Nam Định: Hội ND các cấp trực tiếp hòa giải thành 145 vụ việc.

03:19 - 30/03/2022

Năm 2021, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát đồng thời hướng dẫn Hội ND các huyện thành phố xây dựng, triển khai thực hiện giám sát. Hội ND tỉnh đăng ký và hướng dẫn Hội ND huyện...

Hải Dương: Thực hiện kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 5 huyện, 5 cơ sở Hội

03:37 - 28/02/2022

(KNTC) - Năm 2021, UBKT tham mưu BTV Hội ND tỉnh ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 tại 05 huyện và 05...

Tiền Giang: Tăng cường kiểm tra chuyên đề, đột xuất

03:33 - 28/02/2022

(KNTC) - Năm 2021, các cấp Hội tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm biểu dương, nhân rộng những điển hình trong công tác Hội.

Quảng Trị: Thực hiện hơn 2.500 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân

11:28 - 25/02/2022

(KNTC) - Nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội tổ chức 2.514 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 126 cuộc, cấp huyện và cấp...

Hội ND Bắc Ninh: Tổ chức hơn 320 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân

10:56 - 21/02/2022

(KNTC)- Năm 2021, Hội ND tỉnh, 8/8 huyện, thành phố và 121/121 cơ sở Hội đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát đồng thời tổ chức 323 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân,...

Long An: Kiểm tra, giám sát trên 1.700 cuộc

10:56 - 21/02/2022

(KNTC)- Năm 2021, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức triển khai cho UV BCH Hội ND tỉnh, cán bộ chủ chốt của các huyện, thị, thành Hội chỉ đạo Hội ND cấp huyện...

Hội ND Quảng Nam: Thực hiện hơn 3.800 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân

11:33 - 26/01/2022

(KNTC) - Nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội tổ chức 3.836 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân tại 1.860 đơn vị. Trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 120 cuộc,...

Quảng Nam: Các cấp Hội ND tiến hành kiểm tra 3.836 cuộc kiểm tra, giám sát của Hội

11:16 - 24/01/2022

(KNTC)Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND cùng cấp tiến hành kiểm tra 3.836 cuộc đối với tổ chức Hội cấp dưới, trong đó...

Bến Tre: Tổ chức gần 700 cuộc kiểm tra, giám sát

11:15 - 24/01/2022

(KNTC) - Năm 2021, các cấp Hội tổ chức 699 cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành điều lệ Hội việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Hội các cấp các hoạt động...

Thái Bình: Các cấp Hội tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

11:13 - 24/01/2022

(KNTC) - Năm 2021, các cấp Hội tổ chức 1.936 cuộc kiểm tra, trong đó Hội ND tỉnh tổ chức 15 cuộc, cấp huyện 3.963 cuộc, cấp cơ sở 1.552 cuộc, số tổ chức Hội được kiểm tra là 2.051...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp