Hội ND Bà Rịa - Vũng Tàu: Thi tìm hiểu pháp luật gắn với tìm hiểu lịch sử Hội NDVN

03:14 - 22/09/2022

(KNTC)- Từ năm 2008 đến nay, các cấp Hội phối hợp tổ chức 23 cuộc thi Nông dân tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật gắn với tìm hiểu lịch sử Hội NDVN, pháp luật về xây dựng nông thôn...

Thành phố Hồ Chí Minh: Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 1,6 triệu lượt hội viên, nông dân

04:00 - 16/09/2022

(KNTC) - Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, từ năm 2013 - 2022 các cấp Hội trực tiếp và phối hợp tổ chức 22.963 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.620.227 lượt cán bộ, hội...

Hải Dương: Tham gia hơn 1.413 buổi tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân

10:28 - 09/09/2022

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội chủ động ký kết phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành đoàn thể có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hoạt động phổ...

Vĩnh Long: Tổ chức trên 420 cuộc tuyên truyền pháp luật

10:28 - 09/09/2022

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tư vấn pháp luật được các cấp Hội triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị, thực tiễn sản xuất, đời sống hội viên, nông dân...

Hội ND Sơn La: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số

10:29 - 31/08/2022

(KNTC)- Từ năm 2013 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được các cấp Hội quan tâm, chủ động phối hợp với các cơ...

Nam Định: Phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động cho hơn 1000 lượt hội viên, nông dân

09:24 - 31/08/2022

Hàng năm, các cấp Hội đã phối hợp với ngành Tư pháp, Thanh tra tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho trên 5.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân về Luật Đất đai, chính sách đền bù, giải...

Bà Rịa-Vũng Tàu: Tuyên truyền pháp luật cho trên 67.000 cán bộ, hội viên, nông dân

11:11 - 30/08/2022

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2022, các cấp Hội tổ chức 2.101 buổi tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 67.028 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Các cấp Hội ND Lạng Sơn: Hòa giải thành trên 2.200 vụ việc

11:12 - 26/08/2022

(KNTC) Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn chú trọng công tác PBGDPL, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và cán bộ chủ chốt...

Hội ND Thừa Thiên - Huế: Tổ chức trên 37.000 buổi tuyên truyền pháp luật

11:09 - 26/08/2022

(KNTC)Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, mười năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 37.300 buổi tuyên truyền vận động cho hơn 15.000 lượt hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối, chính...

Thanh Hóa: Tổ chức 255 lớp tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của các cấp Hội

04:18 - 24/08/2022

(KNTC) - Thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, thời gian qua, Hội ND tỉnh chỉ đạo thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở, cấp...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp