Các cấp Hội tích cực thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội

05:21 - 25/02/2021

(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội đã kịp thời nắm bắt tâm tư¬, nguyện vọng chính đáng và những băn khoăn của hội viên, nông dân phản ánh chính quyền để có biện pháp giải quyết kịp thời những...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội

05:21 - 25/02/2021

(KNTC)- Năm 2021, các cấp Hội trong cả nước tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện cho giai cấp nông dân tham gia xây dựng và giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng triển khai...

Phú Thọ: Tổ chức trên 100 đoàn giám sát

05:07 - 29/01/2021

(KNTC)- Thực hiện Kế hoạch số 169 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020, các...

Đăk Nông: Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

09:07 - 20/01/2021

Thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các...

Cần Thơ: Trợ giúp pháp lý cho hơn 16.700 lượt người

09:03 - 20/01/2021

Năm 2020, các cấp Hội tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 1.152 buổi cho 16.771 lượt người dự. Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật miễn phí cho cán...

Trà Vinh: Đưa Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi vào đời sống.

04:51 - 18/12/2020

Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa về thi hành luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua 05 năm triển khai huyện, thị, thành phố, Hội đã cụ thể hóa tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức...

Sơn La: Tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

04:49 - 18/12/2020

Năm 2020, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở, ban ngành thành phố tiếp tục triển khai tuyên...

Các cấp Hội phối hợp tổ chức 982 đoàn giám sát liên ngành

03:22 - 06/12/2020

(KNTC) - Năm 2020, Trung ương Hội NDVN phối hợp tổ chức sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đối thoại với nông dân tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Hà Tĩnh: Nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, nông dân

11:59 - 04/12/2020

Để đảm bảo tổ chức thực hiện Ngày pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật Nghị định của Chính phủ, Hội ND tỉnh đã triển khai công tác tuyên truyền pháp luật trong toàn...

Nghệ An: Phát huy hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

11:59 - 04/12/2020

Năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hướng...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp