Hội ND thành phố Châu Đốc ( An Giang) : Kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm.

10:06 - 25/03/2020

Quý I năm 2020, thông qua các đợt kiểm tra, Hội ND thành phố đã tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm giúp...

Hội ND thành phố Cần Thơ: Kết quả 5 năm phối hợp thực hiện công tác giám sát.

10:06 - 25/03/2020

Thực hiện Chương trình phối hợp của Ủy ban nhân dân thành phố và Hội ND thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hằng năm, Ban Thường vụ Hội ND thành...

Bình Thuận: Tăng cường thực hiện giám sát, phản biện xã hội

10:36 - 02/03/2020

(KNTC) –Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch 43 về giám sát việc triển...

Hội ND Hà Nam: Đổi mới phương thức giám sát, phản biện xã hội

10:34 - 14/01/2020

Năm 2019, Hội ND đổi mới công xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây chính quyền, việc chấp hành Điều lệ...

Bắc Giang: Tăng cường giám sát sản xuất, kinh doanh thực phẩm

11:31 - 25/12/2019

(KNTC)- Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và Sở Y...

Bắc Giang: Trợ giúp pháp lý cho hơn 1.100 cán bộ, hội viên, nông dân

09:54 - 29/11/2019

Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật mới đánh giá 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 thực hiện Quyết...

Hội ND xã Hồng Giang ( Bắc Giang): Tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

09:54 - 29/11/2019

Năm 2019, Ban chấp hành Hội ND xã đã xây dựng kế hoạch số 06 nhằm thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội ND Sơn La: Tích cực tham gia phản biện các dự thảo văn bản và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

04:01 - 31/10/2019

Ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các cấp Hội ND đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các...

An Giang: Tích cực phối hợp các ngành thực hiện công tác phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

04:01 - 31/10/2019

Hằng năm, các cấp Hội ND trong tỉnh luôn chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn liên quan trực tiếp đến quyền và...

Bến Tre: Giám sát việc thực hiện Đề án của chính quyền cơ sở

04:08 - 29/10/2019

(KNTC)- Để thực hiện có hiệu qủa công tác giám sát và phản biện xã hội, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức giám sát đối với UBND xã Phú Túc, huyện Châu Thành...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp