Hội ND thành phố Cao Bằng: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở

10:46 - 28/02/2023

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, cho cán bộ, hội viên, nông dân đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây...

Hội ND xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú (An Giang) tích cực tuyên truyền công tác giám sát, phản biện xã hội

10:34 - 28/02/2023

Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho nông dân tạo điều kiện để nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội trong công tác quản lý nhà nước,...

Hội ND An Giang: Tổ chức trên 6.800 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân

05:19 - 27/02/2023

(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân phù hợp với tình...

Hội ND Quảng Bình: Phối hợp tổ chức trên 2.600 buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

06:15 - 24/02/2023

(KNTC) – Năm 2022, các cấp Hội ND trong tỉnh phối hợp tổ chức 2.657 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 308.060 lượt hội viên, nông dân phối hợp xây dựng 16 phóng sự về gương nông...

Hội ND Lào Cai: Duy trì hiệu quả 69 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"

05:50 - 20/12/2022

(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động 69 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với trên 3.860 thành viên.

Tây Ninh: Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 736.400 lượt người

10:48 - 16/12/2022

(KNTC) Năm 2022, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị Quyết định 81 của...

Đa dạng hóa các nội dung công tác tuyên truyền pháp luật

02:20 - 02/12/2022

(KNTC)- Thời gian qua, Hội ND tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo cho hội viên, nông dân góp phần nâng cao...

Hội ND Phú Thọ: Xây dựng và duy trì hiệu quả 25 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"

06:24 - 30/11/2022

(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội củng cố và duy trì hoạt động 25 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật".

Hội ND Hải Phòng: Phối hợp tổ chức gần 30 cuộc tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân

03:34 - 30/11/2022

(KNTC) – 9 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức 29 cuộc tuyên truyền về các lĩnh vực pháp luật dân sự, đất đai, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường,...

Hội ND Thái Bình: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền pháp luật

11:38 - 21/11/2022

(KNTC)Từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền năm và hướng dẫn các cấp Hội thực hiện công tác tuyên truyền từng quý, tích cực tuyên truyền cán...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp