Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp
Hội ND Bến Tre: Tham gia hòa giải thành công trên 600 vụ việc

Hội ND Bến Tre: Tham gia hòa giải thành công trên 600 vụ việc

(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp...