Hội ND tỉnh Lạng Sơn: Kiểm tra tại 30 cơ sở Hội

12:32 - 29/06/2021

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã thực hiện kiểm tra 37 cơ sở Hội, 71 chi Hội, 71 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 273 hộ vay vốn. Qua kiểm tra cho thấy, đa số Hội...

Hội ND Bình Định: Thực hiện trên 2.300 cuộc kiểm tra, giám sát

10:00 - 17/06/2021

(KNTC) - Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, các cấp Hội đã tham gia 478 đoàn kiểm tra, giám sát, đồng thời trực tiếp tổ chức được 2.338 cuộc kiểm tra, giám sát. ...

Công tác kiểm tra giám sát giúp giải quyết các vướng mắc trong công tác Hội và phong trào ND

09:59 - 29/05/2021

(KNTC) - Năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Sơn La ban hành chương trình, kế hoạch chương trình kiểm tram, giám sát thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý...

Đắc Nông: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

03:24 - 25/05/2021

(KNTC) Thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và hội viên, nông dân hiểu, thực hiện đúng các quyền, trách...

Hà Nam: Xây dựng, kiện toàn UBKT các cấp

09:44 - 12/05/2021

(KNTC) - Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã bám sát và chỉ đạo thực hiện Đề án số 02 về UBKT Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 hướng dẫn kịp thời quy trình lập UBKT, kiện toàn...

Phú Yên: Thực hiện tốt các công tác kiểm tra, giám sát

09:14 - 06/05/2021

(KNTC) - Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ủy Ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.

Nam Định: Kiểm tra hoạt động Hội và phong trào nông dân tại các cơ sở Hội

09:28 - 02/05/2021

(KNTC) - Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thành lập Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã...

Bình Dương: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội

09:34 - 01/05/2021

(KNTC) - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chấp hành Hội các cấp đã Bầu Ủy ban kiểm tra các cấp, trong đó cấp tỉnh (7 đồng chí), cấp huyện, thị, thành...

Lào Cai : Tổ chức trên 500 cuộc kiểm tra, giám sát

04:58 - 28/04/2021

(KNTC)- Năm 2020, các cấp Hội thực hiện được 574 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân.

Đắk Nông: Tổ chức trên 1.100 cuộc kiểm tra, giám sát

03:39 - 27/04/2021

(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức 1.121 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, công tác nhận ủy thác ngân hàng CSXH và Quỹ HTND.

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp