Hội ND Quảng Ninh: Tham gia tiếp trên 37.600 lượt công dân

10:49 - 30/06/2020

(KNTC)- Từ năm 2015-2019, các cấp Hội đã tích cực tham gia cùng với chính quyền và các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện thường xuyên công tác tiếp công dân.

Hội ND Đồng Nai: Phối hợp hòa giải thành trên 430 vụ việc

10:17 - 12/05/2020

(KNTC) - Nhằm đẩy mạnh hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân, Hội ND các huyện, thành phố đã phối hợp cùng chính quyền và các ngành tiếp tục thực hiện tốt Quyết...

Vĩnh Long: Hòa giải thành 300 vụ việc mâu thuẫn

09:53 - 08/05/2020

(KNTC) – Những năm qua, Hội ND các cấp đã tích cực tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp...

Hưng Yên: Phát huy hiệu quả hoạt động của 86 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

02:01 - 29/04/2020

(KNTC)- Toàn tỉnh hiện đã thành lập và duy trì hoạt động 86 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với hơn 4.500 thành viên duy trì 7 tổ tự quản nông dân tham gia bảo vệ an toàn...

Phú Thọ: Hòa giải thành trên 260 vụ việc

11:00 - 07/03/2020

(KNTC) – Những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,...

Thanh Hóa: Hoà giải thành gần 500 vụ việc mâu thuẫn

11:14 - 06/03/2020

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật...

Đắc Nông: Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Hội

11:04 - 02/03/2020

(KNTC) - Năm 2019, Hội ND tỉnh đã tích cực thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát kế hoạch giám sát và phản biện xã hội giám sát việc phòng chống sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc...

Hà Giang: Tham gia đóng góp ý kiến vào gần 30 dự thảo văn bản tại địa phương

10:48 - 02/02/2020

(KNTC) – Năm 2019, các cấp Hội tập trung tổ chức kiểm tra được 840 cuộc, trong đó tập trung vào Quỹ HTND và chương trình ủy thác ngân hàng CSXH.

Phước Hữu: Tổng kết mô hình điểm về Hội ND giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

05:29 - 18/01/2020

(KNTC)- Năm 2019, dựa vào hướng dẫn tiêu chí chọn điểm của Trung ương Hội, Hội ND tỉnh Ninh Thuận quyết định chọn xã Phước Hữu xây dựng mô hình điểm “Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại, tố...

Hội ND thành phố Hà Nội: Nhân rộng trên 200 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

05:29 - 18/01/2020

(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, Ngành, UBND các cấp với các cấp Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp