Phú Thọ: Hòa giải thành trên 260 vụ việc

11:00 - 07/03/2020

(KNTC) – Những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,...

Thanh Hóa: Hoà giải thành gần 500 vụ việc mâu thuẫn

11:14 - 06/03/2020

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật...

Đắc Nông: Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Hội

11:04 - 02/03/2020

(KNTC) - Năm 2019, Hội ND tỉnh đã tích cực thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát kế hoạch giám sát và phản biện xã hội giám sát việc phòng chống sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc...

Hà Giang: Tham gia đóng góp ý kiến vào gần 30 dự thảo văn bản tại địa phương

10:48 - 02/02/2020

(KNTC) – Năm 2019, các cấp Hội tập trung tổ chức kiểm tra được 840 cuộc, trong đó tập trung vào Quỹ HTND và chương trình ủy thác ngân hàng CSXH.

Phước Hữu: Tổng kết mô hình điểm về Hội ND giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

05:29 - 18/01/2020

(KNTC)- Năm 2019, dựa vào hướng dẫn tiêu chí chọn điểm của Trung ương Hội, Hội ND tỉnh Ninh Thuận quyết định chọn xã Phước Hữu xây dựng mô hình điểm “Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại, tố...

Hội ND thành phố Hà Nội: Nhân rộng trên 200 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

05:29 - 18/01/2020

(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, Ngành, UBND các cấp với các cấp Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố...

Thông qua công tác giám sát, đã giải quyết nhiều vướng mắc của hội viên, nông dân

10:09 - 08/01/2020

(KNTC)- Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 14-KH/HNDT, ngày 25/01/2019 về việc thực hiện công tác giám sát và phản biện...

HND Bình Dương: Đối thoại, giải quyết được trên 400 vụ việc mâu thuẫn

03:02 - 30/12/2019

(KNTC)- Năm 2019, các cấp Hội ND trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các ban, ngành tổ chức đối thoại, giải quyết được 455 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trà Vinh: Tham gia hòa giải 191 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân

03:08 - 26/12/2019

(KNTC)- Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, Hội ND tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực...

Bình Định: Tổ chức trên 3.900 cuộc kiểm tra

11:31 - 25/12/2019

(KNTC)- Có 11/11 huyện, thị, thành Hội và 151/151 cơ sở Hội trong tỉnh đã ban hành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và kế...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp