Năm 2020, số đơn thư tố cáo tăng hơn 20%

10:23 - 16/10/2020

(Cổng ĐT HND)- Tính từ 1/8/2019 đến 31/7/2020, tổng số đơn thư các loại (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) tăng 1,6% do số đơn tố cáo tăng 20,8%.

Thanh Hóa: Giáo dục pháp luật cho 7.455.600 lượt hội viên, nông dân

10:40 - 02/10/2020

(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là cơ chế, chính...

Bến Tre: Xây dựng các mô hình dân vận khéo nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, nông dân

10:40 - 02/10/2020

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền 4.200 cuộc, với trên 112.624 lượt cán bộ, hội viên tham dự về các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan...

Hội ND tỉnh Lâm Đồng: Phối hợp trợ giúp pháp lý cho trên 48.800 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

02:32 - 30/09/2020

(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức 2.612 cuộc trợ giúp pháp lý cho hơn 48.880 lượt người góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp...

Hội ND Long An: Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước

09:58 - 19/09/2020

(KNTC) – Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tập trung tuyên truyền 3.040 cuộc về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến tình hình nông nghiệp, nông...

Ninh Bình: Tổ chức 134 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

10:21 - 17/09/2020

(KNTC) – Năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra của đơn vị, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN,...

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân

10:42 - 06/09/2020

(KNTC) - Những năm qua, các cấp Hội vận dụng linh hoạt công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà...

Hội ND Vĩnh Phúc: Phổ biến pháp luật cho trên 50.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

12:12 - 01/09/2020

(KNTC)- Trong 5 năm qua (2015-2019), các cấp Hội phối hợp với các sở, ngành tổ chức được gần 300 buổi tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho trên 50.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

Hội ND Quảng Nam: Lồng ghép triển khai thực hiện Luật Mặt trận TQVN trong hoạt động Hội

04:50 - 28/08/2020

(KNTC) - Năm năm qua, để thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp Hội đều lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân với việc triển khai các...

Hội ND Bạc Liêu: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 2 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân

03:05 - 25/08/2020

(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức 67 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 2.126 cán bộ, hội viên, nông dân.

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp