Bắc Giang: Trợ giúp pháp lý cho hơn 1.100 cán bộ, hội viên, nông dân

09:54 - 29/11/2019

Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật mới đánh giá 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 thực hiện Quyết...

Hội ND xã Hồng Giang ( Bắc Giang): Tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

09:54 - 29/11/2019

Năm 2019, Ban chấp hành Hội ND xã đã xây dựng kế hoạch số 06 nhằm thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội ND Sơn La: Tích cực tham gia phản biện các dự thảo văn bản và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

04:01 - 31/10/2019

Ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các cấp Hội ND đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các...

An Giang: Tích cực phối hợp các ngành thực hiện công tác phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

04:01 - 31/10/2019

Hằng năm, các cấp Hội ND trong tỉnh luôn chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn liên quan trực tiếp đến quyền và...

Trà Vinh: Tham gia cùng hoạt động giám sát về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp

05:28 - 25/09/2019

(KNTC) - Nhằm triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, quản lý...

Nâng cao hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội

03:49 - 25/09/2019

(KNTC)- Trên cơ sở Chương trình toàn khóa và Nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm của Hội, giao các ban...

Các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

03:49 - 25/09/2019

(KNTC)- Nhằm thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 218-QĐ/TW quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham...

Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội

03:49 - 25/09/2019

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị tích cực phối...

Các cấp Hội đóng góp trên 1 ngàn ý kiến vào các văn bản liên quan đến cơ chế chính sách của địa phương

03:49 - 25/09/2019

(KNTC)- Đó là con số được thực hiện trong 6 tháng đâầu năm 2019. Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực nâng cao công tác giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội...

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Nông thôn mới

04:15 - 28/08/2019

(KNTC)- Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Hội 6 tháng đầu năm và cuối năm trong đó lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát phong...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp