Phú Yên: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

09:19 - 01/05/2021

(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý...

Bình Thuận: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

10:24 - 02/02/2021

(Cổng ĐT HND) – Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã góp ý vào các Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ năm của cấp ủy, về chương trình phát triển kinh tế -xã hội, an ninh...

Hội ND thành phố Hải Phòng tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

09:09 - 01/08/2020

(KNTC) - Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính...

Bình Thuận: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

10:50 - 02/07/2020

(KNTC) –Thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Đảng đoàn, Ban...

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phối hợp hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

10:13 - 30/06/2020

(KNTC)- Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp những năm qua luôn tích cực, chủ động phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở....

Hội ND Việt Nam: Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ sáu tháng đầu năm

10:49 - 27/06/2020

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội,...

Hội ND Ninh Bình: Tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

10:34 - 29/04/2020

Năm 2020, Thủ tr­ưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Chi uỷ chi bộ cơ quan tiếp tục tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức...

Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở

03:47 - 26/03/2020

(KNTC) - Năm 2019, Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các cấp chủ động phối kết hợp với chính quyền, các ngành tổ chức tuyên truyền, triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn...

Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

03:14 - 10/11/2019

(KNTC)-Thời gian qua, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng -TƯ Hội NDVN, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội ND thành phố Hồ Chí Minh: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

03:31 - 08/11/2019

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là trong công tác...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp