Vĩnh Phúc: Kiểm tra định kỳ và đột xuất tại trên 100 chi, tổ Hội

03:53 - 12/07/2020

(KNTC) - Những năm qua, hoạt động kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả góp phần đẩy lùi các sai phạm nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hà Giang: 11/11 huyện, thành phố thành lập UBKT

03:58 - 10/07/2020

(KNTC) - Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng, kiện toàn UBKT các cấp, hoàn thiện các văn bản thành lập UBKT...

Hà Tĩnh: Nâng cao hoạt động kiểm tra giám sát

10:42 - 02/07/2020

(KNTC) – Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội đổi mới, triển khai kịp thời, hiệu quả.

Lạng Sơn: Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

03:32 - 01/07/2020

(KNTC) – Năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Chương trình 15 CT/HNDT về công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả.

Ninh Thuận: Tổ chức 140 cuộc kiểm tra

03:02 - 30/06/2020

(KNTC) - Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội ND Việt Nam, ngay từ đầu năm Ủy ban Ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã ban hành chương trình...

Thừa Thiên-Huế: Thực hiện được 267 cuộc kiểm tra

11:15 - 30/06/2020

(KNTC)Ngay từ đầu năm 2020, căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm của Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu Ban Thường vụ Hội ND các cấp ban hành Chương...

Hải Dương: Tổ chức kiểm tra 46 cơ sở, 736 chi và 775 tổ Hội

10:53 - 27/06/2020

(KNTC)- Ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Hội ND tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát củng cố, kiện toàn UBKT các...

Quảng Ngãi: 172 cơ sở Hội thành lập UBKT

04:06 - 02/06/2020

(KNTC) – Đến nay, Hội ND tỉnh, 14/14 huyện, thành phố và 172 cơ sở Hội thành lập UBKT.

Gia Lai: Tăng cường kiểm tra hoạt động Hội và phong trào nông dân

04:19 - 01/06/2020

(KNTC) - Thực hiện Đề án thành lập UBKT các cấp của Trung ương Hội NDVN, Hội ND tỉnh, 16/17 Hội ND cấp huyện, thị xã, thành phố, 213/222 cơ sở đã bầu UBKT.

Hội ND Quảng Nam: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm

04:43 - 25/05/2020

(KNTC) Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội ND trong tỉnh thực hiện trên 1.000 cuộc kiểm tra, giám sát trong đó cấp tỉnh 20 cuộc, huyện 72 cuộc và cấp cơ sở tổ chức được 960 cuộc.
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp