Hội ND Thanh Hóa: Phối hợp thực hiện 609 cuộc giám sát

05:23 - 27/02/2023

(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội phối hợp thực hiện 609 cuộc giám sát, trong đó cấp tỉnh thực hiện 33 cuộc, cấp huyện 139 cuộc và cấp xã 437 cuộc.

Hội ND TP Nam Định: Tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội

03:19 - 17/01/2023

Năm 2022, Hội ND thành phố Nam Định tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong...

Hội ND TP Thái Nguyên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân

03:19 - 17/01/2023

Năm 2022, Hội ND thành phố phối hợp với phòng Tư pháp và ngành chức năng, đoàn thể tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân với nhiều hình thức phong phú gắn...

Hội ND VN: Giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định về bảo vệ môi trường nông thôn ở một số địa phương.

02:46 - 30/12/2022

Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát về môi trường nông thôn được Trung ương Hội chú trọng.Trung ương Hội thành lập nhiều đoàn đi giám sát tại các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Quảng Tri, Bạc Liêu.Tại những...

Hội ND tỉnh Cao Bằng: Tham gia góp ý vào 122 dự thảo văn bản

02:43 - 30/12/2022

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ, Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Tỉnh Hội đã lựa chọn nội dung, lĩnh vực phù hợp để thực hiện...

Thành phố Hà Nội: Tổ chức 358 cuộc giám sát

10:10 - 16/12/2022

(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 6525 của...

Hội ND huyện Đồng Văn (Hà Giang): Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân.

12:00 - 29/11/2022

(KNTC) Năm 2022, Hội ND huyện chủ động ký kết các chương trình phối hợp với các phòng, ban của UBND huyện trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn...

Quảng Ninh: Tổ chức gần 700 cuộc kiểm tra, giám sát

09:00 - 29/11/2022

(KNTC) - Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân, thời gian qua, việc tổ chức kiểm tra định kỳ thường xuyên và...

Các cấp Hội thực hiện giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa và giám sát môi trường nông thôn.

11:03 - 28/09/2022

Năm 2022, công tác giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa được nhiều cấp Hội triển khai thực hiện. Các tỉnh thành Hội tổ chức 112 đoàn giám sát, phối hợp liên ngành để giám sát...

Hội ND tỉnh An Giang: Đẩy mạnh thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị

09:22 - 31/08/2022

Năm 2022, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. ...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp