Hội ND Long An: Hòa giải thành 238/ 300 vụ việc

02:26 - 25/05/2020

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng một giữ vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức...

Thái Nguyên: Thực hiện kiểm tra tại 99 cơ sở Hội và 805 chi Hội

10:12 - 05/05/2020

(KNTC) - Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh triển khai công tác kiểm tra, giám sát tới các cơ sở Hội.

Đồng Nai: Kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp

10:07 - 02/05/2020

(KNTC) - Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng Đề án và quy trình bầu UBKT Hội ND các cấp.

Bình Thuận: Thực hiện gần 500 cuộc kiểm tra tại các chi Hội

09:59 - 02/05/2020

(KNTC) - Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội NDVN về thành lập Ủy ban kiểm tra của các cấp Hội, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội hướng dẫn các huyện, thành Hội...

An Giang: Kiểm tra toàn diện hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân

04:15 - 12/04/2020

(KNTC) - Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát luôn được các cấp Hội tích cực triển khai góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội các cấp.

Nghệ An: 100% các huyện, thành, thị và cơ sở Hội thành lập UBKT

04:36 - 08/04/2020

(KNTC) – Năm 2019, tỉnh Hội đã chỉ đạo các cấp Hội hoàn thành việc thành lập UBKT các cấp, đảm bảo đúng quy định của Trung ương Hội NDVN.

Hội ND Hưng Yên: Triển khai trên 800 cuộc kiểm tra, giám sát

04:09 - 05/04/2020

(KNTC) – Căn cứ Đề án 01 - ĐA/HNDTW và Hướng dẫn 42 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về thành lập UBKT Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Hội ND...

Bình Phước: Các cấp Hội kiểm tra gần 2.200 cuộc

04:30 - 02/04/2020

(KNTC) – Nhằm thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội NDVN về việc thành lập UBKT của các cấp Hội, Hội ND tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành Hội xây dựng Đề án thành lập UBKT theo...

Thái Nguyên: Kiểm tra gần 700 cuộc tại các cơ sở Hội

03:56 - 20/03/2020

(KNTC)Thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Trung ương Hội về Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Chương trình 04 triển khai tới Hội ND các huyện...

Lai Châu: Kiểm tra toàn diện trên 300 cuộc về công tác Hội và phong trào nông dân

11:08 - 08/03/2020

(KNTC) - Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các huyện, thành Hội và cơ sở Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, nổi bật là việc triển khai thực...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp