Đắc Nông: Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội

02:32 - 29/10/2020

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội ND các huyện, thị và cơ sở Hội tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân...

Quảng Nam: Các cấp Hội ND tích cực vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

02:29 - 29/10/2020

Năm năm qua, Hội ND tỉnh phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa UBMTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng...

Hội ND tỉnh Long An: Tham gia hòa giải thành 1.283/1340 vụ việc

12:15 - 29/09/2020

Chín tháng đầu năm 2020, các cấp Hội trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn cho...

Các cấp Hội phối hợp thực hiện hơn 1.900 cuộc giám sát

09:37 - 08/09/2020

(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội, Trung ương...

Cần Thơ: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 cho cán bộ, hội viên, nông dân

04:26 - 31/08/2020

Hàng năm, các cấp Hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tuyên truyền, phổ biến Luật Mặt trận và các Luật mới ban hành, vận động nông dân thực hiện pháp luật gắn...

Hội ND thành phố Đà Nẵng: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

04:26 - 31/08/2020

Năm năm qua ( 2015 – 2020) các cấp Hội đã thực hiện 7.573 cuộc kiểm tra, giám sát về: Tình hình sản xuất và đời sống của hội viên nông dân công tác xây dựng cơ sở Hội thực...

Hội ND thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện trên 270 cuộc giám sát theo chuyên đề

10:08 - 28/07/2020

(KNTC) –Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội trên địa bàn đã thực hiện 165 cuộc kiểm tra và 274 cuộc giám sát theo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội.

Thành phố Hà Nội: Tham gia 315 cuộc giám sát

10:08 - 20/07/2020

(KNTC) – Năm 2020, thành Hội chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng Chương trình kế hoạch, các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động Hội Quỹ HTND xây dựng kế...

Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

11:32 - 13/07/2020

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia...

Cao Bằng: Tham gia 16 Đoàn giám sát

03:02 - 30/06/2020

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp