Hội ND thành phố Nam Định (Nam Định): Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị

09:57 - 24/08/2023

(KNTC)- Triển khai Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, những năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội luôn được các cấp Hội ND thành phố quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và...

Hội ND tỉnh Lào Cai: Phối hợp tổ chức 14 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân

09:53 - 24/08/2023

(KNTC) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị (2013-2023), Hội ND các cấp tập trung tích cực triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt và ban hành các văn...

Hội ND Đồng Tháp: Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

11:13 - 15/08/2023

(KNTC) - Năm 2023, các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Hội ND Tuyên Quang: Tích cực thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị

11:10 - 15/08/2023

(KNTC) - Trong 10 năm qua (2013-2023, thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Hội ND tỉnh ban hành 20 văn bản cụ thể hóa các nội dung của Quyết định theo các văn bản chỉ đạo, hướng...

Hội ND Nam Định: Tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội

09:36 - 31/07/2023

Sáu tháng đầu năm 2023, Hội ND tỉnh tổ chức 2 cuộc giám sát liên ngành, giám sát tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh và giám sát thực hiện việc đào tạo nghề cho lao động...

Hội ND Bình Thuận: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 1.560 cán bộ, hội viên, nông dân

09:33 - 31/07/2023

Để đạt hiệu quả cao và thiết thực,các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp, Mặt trận, các đoàn thể, các ban, ngành chức năng tích cựctuyên truyền những chính sách...

Hội ND Bình Thuận: Phối hợp tổ chức 1.375 cuộc đối thoại

05:03 - 28/07/2023

(KNTC) - 10 năm qua (2013-2023), các cấp Hội tích cực thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, phát huy vai trò của Hội ND trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa...

Hội ND Long An: Thực hiện 242 cuộc giám sát

04:59 - 28/07/2023

(KNTC) - 10 năm qua (2013-2023, các cấp Hội ND tổ chức 242 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sản xuất kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp việc thực hiện...

Hội ND tỉnh Nam Định: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

10:15 - 30/06/2023

(KNTC) - 10 năm qua (2013 - 2023), thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã tích cực tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp góp ý dự...

Hội ND Quảng Ngãi: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

10:36 - 29/06/2023

(KNTC) - Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, 10 năm qua (2013-2023), Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh thực hiện hiệu quả việc tham gia góp...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp