Bắc Ninh: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

04:30 - 14/02/2024

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và tham gia góp ý xây...

Vai trò của Hội ND các cấp trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

10:02 - 02/02/2024

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội ND tỉnh Hà Nam tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển...

Thành phố Hà Nội: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

03:32 - 10/01/2024

(KNTC) – Năm 2023, các cấp Hội đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định...

Hội Nông dân huyện Mỹ Đức(Hà Nội): Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

08:43 - 09/01/2024

(KNTC) - Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, nhằm phát huy quyền làm...

Hội ND Bắc Giang tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

10:20 - 02/01/2024

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội thực hiện tốt vai trò đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng các văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội...

Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tích cực thực hiện quy chế dân chủ

04:24 - 22/12/2023

(KNTC) - Năm 2023, việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở Cơ quan Trung ương Hội được thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội ND Bắc Giang: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

10:51 - 02/11/2023

(KNTC) – Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội thực hiện tốt vai trò đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng các văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bắc Kạn: Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

10:50 - 02/11/2023

(KNTC) -Thời gian qua, các cấp Hội thường xuyên vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời...

Hà Nam: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

12:52 - 04/10/2023

(KNTC) – Những năm qua, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân.

Thành phố Đà Nẵng: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

03:11 - 02/02/2023

(KNTC) – Năm 2022, thành Hội phối hợp Ban Dân vận tham mưu Thành uỷ tổ chức Tổng kết kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp