Tuyên Quang: 138/138 xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở

10:21 - 07/09/2020

(KNTC) - Toàn tỉnh có 7/7 Hội ND huyện, thành phố thành lập Ủy ban kiểm tra cấp huyện 138/138 xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở.

Hội ND Điện Biên: Thực hiện kiểm tra tại 44 cơ sở Hội

04:53 - 28/08/2020

(KNTC) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 6/10 huyện, thị, thành và 44 cơ sở Hội. ...

Bình Phước: Tổ chức hơn 1.300 cuộc kiểm tra công tác Hội, phong trào nông dân

05:35 - 21/08/2020

(KNTC)- Năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Đồng thời, tổ chức 96 cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất ở...

Bắc Giang: Kiểm tra, giám sát tại 83 cơ sở Hội

05:31 - 21/08/2020

(KNTC)- Ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng thời xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban...

Hội ND Tây Ninh: Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

12:30 - 30/07/2020

(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2020, Hội ND các cấp tổ chức 112 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân được. Trong đó, Hội ND tỉnh kiểm tra 18 cuộc, Hội ND cấp huyện kiểm...

Hội ND thành phố Đà Nẵng: Thực hiện trên 7.500 cuộc kiểm tra, giám sát

12:27 - 30/07/2020

(KNTC) - Năm năm qua, các cấp Hội ND trên địa bàn thành phố thực hiện 7.573 cuộc kiểm tra, giám sát về tình hình sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân công tác xây dựng Hội...

Hội ND Thanh Hóa: Tổ chức hơn 1.800 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân

04:27 - 27/07/2020

(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tổ chức 1.831 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại các huyện, thị, thành, cơ sở, chi, tổ Hội.

Bình Thuận: Tích cực kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân

10:08 - 20/07/2020

(KNTC) – Năm 2020, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tích cực triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát.

Hải Dương: Kiểm tra, giám sát là hoạt động thường xuyên của các cấp Hội

10:08 - 20/07/2020

(KNTC) – Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra, giám sát được trên 26.500 cuộc

11:32 - 13/07/2020

(KNTC)- Ngày từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp