Đắk Lắk: Tổ chức trên 90 buổi đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với nông dân

01:04 - 30/11/2020

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 98 cuộc đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với trên 13.270 nông dân, góp phần hạn chế các khiếu kiện, khiếu...

Gia Lộc, Hải Dương: Hoà giải thành công 202 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân

09:42 - 25/11/2020

(KNTC)- Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Hội ND huyện tổ chức 09 cuộc kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm vụ công tác...

Lâm Đồng: Tham gia tiếp trên 6.300 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

03:38 - 29/10/2020

(KNTC)- Năm năm qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành phối hợp với các cấp Hội thực hiện thường xuyên và đúng quy định. Các cấp Hội...

Quyết định 81 QĐ/TTg góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp

12:11 - 27/09/2020

(KNTC)- Sau hơn 5 năm (2010-2020) thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ – TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong...

Quảng Trị: Tham gia giải quyết trên 250 đơn thư khiếu nại, tố cáo

10:32 - 16/09/2020

(KNTC) - Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền,...

Lai Châu: Thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân

03:46 - 06/07/2020

(KNTC) – Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội năm 2020 và kiện toàn UBKT xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện...

Hội ND Quảng Ninh: Tham gia tiếp trên 37.600 lượt công dân

10:49 - 30/06/2020

(KNTC)- Từ năm 2015-2019, các cấp Hội đã tích cực tham gia cùng với chính quyền và các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện thường xuyên công tác tiếp công dân.

Hội ND Đồng Nai: Phối hợp hòa giải thành trên 430 vụ việc

10:17 - 12/05/2020

(KNTC) - Nhằm đẩy mạnh hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân, Hội ND các huyện, thành phố đã phối hợp cùng chính quyền và các ngành tiếp tục thực hiện tốt Quyết...

Vĩnh Long: Hòa giải thành 300 vụ việc mâu thuẫn

09:53 - 08/05/2020

(KNTC) – Những năm qua, Hội ND các cấp đã tích cực tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp...

Hưng Yên: Phát huy hiệu quả hoạt động của 86 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

02:01 - 29/04/2020

(KNTC)- Toàn tỉnh hiện đã thành lập và duy trì hoạt động 86 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với hơn 4.500 thành viên duy trì 7 tổ tự quản nông dân tham gia bảo vệ an toàn...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp