Cao Bằng: Tham gia 16 Đoàn giám sát

03:02 - 30/06/2020

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền...

Các cấp Hội đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

10:13 - 30/06/2020

(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với các ban, ngành chức năng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông...

Lào Cai: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện của Hội

04:37 - 08/06/2020

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, kiểm tra trong hệ thống Hội các cấp, các ngành liên quan tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cấp Hội...

Gia Lai: Tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội

04:33 - 06/06/2020

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội thông qua việc tham gia góp ý vào các văn bản dự thảo của cấp ủy, chính quyền các cấp về...

Trung ương Hội ND VN: Các cấp Hội tổ chức 920 cuộc giám sát việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp

02:24 - 25/05/2020

Từ năm (2018 -2020), các cấp Hội tăng cường tuyên truyền về tác hại, hậu quả của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc không có trong danh mục được phép lưu...

Hội ND Phú Thọ: Phối hợp tổ chức 274 cuộc giám sát

10:22 - 06/05/2020

(KNTC) – Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội thực hiện hiệu quả.

Hội ND thành phố Châu Đốc ( An Giang) : Kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm.

10:06 - 25/03/2020

Quý I năm 2020, thông qua các đợt kiểm tra, Hội ND thành phố đã tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm giúp...

Hội ND thành phố Cần Thơ: Kết quả 5 năm phối hợp thực hiện công tác giám sát.

10:06 - 25/03/2020

Thực hiện Chương trình phối hợp của Ủy ban nhân dân thành phố và Hội ND thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hằng năm, Ban Thường vụ Hội ND thành...

Bình Thuận: Tăng cường thực hiện giám sát, phản biện xã hội

10:36 - 02/03/2020

(KNTC) –Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch 43 về giám sát việc triển...

Hội ND Hà Nam: Đổi mới phương thức giám sát, phản biện xã hội

10:34 - 14/01/2020

Năm 2019, Hội ND đổi mới công xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây chính quyền, việc chấp hành Điều lệ...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp