Hậu Giang: Tăng cường thực hiện Quyết định 81 và Quy chế dân chủ ở cơ sở
12:36 - 23/02/2023
(KNTC) Năm 2022, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch số 216-KH/HNDT ngày 08/4/2022 về triển khai xây dựng mô hình:“Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”.

Ảnh minh họa
Đặc biệt, Hội ND tỉnh đã tổ chức điểm cầu cho 47 đại biểu trong đó 15 đại biểu nông dân, cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu tham dự Hội nghị đối thoại trực tuyến với Thủ tướng với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”.
Theo đó, Hội ND tỉnh đã khảo sát những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khơme để chọn làm địa bàn xây dựng điểm nhằm góp phần nâng chất lượng Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại và tố cáo của người dân ngay tại cơ sở và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và hội viên, nông dân, đặc biệt Hội ND tỉnh lựa chọn xã Hỏa Lựu (thành phố Vị Thanh) để xây dựng mô hình và thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 250 thành viên và hội viên, nông dân.
Hội ND tỉnh phối hợp UBND tỉnh tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 26 lượt. Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh phối hợp với UBND các cấp tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải 352 vụ việc, trong đó hòa giải thành 309 vụ việc, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 43 vụ việc. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 1.248 cuộc,  phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý có 20.742 lượt người dự.
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo Ban Thường vụ Hội ND các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở có đại diện Hội ND, Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia. Việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua quy chế phối hợp đã tạo điều kiện cho Hội ND giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và công khai cho hội viên, nông dân biết đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong việc tôn trọng và phát huy quyền làm chủ trong nội bộ nông dân.
Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, hội viên, nông dân.
Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức 30 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân./.
Minh Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp