Bắc Giang: Thực hiện kiểm tra toàn diện hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân

03:58 - 08/07/2019

(KNTC) – Từ đầu năm 2019, Hội ND tỉnh xây dựng dự thảo Đề án Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, xin ý kiến ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Ủy ban...

Vĩnh Long: Thực hiện trên 1 nghìn cuộc kiểm tra

11:18 - 08/07/2019

(KNTC) – Năm 2018, Hội ND tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hiệu quả trong hệ thống Hội.

Đắc Nông: Thực hiện trên 800 cuộc kiểm tra, giám sát

04:13 - 05/07/2019

(KNTC) - Năm 2019, Hội ND tỉnh ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội giám sát, tham gia phòng chống sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng đến các...

Bình Định: Các cấp Hội triển khai 1.211 cuộc kiểm tra, giám sát

04:03 - 05/07/2019

(KNTC) – Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội thực hiện 1.211 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức 17 cuộc kiểm tra.

Thành phố Hải Phòng: Thực hiện gần 600 cuộc kiểm tra

10:09 - 18/06/2019

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã kiểm tra 588 cuộc về việc thực hiện Điều lệ Hội, chỉ thị, nghị quyết của Hội cấp trên, việc xây dựng và hoạt động của Quỹ HTND, quỹ Hội, các...

Trà Vinh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội

11:07 - 12/05/2019

(KNTC) – Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo thực hiện góp phần ngăn chặn các sai phạm, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Nam Định: Kiểm tra tại 100 % cơ sở Hội

11:25 - 08/05/2019

(KNTC) –Các huyện, thành Hội đã kiểm tra tại 212/212 cơ sở Hội đạt 100% kế hoạch và tại 1.700 chi Hội, đạt 110% kế hoạch.

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

10:23 - 18/04/2019

(KNTC) - Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát hiệu quả trong hệ thống Hội.

Vĩnh Phúc: Tập trung công tác kiểm tra, giám sát

04:20 - 15/04/2019

(KNTC) - Năm 2018, các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất hơn 400 cuộc tại 9/9 huyện, thành, thị 135 cơ sở và hơn 1.000 chi, tổ Hội.

Đồng Nai: Các cấp Hội tăng cường kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân

04:45 - 05/04/2019

(KNTC)- Năm 2018, Hội ND tỉnh đã tổ chức 17 đợt kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, kiểm tra chuyên đề Quỹ HTND tại các huyện, thị, thành và...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp