Tuyên Quang: Tuyên truyền pháp luật cho trên 84.300 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

10:57 - 29/05/2024

(KNTC) - Thời gian qua, các cấp Hội đã bám sát sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và hướng dẫn của Trung ương Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt...

Hội ND Quảng Trị: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

03:39 - 27/05/2024

Năm năm qua ( 2019 – 2023), thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấutranh chống...

Hội ND thành phố Cần Thơ: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ chính trị

03:39 - 26/05/2024

Hằng năm, Ban Thường vụ Hội ND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và xem đây là nhiệm vụ trọng Chỉ thị số 27 của Bộ...

Hội ND Quảng Bình: Tổ chức gần 2 nghìn buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân

03:39 - 22/05/2024

Năm 2023, các cấp Hội ND tỉnh tích cực phối hợp với các ngành công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng, Mặt trận, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, đảo, thông...

Hội ND Lai Châu: Đa dạng hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

11:18 - 29/04/2024

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Hội ND tỉnh. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp Hội chủ động triển khai đồng thời phối hợp với...

Hội ND Nam Định: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

11:18 - 26/04/2024

(KNTC) - Ngay từ đầu năm 2024, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực học tập, thực hiện đường...

Hội ND Cà Mau: Tổ chức 895 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

10:38 - 11/04/2024

(KNTC) - Năm 2023, Hội ND tỉnh thành lập 03 đoàn kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tại 09/09 huyện, thành Hội và 18 cơ sở Hội.

Hội ND Lào Cai: Tuyên tuyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 240 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân

10:26 - 31/03/2024

(KNTC) - Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền bằng...

Hội ND Lai Châu: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật

10:26 - 28/03/2024

(KNTC) - Năm 2023, Hội ND tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ban hành Kế hoạch...

Hội ND Hà Tĩnh: Tư vấn pháp luật cho trên 2 nghìn lượt hội viên, nông dân

11:11 - 20/03/2024

(KNTC) - Từ năm 2015 đến nay, Hội ND các cấp tiếp nhận và phối hợp hòa giải thành trên 2.200 vụ việc, góp phần bảo đảm trật tự xã hội ở nông thôn, hạn chế tình trạng khiếu...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp