Hội ND TP Hải Phòng: Tổ chức 583 cuộc kiểm tra, giám sát
10:38 - 16/04/2024
(KNTC) - Năm 2023, các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp được phát huy, từ đó chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra và giám sát được nâng lên.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch của Hội cấp trên, 100% Hội ND cấp huyện, quận và cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân; tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát của các Ban Chỉ đạo cùng cấp và tiễn hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Các cấp Hội tổ chức 583 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Điều lệ Hội, triển khai thực hiện các nghị quyết, các chỉ tiêu, quản lý các nguồn vốn vay, hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp. Trong đó, Hội ND thành phố tổ chức kiểm tra công tác Hội tại 12/12 đơn vị Hội ND cấp huyện, 12 cuộc kiểm tra ủy thác vốn vay ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố; 12 cuộc kiểm tra hoạt động Quỹ HTND câp huyện, xã và hộ vay vốn.

Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, Hội ND thành phố thành lập 02 đoàn giám sát việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ về dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Nghị định 62 của Chính phủ tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng; việc thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đông Hải Phòng. Qua giám sát đã nắm bắt, kiến nghị các nội dung góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, Hội ND thành phố cử cán bộ tham gia 02 cuộc giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì; giám sát thông qua xem xét báo cáo về triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2021-2030 ở xã, phường, thị trấn.

Hội ND các huyện chủ trì tổ chức 31 cuộc giám sát về việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách tín dụng,...; cử cán bộ chuyên trách tham gia 36 đoàn giám sát theo chuyên đề của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, xã...

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội thành lập 10 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” (vượt 142,86% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Hội ND TP); riêng huyện An Dương thành lập được 04 Câu lạc bộ. Đồng thời, Hội ND thành phố đã trao tặng 04 tủ sách pháp luật cho Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các huyện An Dương, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên và Cát Hải.

Các cấp Hội tổ chức và phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật được 85 buổi cho 8.300 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Trong đó, Hội ND thành phố tổ chức được 07 lớp cho 700 hội viên, nông dân phối hợp tổ chức 02 lớp tuyên truyền cho 240 người tại 02 đơn vị: Huyện An Dương và quận Kiến An.

Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành cùng cấp triển khai lồng ghép kế hoạch thực hiện Quy định số 1618 của Thành ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Đến nay, Hội ND cấp huyện, quận và xã phối hợp và tổ chức được 80 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân với nhiều chuyên đề, trong đó, Hội ND cấp huyện, quận tổ chức 09 cuộc, Hội ND cấp xã tổ chức 71 cuộc.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp