Hội ND huyện Mèo Vạc (Hà Giang): Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về cơ sở.

10:41 - 31/08/2023

(KNTC) Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội NDhuyện tổ chức 18 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủaNhà nước,các vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông...

Hội ND TP Cao Bằng: Tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước tới các xã, phường, thị trấn

10:13 - 30/06/2023

(KNTC) - 6 tháng đầu năm 2023, Hội ND thành phố phối hợp chặt chẽ với phòng Tư pháp, ngành chức năng, đoàn thể phổ biến, giáo dục pháp luật tới 100% Chủ tịch Hội ND cơ sở và cán...

Hội ND Lai Châu: Tuyên truyền pháp luật cho trên 27.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

09:49 - 29/06/2023

(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2023, các cấp Hội phối hợp tuyên truyền, phổ biến về pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo...

Hội ND Hưng Yên: Phát huy hiệu quả của trên 100 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

02:54 - 31/05/2023

(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2023, các cấp Hội phối hợp với chính quyền các cấp củng cố kiện toàn Ban chủ nhiệm của trên 100 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" và hướng dẫn mỗi huyện,...

Hội ND An Giang: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 131 nghìn lượt hội viên, nông dân

02:42 - 31/05/2023

(KNTC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, hằng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo Hội cấp dưới trực tiếp và phối...

Hội ND xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu (Nam Định): Tuyên truyền pháp luật cho trên 527 cán bộ, hội viên

03:13 - 30/05/2023

(KNTC)- Ngay từ đầu năm 2023,Hội ND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn xã. Việc phối hợp trong công...

Hội ND thành phố Đà Nẵng: Tổng kết triển khai thực hiện Quyết định 217 của Bộ chính trị

03:13 - 30/05/2023

(KNTC)- Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định 217-QĐ/TW và các văn bản triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã tham mưu cho Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt...

Bình Định: Trợ giúp pháp lý cho trên 400 hội viên

09:34 - 24/05/2023

(KNTC) - Quý I năm 2023, các cấp Hội tích cực triển khai các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh quan...

Quảng Ngãi: Phối hợp tổ chức gần 16.000 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật

05:00 - 12/05/2023

(KNTC)- Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội ND tỉnh và Sở Tư pháp về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai...

Bình Định: Phát huy hiệu quả công tác tuyền truyền pháp luật thông qua Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

12:52 - 02/05/2023

(KNTC) - Thời gian qua, các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân.

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp