Hội ND tỉnh Bắc Ninh: Tổ chức 522 cuộc giám sát

10:57 - 29/05/2024

(KNTC) - Năm năm qua, Hội ND các cấp phát huy dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, vai trò giám sát và phản biện xã hội tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên tham...

Hội ND Thanh Hóa: Thực hiện hơn 2.700 cuộc kiểm tra việc thực hiện công tác Hội

10:22 - 29/04/2024

Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh bám sát Chương trình, kế hoạch của Trung ương Hội xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch kiểm...

Hội ND thành phố Hải Phòng: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội

10:26 - 29/03/2024

(KNTC) - Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển...

Hà Giang: Hội ND các cấp tham gia trên 1.000 ý kiến phản biện

11:11 - 20/03/2024

(KNTC) - Năm 2023, các cấp Hội tổ chức 724 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, việc sử dụng các nguồn vốn vay, chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các Chỉ...

Bắc Kạn: Thực hiện Quyết định Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị

04:05 - 02/03/2024

(KNTC) - Thực hiện Quyết định Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào 415 dự thảo các văn bản của Đảng, Chính phủ, các bộ,...

Hội ND Quảng Ngãi: Duy trì tốt công tác phối hợp trong giám sát và phản biện xã hội

03:17 - 29/02/2024

Nhiệm kỳ ( 2018 – 2023) thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, đăng ký nội dung giám sát trình Tỉnh ủy thống...

Hội ND Điện Biên: Hiệu quả từ công tác giám sát, phản biện xã hội

03:17 - 29/02/2024

Năm 2023 , Ban Thường vụ Hội ND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và Quyết định 218 của Bộ chính...

Hội ND Ninh Bình: Thành lập 133 đoàn giám sát

11:10 - 27/02/2024

(KNTC) - Năm 2023, các cấp Hội tích cực thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nghiên cứu xem xét 203 văn bản, thành lập 133 đoàn...

Bắc Giang: Đẩy mạnh công tác đối thoại, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

01:29 - 26/01/2024

(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, năm 2023, Hội ND tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân.

Bến Tre: Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

12:24 - 26/01/2024

(KNTC) - Năm 2023, thực hiện kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, Hội ND tỉnh tổ chức đoàn giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm.

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp