Hội ND Ninh Thuận: Tổ chức trên 3.500 buổi tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân

01:42 - 30/07/2020

(KNTC)-Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức 3.599 buổi tuyên truyền pháp luật cho 233.089 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Nghệ An: Tuyên truyền pháp luật cho 18.000 lượt hội viên, nông dân

04:02 - 09/07/2020

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tiếp...

Hải Dương: Tổ chức hơn 1.500 Hội nghị phổ biến pháp luật

10:51 - 30/06/2020

(KNTC) Từ năm từ (2015-2020) Hội ND cáccấp đấy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp , nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó nhận thức đúng về các Chủ trương,...

Hòa Bình: Trợ giúp pháp lý cho trên 19.000 lượt hội viên, nông dân

04:44 - 09/06/2020

(KNTC) - Năm 2019, Hội ND tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý,...

Hội ND thành phố Hà Nội: Trợ giúp pháp lý cho trên 78 nghìn lượt hội viên, nông dân

05:53 - 29/05/2020

(KNTC) - Sau 5 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội ND của thành phố đã tổ chức trên 4 nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 489.000 lượt...

Hội ND Bình Dương: Phát huy hiệu quả 68 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với trên 2 nghìn thành viên nòng cốt

05:47 - 29/05/2020

(KNTC) - Năm 2019, các cấp Hội trong tỉnh đã chỉ đạo thành lập mới và ra mắt 06 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" nâng tổng số lên 68 Câu lạc bộ với 2.486 thành viên trên...

Lai Châu: Phổ biến pháp luật cho trên 390.000 lượt hội viên, nông dân

05:37 - 29/05/2020

(KNTC)- Hàng năm, thông qua nhiều hình thức, các cấp Hội đã tổ chức được trên 5.700 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Hội ND TP Hải Phòng: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 68 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân

05:37 - 29/05/2020

(KNTC)- Năm tháng đầu năm 2020, Hội ND thành phố đã tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức cho 68.041 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

Hà Nam: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

04:48 - 25/05/2020

(KNTC) Vừa qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành văn bản 01 để hướng dẫn việc triển khai tổ chức PBGDPL những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. ...

Hội ND Điện Biên: Tuyên truyền phổ biến, pháp luật cho hơn 420.000 hội viên, nông dân

11:31 - 25/05/2020

(KNTC)- Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND và UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp