(KNTC) - Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức 1.224 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh.

Hội ND tỉnh Lạng Sơn: Kiểm tra tại 30 cơ sở Hội

12:32 - 29/06/2021

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã thực hiện kiểm tra 37 cơ sở Hội, 71 chi Hội, 71 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 273 hộ vay vốn. Qua kiểm tra cho thấy, đa số Hội...

Hội ND TP Cần Thơ: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

03:56 - 23/06/2021

(KNTC) Sáu tháng đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Hội ND thành phố ban hành Kế hoạch về kiểm tra, giám sát tiến hành triển khai nội dung công tác kiểm tra, giám sát tại các lớp bồi dưỡng,...

Hội ND Bình Định: Thực hiện trên 2.300 cuộc kiểm tra, giám sát

10:00 - 17/06/2021

(KNTC) - Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, các cấp Hội đã tham gia 478 đoàn kiểm tra, giám sát, đồng thời trực tiếp tổ chức được 2.338 cuộc kiểm tra, giám sát. ...

Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân

09:16 - 06/06/2021

(KNTC) -Ban Chấp hành Hội ND tỉnh đã xây dựng Chương trình Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 đối với từng chuyên đề, nhiệm vụ cụ thể của công tác Hội.
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp