Hà Nam: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
12:52 - 04/10/2023
(KNTC) – Những năm qua, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân.
Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp công dân, lắng nghe nguyện vọng của bà con nông dân, từng bước giúp hội viên, nông dân tháo gỡ khó khăn (Ảnh minh họa)


 
Hội xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025”; tham gia ý kiến vào  dự thảo của TW, tỉnh như: Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Tỉnh ủy về “Lãnh đạo hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh”; dự thảo “Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở” của Ban tổ chức Trung ương…


Đồng thời, các cấp Hội còn thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tọa đàm thực trạng, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của UBMTTQ các cấp trong giai đoạn hiện nay.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản kịp thời theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, sở, ngành liên quan và kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân…
 

Hội ND các cấp phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, hội viên, nông dân, bổ sung cán bộ cho Đảng và chính quyền địa phương. Hội đã giới thiệu 105 hội viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội chủ động tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo đúng quy định; duy trì hoạt động của các CLB “Nông dân với pháp luật”; phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 150.500 lượt người; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 8.450 lượt người; tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, nông dân về lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, môi trường. Nhìn chung, các vụ việc đưa ra hòa giải ở cơ sở đều có sự tham gia của Hội ND.


Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như những vướng mắc, bức xúc của hội viên nông dân với Đảng, chính quyền đã tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân.


Có thể khẳng định, các cấp Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, tình hình thực tiễn địa phương, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.


 

Kiên Vy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp