Sóc Trăng: Đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục, pháp luật

03:35 - 02/11/2019

(KNTC) – Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bình Thuận : Phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động trên 1.400 cuộc

12:29 - 31/10/2019

(KNTC)- Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được Hội ND tỉnh chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 1.475 cuộc cho...

Tuyên Quang: Giám sát 273 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp

05:23 - 28/10/2019

(KNTC)- Thực hiện Kế hoạch Giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp”, trong tháng 8 và 9 năm 2019, Hội ND tỉnh đã giám sát hai huyện Sơn Dương và thành phố...

Hội ND Lạng Sơn: Phối hợp giải quyết hơn 1.800 vụ việc khiếu nại, tố cáo

01:17 - 31/07/2019

(KNTC)- Từ năm 2003 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh phối hợp cùng các ngành chức năng và UBND các cấp tiếp được hơn 30.464 lượt công dân và tham gia giải quyết 1.851 vụ việc khiếu nại, khiếu...

Điện Biên: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai thi hành Hiến pháp 2013

04:35 - 18/07/2019

(KNTC)- Xác định công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp cho cán bộ, hội viên là một nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện để...

Nam Định: Tham gia giải quyết 125 vụ khiếu nại, tố cáo của nông dân

05:05 - 16/07/2019

(KNTC)- Xác định việc tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ quan trọng, các cấp Hội ND tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tạo đợt sinh hoạt chính trị, nâng cao nhận...

Thái Nguyên: Hòa giải thành gần 3.200 vụ

05:30 - 21/06/2019

(KNTC)- Trong 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Hội ND tỉnh đã phát 5.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về công tác hòa giải, tuyên truyền qua qua các cuộc họp thôn, xóm cho trên...

Ninh Bình: Trợ giúp pháp lý cho trên 20.600 lượt cán bộ, hội viên.

05:22 - 28/05/2019

(KNTC)- Trong 05 năm qua (2014-2018), Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 775 hội nghị tuyên truyền Hiến pháp cho trên 85.250 lượt cán bộ hội viên nông dân tham dự.

Kinh nghiệm trong thực hiện công tác giám sát, phản biện,

05:25 - 23/04/2019

(KNTC)- Năm năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn tổ chức mở 271 lớp tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội...

Hòa Bình: Hòa giải thành gần 300 vụ việc mâu thuẫn

10:05 - 15/03/2019

(KNTC) – Năm 2018, Hội ND tỉnh đã ký chương trình phối hợp với UBND tỉnh về thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp