Phước Hữu: Tổng kết mô hình điểm về Hội ND giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

05:29 - 18/01/2020

(KNTC)- Năm 2019, dựa vào hướng dẫn tiêu chí chọn điểm của Trung ương Hội, Hội ND tỉnh Ninh Thuận quyết định chọn xã Phước Hữu xây dựng mô hình điểm “Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại, tố...

Hội ND thành phố Hà Nội: Nhân rộng trên 200 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

05:29 - 18/01/2020

(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, Ngành, UBND các cấp với các cấp Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố...

HND Bình Dương: Đối thoại, giải quyết được trên 400 vụ việc mâu thuẫn

03:02 - 30/12/2019

(KNTC)- Năm 2019, các cấp Hội ND trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các ban, ngành tổ chức đối thoại, giải quyết được 455 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bình Định: Tổ chức trên 3.900 cuộc kiểm tra

11:31 - 25/12/2019

(KNTC)- Có 11/11 huyện, thị, thành Hội và 151/151 cơ sở Hội trong tỉnh đã ban hành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và kế...

Tích cực thực hiện vai trò của tổ chức Hội trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

11:05 - 21/11/2019

(KNTC)- Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân. Trong những năm qua, Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh...

Phường Nam Ngạn (Tp Thanh Hóa): Xây dựng mô hình điểm pháp luật

05:10 - 19/11/2019

(KNTC)- Phường Nam Ngạn thuộc thành phố Thanh Hóa là địa phương thuần nông, trình độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận nông dân còn hạn chế, do đó Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã chọn phường để...

Sóc Trăng: Đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục, pháp luật

03:35 - 02/11/2019

(KNTC) – Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bình Thuận : Phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động trên 1.400 cuộc

12:29 - 31/10/2019

(KNTC)- Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được Hội ND tỉnh chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 1.475 cuộc cho...

Hải Phòng: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 18.600 lượt hội viên, nông dân

04:08 - 29/10/2019

(KNTC)- Xác định tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã giao chỉ tiêu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Hội ND...

Tuyên Quang: Giám sát 273 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp

05:23 - 28/10/2019

(KNTC)- Thực hiện Kế hoạch Giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp”, trong tháng 8 và 9 năm 2019, Hội ND tỉnh đã giám sát hai huyện Sơn Dương và thành phố...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp