Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2017 Số 203-KH/HNDTW Download 02/03/2017 08/03/2017
Kế hoạch thực hiện công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 Số 202-KH/HNDTW Download 02/03/2017 08/03/2017
CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2017 Số 41-Ctr/HNDTW Download 02/03/2017 07/03/2017
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 Số 13 - Ctr/HNDTW 31/01/2016 02/03/2016
Quy chế phối hợp giữa Thanh tra CP và Trung ương Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân 01/QCPH: TTCP - HNDTW Download 29/09/2015 05/10/2015
Báo cáo tình hình nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ (Ngày 21/ 4/ 2015) Số 25-BC/HNDTW 21/04/2015 11/05/2015
Kế hoạch: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2015 Số 33-KH/HNDTW 02/05/2014 11/05/2015
Kế hoạch: Phát động cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ kinh phí tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam Số 01 KH/HNDTW 10/08/2015 11/05/2015
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg Download 30/03/2015 30/03/2015
Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2014 về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân Download 07/01/2015 07/01/2015

Bài đọc nhiều nhất