Hội ND thành phố Hải Phòng: Tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật về xây dựng Nông thôn mới

02:22 - 01/10/2019

Hàng năm, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Nông thôn Ngày nay và Báo Hải Phòng xây dựng chuyên trang, phóng sự, tổ chức tọa đàm về xây...

Hội ND thành phố Nam Định: Tổ chức 1.300 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,hội viên, nông dân

02:19 - 01/10/2019

Năm 2019, Hội ND các cấp đã phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được...

Tuyên Quang: Tổ chức trên 26 nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật

04:42 - 27/09/2019

(KNTC)- 15 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 26.047 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 1.380.400 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Lai Châu: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 126.500 lượt hội viên, nông dân

04:48 - 18/09/2019

(KNTC)- Hằng năm, Hội ND tỉnh bám sát kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh, hướng dẫn của Sở Tư pháp tiến hành xây dựng kế hoạch công tác...

Thành phố Cần Thơ: Trợ giúp pháp lý cho trên 110.000 lượt hội viên, nông dân

04:08 - 10/09/2019

(KNTC) – Những năm qua, Hội ND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tiểu đề án 3 “Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và chấp hành pháp luật ở...

Hà Nội: Tổ chức trên 47 nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật

04:36 - 30/08/2019

(KNTC) - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân bằng nhiều hình thức phong phú, 10 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức được 47.278 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho...

Điện Biên: Tổ chức trên 35 nghìn cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật

04:36 - 30/08/2019

(KNTC)- Từ năm 2003 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 35.625 cuộc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho gần 285.000 lượt người. Qua đó đã tư vấn, giải đáp nhiều vướng mắc và...

Bắc Giang: Tuyên truyền mô hình "Ngày pháp luật" cho trên 929 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân

04:08 - 30/08/2019

(KNTC) - Thời gian qua, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp được 215 cuộc với trên 20.000 lượt cán bộ, hội viên.

Quảng Nam: Tuyên truyền sâu rộng Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đến với cán bộ, hội viên, nông dân

03:53 - 30/08/2019

(KNTC) - Thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân...

Kon Tum: Tuyên truyền pháp luật cho trên 950.000 lượt người

04:49 - 29/08/2019

(KNTC)- Từ 2003-2018, các cấp Hội từ tỉnh tới cơ sở đã tuyên truyền pháp luật được 196.000 buổi cho trên 950.000 lượt người cán bộ, hội viên, nông dân 100% cán bộ, công chức Hội ND từ tỉnh tới...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp