Hội ND thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 46 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân

03:14 - 22/09/2022

(KNTC) - Hội ND Thành phố tổ chức tư vấn pháp luật và tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, thường xuyên tiếp nhận đơn khiếu nại, kiến nghị của hội viên, nông dân kết hợp chuyên mục “Tư...

Hội ND Hải Dương: Xây dựng 18 mô hình điểm “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”

06:10 - 29/07/2022

(KNTC)- Từ 2013 đến nay. các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng và duy trì 85 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 2.175 thành viên đồng thời xây dựng 18 mô hình “Cơ sở Hội tham...

Hải Dương: Giám sát việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

02:34 - 29/06/2022

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.Trong đó Hội ND tỉnh giám...

Hội ND các cấp đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

10:08 - 22/06/2022

(KNTC) - Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành và chỉ đạo Hội ND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Xã điểm Đê Ar (Gia Lai): Tham gia tiếp dân, đối thoại, tư vấn pháp luật cho trên 80 hội viên, nông dân

03:24 - 30/05/2022

(KNTC)- xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai là xã được chọn xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện...

Hội ND xã Côn Minh (Bắc Kạn): Phối hợp tổ chức trên 20 cuộc đối thoại, trợ giúp pháp lý cho nông dân

03:24 - 30/05/2022

(KNTC)- Xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn là xã được chọn xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện...

Hội ND Hà Tĩnh: Tham gia giải quyết trên 200 vụ việc khiếu nại, tố cáo

12:42 - 29/04/2022

(KNTC)- Thời gian qua, công tác tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân đã được các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành tham gia tiếp công dân, kết...

Hội ND Quảng Ninh: Kết quả xây dựng mô hình điểm Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo tại phường Phương Đông

12:42 - 29/04/2022

KNTC)-Từ kết quả khảo sát tình hình thực hiện và chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân và làm việc với cấp Ủy, chính quyền địa phương, Hội ND tỉnh đã lựa chọn phường Phương Đông, thành phố...

Quảng Ngãi: Tích cực tham gia đối thoại, giải quyết vướng mắc tại cơ sở

04:23 - 27/04/2022

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể thành lập và kiện toàn 84 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 5.000 thành viên....

Phát huy hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

04:07 - 18/04/2022

(KNTC) – Hội ND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ,...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp