Tây Ninh: Tăng cường phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

05:20 - 26/02/2021

(KNTC)- Năm 2020, các cấp Hội ND của tỉnh tham gia cùng chính quyền và các ngành chức năng giải quyết 504 vụ việc khiếu nại, tố cáo của nông dân tập trung vào các lĩnh vực tranh chấp trong...

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân

04:56 - 18/01/2021

(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân nhiều địa phương đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân thực hiện tốt công tác hòa giải, giải...

Thái Nguyên: Nhân rộng mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ

02:13 - 25/12/2020

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, Hội ND tỉnh xây dựng, nhân rộng được 15 mô hình điểm Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế...

Đắk Lắk: Tổ chức trên 90 buổi đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với nông dân

01:04 - 30/11/2020

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 98 cuộc đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với trên 13.270 nông dân, góp phần hạn chế các khiếu kiện, khiếu...

Gia Lộc, Hải Dương: Hoà giải thành công 202 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân

09:42 - 25/11/2020

(KNTC)- Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Hội ND huyện tổ chức 09 cuộc kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm vụ công tác...

Lâm Đồng: Tham gia tiếp trên 6.300 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

03:38 - 29/10/2020

(KNTC)- Năm năm qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành phối hợp với các cấp Hội thực hiện thường xuyên và đúng quy định. Các cấp Hội...

Sóc Trăng: Hội ND cơ sở phối tổ chức tiếp, đối thoại với nông dân được 312 cuộc

10:40 - 02/10/2020

(KNTC)- Năm 2020 là năm thứ 3, Hội ND tỉnh triển khai cho Hội ND cơ sở tham gia đối thoại với nông dân về công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo ở 91/108 cơ sở.

Quyết định 81 QĐ/TTg góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp

12:11 - 27/09/2020

(KNTC)- Sau hơn 5 năm (2010-2020) thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ – TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong...

Quảng Trị: Tham gia giải quyết trên 250 đơn thư khiếu nại, tố cáo

10:32 - 16/09/2020

(KNTC) - Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền,...

Hội ND Quảng Bình: Giải quyết 451 đơn thư khiếu kiện

04:28 - 28/08/2020

(KNTC)Coi trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác xây dựng Hội. Thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức thực hiện tốt Quyết...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp