Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp
Quảng Nam: Các cấp Hội tổ chức 2.875 cuộc kiểm tra

Quảng Nam: Các cấp Hội tổ chức 2.875 cuộc kiểm tra

(KNTC) Năm 2022, Hội ND các cấp triển khai, thực hiện 2.875 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hội, công tác Hội và phong trào nông dân, công tác quản lý các nguồn...