Hưng Yên: Thực hiện 359 cuộc kiểm tra

04:33 - 12/09/2019

(KNTC)- Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn các sai phạm nhằm xây dựng tổ...

Bình Dương: Công tác kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội

04:41 - 08/09/2019

(KNTC) - Thực hiện chương trình công tác năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức 168 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân.

Gia Lai: Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát

04:37 - 05/09/2019

(KNTC) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội tổ chức 571 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ, nghị quyết, quy định của Hội quản lý, sử dụng Quỹ HTND, quỹ Hội.

Thành phố Hà Nội: Trực tiếp và phối hợp thực hiện 351 cuộc kiểm tra

04:28 - 05/09/2019

(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã đẩy mạnh triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung trọng tâm về công tác quán triệt, xây dựng chương trình...

Bình Định: Các cấp Hội triển khai 1.211 cuộc kiểm tra, giám sát

04:03 - 05/09/2019

(KNTC) – Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội thực hiện 1.211 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức 17 cuộc kiểm tra.

Bình Phước: Tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát

04:12 - 08/08/2019

(KNTC) - Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ TW Hội, Hội ND tỉnh đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cấp huyện...

Bắc Giang: Thực hiện kiểm tra toàn diện hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân

03:58 - 08/07/2019

(KNTC) – Từ đầu năm 2019, Hội ND tỉnh xây dựng dự thảo Đề án Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, xin ý kiến ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Ủy ban...

Vĩnh Long: Thực hiện trên 1 nghìn cuộc kiểm tra

11:18 - 08/07/2019

(KNTC) – Năm 2018, Hội ND tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hiệu quả trong hệ thống Hội.

Đắc Nông: Thực hiện trên 800 cuộc kiểm tra, giám sát

04:13 - 05/07/2019

(KNTC) - Năm 2019, Hội ND tỉnh ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội giám sát, tham gia phòng chống sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng đến các...

Thành phố Hải Phòng: Thực hiện gần 600 cuộc kiểm tra

10:09 - 18/06/2019

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã kiểm tra 588 cuộc về việc thực hiện Điều lệ Hội, chỉ thị, nghị quyết của Hội cấp trên, việc xây dựng và hoạt động của Quỹ HTND, quỹ Hội, các...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp