Quảng Trị : Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho gần 59.000 lượt người

08:49 - 01/04/2021

Năm 2020, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Thanh tra, ngành Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chuyên môn tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 1779...

Ninh Thuận: Phối hợp phổ biến pháp luật cho trên 43.000 lượt hội viên, nông dân

04:58 - 30/03/2021

(KNTC)- Năm 2020, các cấp Hội ND phối hợp với các ngành tổ chức 1.003 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 43.370 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp cho hội viên, nông dân

09:29 - 01/03/2021

Năm 2020, Hội ND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, các ngành chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp...

Khánh Hòa: Phát huy hoạt động của trên 100 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"

05:20 - 26/02/2021

(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nhân rộng hàng năm, đến nay toàn tỉnh, các cấp Hội đã thành lập và tổ chức hoạt động cho 105 Câu lạc bộ “Nông...

Hội ND thành phố Đà Nẵng: Phổ biến, giáo dục pháp luật, cho trên 26 nghìn lượt hội viên, nông dân

10:49 - 26/02/2021

(KNTC) - Năm 2020, thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp triển khai 463 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 26.965 lượt hội viên,...

Khánh Hòa: Tư vấn pháp luật trên 1.500 buổi cho 45.500 lượt người

05:21 - 25/02/2021

(KNTC)- Trong 5 năm qua (2015-2020), Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức 436 lớp phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 19.600 lượt người trợ giúp pháp lý, tư...

Tp Hồ Chí Minh: Tổ chức gần 1.500 cuộc tuyên truyền cho trên 84.970 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

04:19 - 25/02/2021

(KNTC)- Năm 2020, các cấp Hội đã đổi mới đa dạng hình thức tuyên truyền trên trang tin điện tử Hội, trang mạng xã hội, hội thi trực tuyến, phát huy đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, thành viên...

Các cấp Hội phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật cho trên 229 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân

09:10 - 07/02/2021

(KNTC) – Năm 2020, Hội ND Tp Hà Nội chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng chương trình kế hoạch, các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động công tác Hội kịp...

Vĩnh Long: Hòa giải thành trên 500 vụ việc

10:25 - 04/02/2021

(KNTC) - Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội, những năm qua, các cấp Hội trên địa bàn đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ...

Khánh Hòa: Trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho trên 6.800 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

05:00 - 29/01/2021

(KNTC)- Từ năm 2015 đến 2020, các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức 1.313 cuộc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho 6.896 lượt cán bộ, hội viên, nông dân và...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp