Nâng cao hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội

03:49 - 25/09/2019

(KNTC)- Trên cơ sở Chương trình toàn khóa và Nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm của Hội, giao các ban...

Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội

03:49 - 25/09/2019

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị tích cực phối...

Các cấp Hội đóng góp trên 1 ngàn ý kiến vào các văn bản liên quan đến cơ chế chính sách của địa phương

03:49 - 25/09/2019

(KNTC)- Đó là con số được thực hiện trong 6 tháng đâầu năm 2019. Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực nâng cao công tác giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội...

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Nông thôn mới

04:15 - 28/08/2019

(KNTC)- Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Hội 6 tháng đầu năm và cuối năm trong đó lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát phong...

Sơn La: Thực hiện hiệu quả vai trò giám sát của Hội

10:00 - 12/08/2019

(KNTC) – Thời gian qua, Hội ND các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên, nông dân về quyền và trách nhiệm đối với công tác giám sát và phản biện xã hội,...

Hội ND Tuyên Quang: Giám sát sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

06:52 - 31/07/2019

(KNTC) - Nhằm triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Hội ND tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh...

Hội ND Sơn La: Tăng cường hoạt động phản biện xã hội

04:07 - 15/07/2019

(KNTC) – Những năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về quyền và trách nhiệm đối với công tác giám sát và phản biện xã...

Hòa Bình: Thực hiện 14 cuộc giám sát sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp

01:05 - 28/06/2019

(KNTC)-Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ chính trị. Hội Nông dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Sở Công thương đã ký Chương trình phối...

Hội ND Đồng Nai: Giám sát sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

06:12 - 30/05/2019

(KNTC) - Nhằm triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Hội ND tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát công tác quản lý nhà nước đối với việc...

Hội ND TP Hà Nội: Tổ chức trên 2.000 cuộc giám sát

04:01 - 27/05/2019

(KNTC) - Trong năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức 2.016 cuộc giám sát tập trung vào các nội dung: Việc thực hiện Điều lệ Hội sử dụng các nguồn vốn, quỹ do Hội quản lý.

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp