Hội ND Thừa Thiên Huế: Tham gia giải quyết trên 1.300 đơn thư của nông dân

03:43 - 17/10/2023

(KNTC) - 10 năm qua (2013-2023), Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. ...

Bắc Kạn: Duy trì hoạt động của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

10:12 - 06/09/2023

(KNTC) – Năm 2022, các cấp Hội tổ chức kiểm tra 136 cuộc về hoạt động Hội, các nguồn vốn vay ngân hàng, Quỹ HTND tại 108 cơ sở Hội/395 Tổ/1.428 hộ vay.

Hội ND Thanh Hóa: Phối hợp tổ chức trên 50 cuộc đối thoại

04:26 - 14/07/2023

(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2023, các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành tổ chức 56 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, hội viên, nông...

Hội ND Quảng Ninh: Tham gia trên 6.000 buổi tiếp dân

10:34 - 29/06/2023

(KNTC) - Trong 10 năm qua (2013-2023), Hội ND tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính...

Hội ND Hải Dương: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 7.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

09:49 - 29/06/2023

(KNTC) – Sáu tháng đầu năm 2023, các cấp Hội tích cực phối hợp với ngành tư pháp tổ chức 83 buổi trợ giúp pháp lý cho 7.045 lượt cán bộ, hội viên, nông dân góp phần tháo gỡ nhiều...

Hội ND Quảng Ngãi: Phát huy vai trò Câu lạc bộ “ Nông dân với pháp luật”

05:35 - 29/04/2023

(KNTC) – Năm 2022, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức được Hội ND tỉnh phối hợp với các cấp Hội xây dựng mô hình ‘Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân...

Hội ND Hậu Giang: Kết quả một năm làm điểm của xã Hòa Lựu

05:35 - 29/04/2023

(KNTC)- Xã Hòa Lựu, thành phố Vị Thanh được Hội ND tỉnh khảo sát, lựa chọn là nơi xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

TP Thuận An (Bình Dương): Tham gia tiếp gần 2 nghìn lượt công dân

03:12 - 25/04/2023

(KNTC) - Nhiệm kỳ (2018-2023), Hội ND thành phố Thuận An đã tích cực thực hiện và chỉ đạo Hội ND cấp cơ sở thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của...

Quảng Bình: Phối hợp trợ giúp pháp lý cho 13.366 lượt người

04:19 - 06/02/2023

(KNTC) – Năm 2022, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện, chuyên đề về hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân,...

Trà Vinh: Đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội

10:04 - 02/01/2023

(KNTC)- Năm 2022, Hội ND tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 402-KH/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp