Hội ND Lào Cai: 6 tháng đầu năm 2023 tổ chức 19 đợt kiểm tra, giám sát

11:03 - 13/06/2023

(KNTC) – Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng và ban hành Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố, UBKT các cấp xây dựng chương trình,...

Đà Nẵng: Các cấp Hội thực hiện 300 cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở

02:40 - 31/05/2023

(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2023, Hội ND thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo Hội cấp dưới triển khai thực hiện 300 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong...

Hội ND Bình Dương: Thực hiện 175 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội

09:39 - 24/05/2023

(KNTC) - Từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh bám sát Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Trung ương Hội, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra, giám...

Hội ND Quảng Bình: Tổ chức 165 cuộc kiểm tra, giám sát

05:04 - 12/05/2023

(KNTC)- Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát ban hành các văn bản chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp Hội tổ chức thực hiện quy chế hoạt...

Hội ND thành phố Hà Nội: Thực hiện 76 cuộc kiểm tra, giám sát

04:10 - 19/04/2023

(KNTC)-Ngay từ đầu năm, Hội ND thành phố xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, văn...

Hội ND huyện Yên Bình (Yên Bái): Thực hiện hơn 280 cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở

03:24 - 31/03/2023

(KNTC) - Năm 2022, Hội ND huyện bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Yên Bái, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội cấp dưới triển khai thực hiện 284 cuộc kiểm tra,...

Bình Dương: Các cấp Hội tổ chức hơn 3.100 cuộc kiểm tra, giám sát

10:17 - 31/03/2023

(KNTC) Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Hội. Do vậy, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội ND đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát góp phần...

Hội ND Thanh Hóa: Tổ chức trên 30.700 cuộc kiểm tra, giám sát

03:08 - 27/03/2023

(KNTC) - 10 năm qua (2012-2022), Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tích cực thực hiện kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân.

Hội ND Quảng Bình: Tổ chức trên 400 cuộc kiểm tra, giám sát

06:15 - 24/02/2023

(KNTC)- Thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh, năm 2022, các cấp Hội đã thực hiện được 449 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và...

Hà Nam: UBKT các cấp thực hiện 279 cuộc kiểm tra

03:10 - 08/02/2023

(KNTC) – Đến nay, UBKT Hội ND các cấp trong tỉnh hoạt động nề nếp ổn định với 112 UBKT, 338 ủy viên thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ UBKT đảm bảo đủ số lượng,...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp