Đồng Tháp: Phối hợp, tuyên truyền, giám sát thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

02:47 - 29/04/2022

Năm 2022, để triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và các văn bản của tỉnh về hỗ trợ người lao động đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xác định đây là nhiệm vụ...

Nam Định: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 759 lượt hội viên, nông dân.

02:45 - 29/04/2022

Năm 2021 , Hội ND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Hội ND tỉnh Bến Tre: Phối hợp tổ chức trên 150 cuộc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý

10:42 - 30/03/2022

(KNTC) – Năm 2021, Các cấp Hội của tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức 153 cuộc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 3.169 lượt cán bộ, hội viên, nông dân và đối tượng...

Thái Nguyên: Trợ giúp pháp lý cho hơn 34 nghìn lượt nông dân

10:04 - 30/03/2022

(KNTC)Năm 2021 Hội ND các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức 4.354 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 282.510 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Long An: Duy trì 185 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

03:00 - 21/03/2022

(KNTC)- Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND và Hội ND cùng cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết...

Hiệu quả của Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"

09:47 - 02/03/2022

(KNTC)- Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” là nơi tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân học tập, tìm hiểu pháp luật.

Long An: Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân

03:22 - 28/02/2022

(KNTC) - Năm 2021, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân được các cấp Hội tích cực thực hiện. Kết quả, Hội tổ chức tuyên truyền 3.895 cuộc cho 94.002...

Bắc Kạn: Tuyên truyền pháp luật cho trên 13 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân

11:33 - 25/02/2022

(KNTC) - Năm 2021, các cấp Hội ND tổ chức 332 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 13.432 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Hội ND Thanh Hóa: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 500 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân

11:16 - 25/02/2022

(KNTC) - Năm 2021, các cấp Hội ND tổ chức 6.946 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 511.533 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Bình Định: Phổ biến pháp luật cho gần 2,7 triệu lượt cán bộ, hội viên nông dân

03:30 - 19/02/2022

(KNTC)- Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều hoạt động như tăng cường công tác tuyên truyền, thành lập CLB Nông...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp