Thành phố Hồ Chí Minh: Giám sát thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp

04:59 - 25/04/2022

(KNTC)- Thực hiện Kế hoạch 78 của Ban Thường vụ Hội ND thành phố về tổ chức giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác và...

An Giang: Thực hiện các quy định về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

03:19 - 30/03/2022

Từ năm 2014 - 2021, các cấp Hội nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp...

Hội ND các cấp tích cực kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân

11:10 - 28/03/2022

(KNTC)- Năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ của các cấp Hội được chú trọng và tăng cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn...

Nghệ An: Các cấp Hội tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

04:02 - 22/03/2022

(KNTC) - Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 279 của Ban Thường vụ Trung ương Hội, năm 2021, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn...

Hội ND Bắc Ninh: Tham gia cùng các sở, ngành thực hiện 166 cuộc giám sát

02:57 - 21/03/2022

(KNTC)- Năm 2021, thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội trong tỉnh phát huy dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, vai trò giám sát và phản biện xã hội tham gia đóng...

Lai Châu: Giám sát việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại 08 đơn vị

03:36 - 28/02/2022

(KNTC) - Năm 2021, Hội ND tỉnh thành lập đoàn giám sát liên ngành và chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp đối với UBND huyện Tân Uyên,...

Quảng Nam: Hội ND các cấp tổ chức đối thoại với hội viên, nông dân

03:25 - 28/02/2022

(KNTC) - Năm 2021, 12/18 Hội ND cấp huyện, 120/240 Hội ND cấp xã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân tại địa phương.

Các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền

03:15 - 24/02/2022

(KNTC)- Năm 2021, Ban Thường vụ Hội ND các cấp đã tổ chức được 33.761 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, Nghị quyết của các cấp Hội thực...

Thái Nguyên: Tích cực triển khai công tác giám sát, phản biện

02:49 - 08/02/2022

(KNTC) - Thời gian qua, các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định...

Phú Thọ: Hội ND các cấp phối hợp tổ chức 187 cuộc đối thoại

11:17 - 24/01/2022

(KNTC) - Năm 2021, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia 200 đoàn giám sát của các ngành, tham gia ý kiến 21 văn bản phản biện. Trong năm, Hội ND các cấp phối hợp với UBMTTQ và các...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp