Lai Châu: Phổ biến pháp luật cho trên 390.000 lượt hội viên, nông dân

05:37 - 29/05/2020

(KNTC)- Hàng năm, thông qua nhiều hình thức, các cấp Hội đã tổ chức được trên 5.700 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Hội ND TP Hải Phòng: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 68 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân

05:37 - 29/05/2020

(KNTC)- Năm tháng đầu năm 2020, Hội ND thành phố đã tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức cho 68.041 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

Hội ND Điện Biên: Tuyên truyền phổ biến, pháp luật cho hơn 420.000 hội viên, nông dân

11:31 - 25/05/2020

(KNTC)- Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND và UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực...

Nghệ An: Truyền tải pháp luật tới hội viên, nông dân thông qua ngày pháp luật hàng tháng

11:02 - 29/04/2020

(KNTC) Thời gian qua Nghệ An đã tổ chức ngày pháp luật hàng tháng hiệu quả và chất lượng nhằm phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, nghiêm...

Hội ND Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật

10:45 - 29/04/2020

(KNTC) 10 năm qua (2009-2019) thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính Trị (khóa X), Quyết định số 1565-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về qui chế công tác Dân Vận của hệ thống chính...

Hội ND tỉnh Trà Vinh: Tổ chức 17 cuộc kiểm tra, giám sát

10:34 - 29/04/2020

Ngay từ đầu năm 2020, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội tổ chức thực hiện, qua đó Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn kết hợp...

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyên truyền trên 600 buổi về pháp luật cho hội viên, nông dân

06:05 - 24/04/2020

(KNTC)- Năm năm qua (2015- 2019), thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 6.189 buổi tuyên truyền phổ biến các chủ trương của...

Thành phố Cần Thơ: Xây dựng và duy trì hoạt động 98 CLB “Nông dân với pháp luật”

06:00 - 24/04/2020

(KNTC)- Năm năm qua (từ 2015- 2019), Hội ND thành phố và các quận, huyện phối hợp với Thanh tra, Tư pháp, Công an, Trung tâm Trợ giúp pháp lý của thành phố… tổ chức phổ biến giáo dục pháp...

Nam Định: Tuyên truyền pháp luật cho trên 112 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân

04:22 - 02/04/2020

(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành...

Tuyên Quang: Đa dạng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật

04:04 - 02/04/2020

(KNTC) - Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Hội ND tỉnh chú trọng triển khai đến các cấp Hội, qua đó nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp