Sóc Trăng: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho 267.370 lượt hội viên, nông dân

11:36 - 21/09/2021

(KNTC)- Năm năm qua (từ năm 2017- 2021), công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực, cố gắng của đội...

Hội ND Tp Hồ Chí Minh: Tổ chức 7.970 cuộc tuyên truyền cho 403.700 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

11:36 - 21/09/2021

(KNTC)- Năm năm qua (từ 2017 – 2021), các cấp Hội ND Thành phố đã thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các phong trào thi đua của Hội, đa dạng hóa hình thức phổ biến nhằm...

Các cấp Hội chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân

10:58 - 14/09/2021

(KNTC)- Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong cả nước đã phối hợp với các ngành cùng cấp trong việc tuyên truyền, tư vấn pháo luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân...

Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật

10:58 - 14/09/2021

(KNTC)- Xác định rõ tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức pháp luật cho hội viên, nông dân, Hội Nông dân các cấp đã tích cực thành lập Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Mô hình...

Hội ND Bình Định: Phối hợp tổ chức trên 1.200 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật

04:57 - 28/08/2021

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội của tỉnh đã tổ chức được 1.284 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 114.014 lượt hội viên, nông dân. Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, giúp nông...

Long An: Sáu tháng đầu năm 2021, tổ chức hơn 8.160 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật

09:19 - 10/08/2021

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2021, Hội ND tỉnh triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...

Hoà Bình: Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

12:23 - 05/08/2021

(KNTC)- Ban Thường vụ tỉnh uỷ Hoà Bình vừa ban hành Kết luận về tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TU, ngày 04/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số...

Quảng Ngãi: Phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 90.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

10:29 - 05/08/2021

(KNTC)- Từ năm 2011 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho 1.000 lượt cán bộ Hội Nông dân các cấp. Đồng thời, hàng quý phối hợp Ban Tuyên giáo...

Hội ND Lai Châu: Phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật trực tuyến cho nông dân

04:58 - 30/07/2021

(KNTC)-Trong 6 tháng đầu năm 2021, khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp Hội ND của tỉnh đã phối hợp với ngành...

Hội ND Thái Nguyên: Phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 16.500 lượt hội viên, nông dân

03:02 - 23/07/2021

(KNTC) Thời gian qua, các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp