Thành phố Hải Phòng: Các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
17:54 - 27/07/2023
(KNTC) - Ngay từ đầu năm 2023, Hội ND thành phố chủ động ban hành kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong cơ quan và chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền, phát huy vai trò của tổ chức Hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.

(Ảnh minh họa)
Hội ND thành phố, các quận, huyện và cơ sở chủ động tuyên truyền, quán triệt chủ trương, văn bản của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, hội viên, nông dân như: Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Kết luận số 120 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện dân chủ thông qua tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Hội ND thành phố triển khai lấy ý kiến trong cán bộ, hội viên, nông dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tham gia góp ý 25 văn bản liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội cấp huyện và cơ sở chủ động tham gia giám sát việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; chính sách quản lý và sử dụng đất trồng lúa; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, bảo vệ môi trường nông thôn; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp tổ chức 75 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 7.800 cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức tuyên truyền, tập huấn về giải quyết khiếu nại, tố cáo tại quận Kiến An và huyện An Dương; xây dựng 4 Tủ sách pháp luật cho nông dân tại các xã điểm thuộc các huyện: An Dương, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Cát Hải; tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đô thị kiểu mẫu...

Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở giúp phát huy vai trò của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát các công việc chung của địa phương, qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.
Quốc Nam
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp