Hội ND Sơn La: Tăng cường hoạt động phản biện xã hội

04:07 - 15/07/2019

(KNTC) – Những năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về quyền và trách nhiệm đối với công tác giám sát và phản biện xã...

Hòa Bình: Thực hiện 14 cuộc giám sát sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp

01:05 - 28/06/2019

(KNTC)-Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ chính trị. Hội Nông dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Sở Công thương đã ký Chương trình phối...

Sơn La: Thực hiện hiệu quả vai trò giám sát của Hội

10:00 - 12/06/2019

(KNTC) – Thời gian qua, Hội ND các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên, nông dân về quyền và trách nhiệm đối với công tác giám sát và phản biện xã hội,...

Hà Nội: Thực hiện trên 2000 cuộc giám sát

10:25 - 25/04/2019

Năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức tham gia giám sát 2.016 về việc thực hiện Điều lệ Hội, sử dụng các nguồn vốn, quỹ do Hội quản lý phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 6.740...

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương: Tổ chức kiểm tra 1.120 cuộc

10:19 - 25/04/2019

Năm 2018, Ban Thường vụ tỉnh Hội ND đã tăng cường, kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực trong đó chú trọng kiểm tra về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị-nông...

Các cấp Hội tuyên truyền 112.435 buổi về Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

10:12 - 18/04/2019

(KNTC) - Trên cơ sở các nội dung hướng dẫn của Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN lần thứ 4 (khóa VI) đã phổ biến, quán triệt...

Các cấp Hội ND phối hợp kiểm tra, giám sát gần 3 ngàn vụ việc

10:11 - 08/04/2019

(KNTC) – Những năm qua, TƯ Hội NDVN đã thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên, nông dân về quyền và trách nhiệm của đối với nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội,...

Hà Nội: Giám sát thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố

04:41 - 28/03/2019

(KNTC) - Triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Hội ND thành phố vừa ban hành kế hoạch giám sát, tham gia phòng, chống sản xuất, kinh doanh phân...

Hà Nam: Thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát của Hội

05:02 - 13/03/2019

(KNTC)- Để góp phần quan trọng trong thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia...

Quảng Ninh: Giám sát có hiệu quả theo chuyên đề cụ thể

05:02 - 13/03/2019

(KNTC)- Trên cơ sở báo cáo kết quả của từng Đoàn giám sát, từng chuyên đề cụ thể, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành văn bản kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành,...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp