Hội viên, nông dân đóng góp trên 17.500 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền

09:47 - 18/02/2020

(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý...

Hội ND huyện Bình Lục ( Hà Nam ): Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân

11:53 - 12/02/2020

Ngay từ đầu năm 2020, các cấp Hội đã tích cực, chủ động triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp...

Xã Long Giang (An Giang): Trợ giúp pháp lý cho 456 lượt hội viên, nông dân

01:06 - 09/01/2020

(KNTC) Năm 2019, Hội ND xã Long Giang (huyện Chợ Mới) luôn bám sát chương trình, Kế hoạch kiểm tra của Hội cấp trên, xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân đối với...

Hội ND Hưng Yên: Phối hợp tuyên truyền pháp luật cho trên 28.500 lượt hội viên, nông dân

09:37 - 02/01/2020

(KNTC) - Thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tham gia xây dựng cấp...

Hội ND Thanh Hóa: Xây dựng được 133 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" và hơn 4 nghìn tổ hòa giải

05:32 - 30/12/2019

(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với Hội ND trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông...

Hội ND Thái Nguyên: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

08:57 - 27/12/2019

(KNTC) Năm 2019, Hội ND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp, các ban ngành chức năng và các đoàn thể tích cực phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân...

Hội Nông dân Việt Nam: Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân

04:26 - 26/12/2019

(KNTC)- Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN, năm 2019, các cấp Hội thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với...

Hà Nam: Trên 125.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

11:31 - 25/12/2019

(KNTC)- Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Sở Tư pháp, hàng năm hai ngành đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu đến các cấp Hội ND, Phòng Tư pháp huyện,t hành phố về công...

Lào Cai: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 2.300 lượt hội viên, nông dân

10:33 - 18/12/2019

(KNTC) - Những năm qua, các cấp Hội tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Bình Định: Trợ giúp pháp lý trên 2.300 buổi cho 132.500 lượt hội viên, nông dân

04:20 - 06/12/2019

(KNTC)- Thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh kiện toàn BCĐ 81 của tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch hoạt động của...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp