Bến Tre: Tập trung tuyên truyền trực tiếp pháp luật cho hội viên, nông dân

05:35 - 23/08/2019

(KNTC)- Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 CT/TW, các cơ sở Hội đã tích cực phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và...

Hội ND Tiền Giang: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên 68000 lượt hội viên, nông dân

11:05 - 01/08/2019

Ngay từ đầu năm 2019, từ tỉnh Hội đến cơ sở đã tăng cường sự phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở những địa phương có tình hình khiếu kiện phức tạp....

Thành phố Cần Thơ : Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,hội viên, nông dân

10:57 - 01/08/2019

Từ năm 2009 đến năm 2014, Hội ND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tiểu đề án 3 “ Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và huy động chấp...

Bà Rịa- Vũng Tàu: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

01:17 - 31/07/2019

(KNTC)- Từ năm 2003 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức được 33.753 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.747.574 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Hội ND Bắc Giang: Đa dạng hình thức tuyên truyền Hiến pháp 2013

05:02 - 30/07/2019

(KNTC) Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 25 về việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp năm 2013 tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân.

Quảng Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

04:35 - 18/07/2019

(KNTC) Việc triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các sở, ban, ngành và Ủy...

Bắc Kạn: Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân

04:35 - 18/07/2019

(KNTC)- Để nâng cao chất lượng công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 các cấp Hội đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với cán bộ, hội...

Tuyên Quang: Tuyên truyền pháp luật cho trên 855 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân

04:35 - 18/07/2019

(KNTC)- Những năm qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai đến các cấp Hội Nông dân trong tỉnh, từ đó nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò,...

Thái Nguyên: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân

04:35 - 18/07/2019

(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm...

Bắc Ninh: Tổ chức 1.150 cuộc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật

05:05 - 16/07/2019

(KNTC) Năm năm qua, các cấp Hội ND đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật gắn với thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ. 8/8 Hội ND các huyện, thị xã, thành...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp