Bắc Ninh: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
16:30 - 14/02/2024
(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Ảnh minh họa)


 
Đồng thời, Hội tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Đề án số 07-ĐA/TU ngày 13/6/2022 của BTV Tỉnh uỷ Bắc Ninh về “Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2027”; tăng cường phối hợp thực hiện hoạt động giám sát vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản; công tác vay vốn ngân hàng Chính sách Xã hội; việc thực hiện Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030”.

 
Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên; tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và một số chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Đồng thời, phân công cán bộ thường xuyên đi cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những băn khoăn của hội viên, nông dân để phản ánh với Đảng, chính quyền; giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền có biện pháp giải quyết những băn khoăn, thắc mắc của nông dân, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nông dân.
 

Hội phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, quyết định của cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là việc tham gia giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện các chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh; tham gia Đoàn giám sát của tỉnh giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, thực hiện Luật Hợp tác xã và các nội dung trong xây dựng nông thôn mới.


Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền từng bước tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong sản xuất, kinh doanh như: chính sách tín dụng, cơ chế phát triển kinh tế trang trại, phát triển mô hình kinh tế đặc thù.


Hội chủ động giới thiệu nhân sự đại diện cho giai cấp nông dân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tham gia hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ của cử tri đi bầu cử trưởng thôn, khu phố, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Kết quả, toàn tỉnh có 58/121 cơ sở (47,9%) có cán bộ Hội tham gia BCH Đảng bộ cấp xã; 5/8 Hội ND cấp huyện có Chủ tịch tham gia BCH Đảng bộ cấp huyện; đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh tham gia BCH đảng bộ tỉnh. Sau bầu cử HĐND các cấp, có 317 đ/c trúng cử đại biểu HĐND các cấp (309 đồng chí trúng cử đại biểu HĐND cấp xã; 07 đ/c trúng cử HĐND cấp huyện; đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh). Chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú, đề nghị Đảng xem xét kết nạp. Kết quả, trong nhiệm kỳ toàn tỉnh đã có 429 hội viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 
Các cấp Hội tổ chức thực hiện tốt Quyết định 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng giải quyết 366 đơn, thư khiếu nại, kiến nghị; tổ chức hòa giải thành 293 vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở.


Hội phát động cán bộ, hội viên, nông dân chủ động, trách nhiệm, tích cực phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp.

 
Các cấp Hội thường xuyên triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động trong việc tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chủ trương chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, quyền và nghĩa vụ của nông dân.


BTV Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết Giao ước thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 giữa Hội Nông dân tỉnh với Hội Nông dân huyện Gia Bình, TX.Thuận Thành,  TX.Quế Võ và TP.Bắc Ninh; chỉ đạo Hội Nông dân các cấp vận động cán bộ, hội viên, nông dân hàng năm tích cực tham gia ủng hộ xây dựng các quỹ do Ủy ban MTTQ, các ngành, các cấp phát động. Bên cạnh đó, BTV Hội Nông dân tỉnh đã kêu gọi cán bộ, hội viên, nông dân tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn và ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt. Kết quả, cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã ủng hộ tiền mặt, vật tư y tế, lương thực thực phẩm cho công tác phòng, chống dịch với tổng giá trị thành tiền là 5,532 tỷ đồng; tặng quà cứu trợ nông dân tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh với tổng giá trị thành tiền là 450 triệu đồng.

 
Các cấp Hội thực hiện tốt vai trò đại diện cho giai cấp nông dân phát huy quyền làm chủ của người dân, tạo điều kiện để nông dân tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 
Thời gian tới, các cấp Hội tổ chức cho hội viên, nông dân thực hiện tốt việc tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW; Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Đề án số 07-ĐA/TU ngày 13/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2027”; tăng cường phối hợp thực hiện hoạt động giám sát các loại vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; công tác vay vốn tại các ngân hàng; công tác phát triển nguồn Quỹ và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND.
 
 
 

Kiên Vy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp