Tiền Giang: Kiểm tra chuyên đề thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại 11 huyện, thành, thị Hội

10:38 - 17/06/2024

(KNTC) - Năm 2023, Hội ND các cấp đã thực hiện 1.080 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hội, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, công...

Hội ND TP Hải Phòng: Tổ chức 583 cuộc kiểm tra, giám sát

10:38 - 14/06/2024

(KNTC) - Năm 2023, các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp được phát huy, từ đó chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra và giám sát...

Hội ND Hậu Giang: Tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

11:11 - 20/03/2024

(KNTC) - Năm 2023, Hội ND các cấp ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các các cấp Hội, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm...

Hội ND tỉnh Yên Bái: Thực hiện 9 cuộc kiểm tra chuyên đề

11:11 - 20/03/2024

(KNTC) - Năm 2023, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội và chương trình công tác hàng năm của Hội, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành các...

Hà Tĩnh: Tích cực thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

03:48 - 22/02/2024

(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Đảng khóaXII,...

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát

03:44 - 14/02/2024

(KNTC) – Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Hội được tăng cường, nhờ đó hiệu quả các cuộc kiểm tra và giám sát được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội

04:58 - 06/02/2024

(KNTC) – Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh chú trọng thực hiện và phát huy hiệu quả.

Hà Nam: Thực hiện 344 cuộc kiểm tra, giám sát

10:02 - 02/02/2024

(KNTC) – Thời gian qua, UBKT Hội Nông dân các cấp duy trì hoạt động nề nếp ổn định, thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ UBKT đủ số lượng, chất lượng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân

10:02 - 02/02/2024

(KNTC) - Năm 2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội, làm cơ sở để Hội Nông dân các tỉnh, thành...

Hậu Giang: Thực hiện 6.164 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội

11:28 - 23/01/2024

(KNTC) - Năm 2023, Hội ND các cấp tổ chức 6.164 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và các hoạt động Hội Nghị quyết, Kế hoạch giao...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp