Hội ND Lạng Sơn: Phối hợp giải quyết hơn 1.800 vụ việc khiếu nại, tố cáo

01:17 - 31/07/2019

(KNTC)- Từ năm 2003 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh phối hợp cùng các ngành chức năng và UBND các cấp tiếp được hơn 30.464 lượt công dân và tham gia giải quyết 1.851 vụ việc khiếu nại, khiếu...

Điện Biên: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai thi hành Hiến pháp 2013

04:35 - 18/07/2019

(KNTC)- Xác định công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp cho cán bộ, hội viên là một nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện để...

Thái Nguyên: Hòa giải thành gần 3.200 vụ

05:30 - 21/06/2019

(KNTC)- Trong 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Hội ND tỉnh đã phát 5.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về công tác hòa giải, tuyên truyền qua qua các cuộc họp thôn, xóm cho trên...

Kinh nghiệm trong thực hiện công tác giám sát, phản biện,

05:25 - 23/04/2019

(KNTC)- Năm năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn tổ chức mở 271 lớp tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội...

Hòa Bình: Hòa giải thành gần 300 vụ việc mâu thuẫn

10:05 - 15/03/2019

(KNTC) – Năm 2018, Hội ND tỉnh đã ký chương trình phối hợp với UBND tỉnh về thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các...

Hội ND Khánh Hòa: Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 10 nghìn hội viên, nông dân

09:45 - 05/03/2019

(KNTC) - Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao nhận...

Xã Yên Bài, TP. Hà Nội: Kết quả xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81

02:44 - 28/02/2019

(KNTC)- Năm 2018, xã Yên Bài, huyện Ba Vì được Hội ND thành phố Hà Nội khảo sát và lựa chọn là nơi xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,...

Bình Dương: Tham gia cùng chính quyền tiếp trên 4.000 lượt công dân

02:44 - 28/02/2019

(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia 397 buổi tiếp công dân , đã tiếp 4.292 lượt người đến khiếu nại, tố cáo và phản...

Nghệ An: Hòa giải thành hơn 700 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân

04:16 - 07/01/2019

(KNTC)- Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, hàng tháng Hội ND các cấp tham gia tiếp công dân tại trụ sở UBND cùng cấp đúng kỳ, tham gia đoàn liên ngành giải quyết đơn thư khiếu...

Lạng Sơn: Hội ND phối hợp giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn nông thôn

02:09 - 28/12/2018

(KNTC)- Theo đó, Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân. Vận động nông dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm,...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp