Cần Thơ: Thực hiện tốt các nội dung về kiểm tra, giám sát

10:32 - 12/04/2021

(KNTC)- Toàn tỉnh hiện có 2.617 đồng chí là tuyên truyền viên, hòa giải viên và đều là các cán bộ chi, tổ Hội. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thường xuyên được quan tâm, củng cố, kiện...

Hải Dương: 100% Hội Nông dân các huyện, 90% cơ sở Hội, 80% chi Hội được kiểm tra công tác Hội hàng năm

10:32 - 12/04/2021

(KNTC)- Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, tư vấn và trợ giúp pháp lý, các cấp Hội đã triển khai các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú.

Bến Tre: Tăng cường thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát

10:25 - 02/02/2021

(KNTC) - Căn cứ Chương trình số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về kiểm tra, giám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh về công tác Hội và phong trào nông dân năm...

Sóc Trăng: Các cấp Hội kiểm tra được gần 1.400 cuộc

03:24 - 25/01/2021

(KNTC) Căn cứ Chương trình số 01 về kiểm tra, giám sát năm 2020 của Trung ương Hộị ND Việt Nam, Hội ND tỉnh đã ban hành Chương trình số 08 về “Kiểm tra, giám sát” năm 2020.

Thái Nguyên: Thực hiện trên 2.000 cuộc kiểm tra

03:18 - 25/01/2021

(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội tổ chức kiểm tra được 2.098 cuộc trong đó 178 cuộc tại cơ sở Hội 1.962 cuộc tại chi Hội. Hội ND tỉnh đã kiểm tra được Hội ND 4 huyện, thành phố,...

Hội ND Phú Thọ: Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

04:04 - 16/01/2021

(KNTC) – Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội tích cực thực hiện.

Hội ND xã Động Đạt (Thái Nguyên): Thực hiện kiểm tra tại 20/20 chi Hội

10:58 - 25/12/2020

(KNTC) Năm 2020, 100% các chi Hội trực thuộc triển khai nội dung chương trình công tác năm 2020 đến từng hội viên trong chi Hội, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm phù hợp với điều kiện...

Nam Định: Kiểm tra hoạt động Hội và phong trào nông dân tại 209/209 cơ sở Hội

04:27 - 12/12/2020

(KNTC) - Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban chấp hành Hội ND tỉnh đã bầu Ủy...

Thái Bình: Các cấp Hội tổ chức trên 2.000 cuộc kiểm tra

04:27 - 06/12/2020

(KNTC) – Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức được 2.065 cuộc kiểm tra, trong đó tỉnh kiểm tra 48 cuộc, huyện kiểm tra là 443 cuộc, cấp cơ sở kiểm tra 1.574 cuộc.

TP Hà Nội : Năm 2020 các cấp thành Hội kiểm tra được 3.580 cuộc

08:54 - 30/11/2020

(KNTC)Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương và Thành phố về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh,...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp