Hội ND Quảng Bình: Tổ chức trên 400 cuộc kiểm tra, giám sát

06:15 - 24/02/2023

(KNTC)- Thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh, năm 2022, các cấp Hội đã thực hiện được 449 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và...

Hội ND thành phố Đà Nẵng: Tổ chức trên 600 cuộc kiểm tra

05:31 - 17/01/2023

(KNTC)- Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Hội ND Thành phố, các cấp Hội đã thực hiện được 654 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 42...

Hội ND Long An: Tổ chức 1.726 cuộc kiểm tra, giám sát

04:42 - 17/01/2023

(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội thực hiện 1.726 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó Hội ND tỉnh tổ chức 45 cuộc kiểm tra 15/15 huyện, thị, thành Hội và 30 cơ sở Hội.

Vĩnh Long: Kiểm tra, giám sát tại 100% Hội ND cấp huyện, cơ sở và 732/732 chi Hội

04:12 - 02/01/2023

(KNTC) - Thực hiện Điều lệ Hội, hàng năm Hội ND các cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra thường xuyên, Hội ND tỉnh xây dựng Chương trình...

Bắc Ninh: Tổ chức gần 800 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân

09:19 - 23/12/2022

(KNTC)Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 triển khai tới Hội ND các huyện, thành phố. Trên cơ sở đó, 8/8 Hội ND các huyện,...

Tiền Giang: Tổ chức trên 1.780 cuộc kiểm tra, giám sát

10:24 - 16/12/2022

(KNTC)- Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát, năm 2022, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức trên 1.780 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hội, các nhiệm vụ công tác Hội...

Thành phố Đà Nẵng: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

10:10 - 14/12/2022

(KNTC) - Năm 2022, Hội ND các cấp đã ban hành kế hoạch hoạt động kiểm tra giám sát và tiến hành triển khai thực hiện cụ thể.

Yên Bái: Các cấp Hội thực hiện hơn 1.100 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân

06:26 - 30/11/2022

(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội Nông dân chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện 1.120 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân tại 1.020 đơn vị....

Hậu Giang: Tổ chức gần 3.500 cuộc kiểm tra giám sát

02:00 - 29/11/2022

(KNTC) - Năm 2022, Hội ND các cấp chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động công tác Hội kịp thời và hiệu quả.

HND thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu): Thực hiện giám sát vật tư nông nghiệp

12:00 - 29/11/2022

(KNTC) Năm 2022, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã ban hành kế hoạch về việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Trên cơ sở đó, thành phố đã...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp