Hội ND Quảng Ngãi: Xây dựng 05 mô hình Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

10:57 - 29/05/2024

(KNTC) - Ngay sau khi Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/10/2019 của Bộ Chính trị được ban hành, Đảng đoàn Hội ND tỉnh phối hợp với Chi ủy chi bộ cơ quan kịp thời phổ biến, quán triệt Chỉ...

Hội ND tỉnh Hưng Yên: Tích cực thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị

10:57 - 29/05/2024

(KNTC) - Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27 - CT/TW, ngày 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh...

Quảng Ninh: Hội ND các cấp tham gia trên 2.600 cuộc đối thoại

10:57 - 29/05/2024

(KNTC) - Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng...

Hội ND Khánh Hoà: Thành lập 119 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

10:38 - 25/04/2024

(KNTC) - Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trảo nông dân...

Bình Định:Trợ giúp pháp lý cho gần 28.000 lượt hội viên, nông dân

07:51 - 28/03/2024

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 916 buổi tuyên truyền, tập huấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 27.088 lượt hội viên, nông...

Lạng Sơn: Các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

07:51 - 28/03/2024

(KNTC) - Thời gian qua, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội, chuyển đổi số, xây dựng chỉnh đốn...

Bình Định: Tổ chức trên 2.200 cuộc kiểm tra, giám sát

07:50 - 28/03/2024

(KNTC) – Năm 2023, Hội Nông dân các cấp đã triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, Kế hoạch kiểm tra Quỹ Hỗ trợ nông dân và...

Đà Nẵng: Tập trung giám sát việc thực hiện các phong trào

07:49 - 28/03/2024

(KNTC) – Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra giám sát của Hội Nông dân và Kế hoạch kiểm tra giám...

Đà Nẵng: Tuyên truyền pháp luật cho trên 8.000 lượt hội viên, nông dân

07:49 - 28/03/2024

(KNTC) - Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp Hội quan tâm tổ chức triển khai và thực hiện. Các cấp Hội đã tổ chức được 162 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp...

Sơn La: Duy trì hoạt động các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

11:11 - 20/03/2024

(KNTC) - Năm 2023, Hội ND các cấp đã ban hành các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng,...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp