Hội NDVN đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
11:25 - 10/01/2023
(KNTC)- Năm 2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo các cấp Hội ND cả nước tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là: Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Kết luận 120 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

ảnh minh họa
Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung, kết quả thực hiện Chương trình hành động của BCH Trung ương Hội và các cấp Hội; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; vận động, tổ chức, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện QCDC ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Trung ương Hội NDVN phối hợp với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La tổ chức thành công Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4 năm 2022; Hội ND tỉnh, thành phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị giữa Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nhân dân, trong đó có những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngoài ra, nhiều nơi Hội ND cấp huyện và cơ sở đã phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền với nông dân. Qua đó, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân được giải đáp, tháo gỡ kịp thời, góp phần giảm bức xúc, khiếu kiện, đảm bảo an ninh chính trị ở nông thôn.
 
Hội ND các cấp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của Hội; tham gia xây dựng mô hình “Tổ dân phố văn hoá, văn minh”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Tổ hoà giải mâu thuẫn dòng họ, gia đình, đất đai”... Các cấp Hội đã vận động trên 6,3 triệu chủ hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; thành lập, ra mắt 1.088 CLB "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi"; vận động nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ HTND toàn hệ thống đạt 4.465,7 tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn Quỹ Trung ương uỷ thác cho vay tại 62 tỉnh, thành Hội thông qua 1.414 dự án với 16.592 hộ vay phát triển kinh tế.

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực xây dựng mô hình “Nông dân tự quản tuyến đường xanh- sạch- đẹp, xây dựng “Thôn, khu phố an ninh, an toàn tại khu dân cư”, mô hình “thu gom rác thải”...; hội viên, nông dân tham gia hiến gần 3,8 triệu m2 đất; đóng góp trên 24.507 tỷ đồng; gần 1,5 triệu ngày công lao động; sửa chữa, bê tông hóa trên 1 triệu km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; xây dựng 995 nhà văn hoá, 965 nhà tình thương; góp kinh phí, nông sản, ngày công lao động để giúp đỡ các hộ nông dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng 37.880 quy ước, hương ước, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, ấp, bản, làng văn hóa, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần người dân nông thôn. Hội ND cơ sở đã đảm nhiệm một số tuyến đường tự quản, bảo đảm xanh, sạch đẹp và an toàn giao thông nông thôn, góp phần tạo dựng và hình thành nên những làng quê văn minh, hiện đại, đáng sống.

Các cấp Hội tham gia hoà giải thành trên 23.280 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự, mâu thuẫn gia đình...; tham gia giải quyết 15.320 đơn thư, nhiều vụ việc sau khi được cán bộ giải thích hội viên, nông dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo, nhờ đó giữ được tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết gắn bó trong nội bộ nông dân.

Qua xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ đã giúp cho tổ chức Hội được củng cố, phát triển, uy tín của Hội được nâng lên, thu hút nông dân vào Hội; hoạt động Hội ngày càng có hiệu quả hơn, vai trò vị trí của tổ chức Hội được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao, hội viên, nông dân tin cậy.

Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp