Long An: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân

04:56 - 01/09/2019

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các quy định để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra,...

Sơn La: Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

04:22 - 15/08/2019

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp...

Hội ND Hòa Bình: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

10:33 - 28/02/2019

(KNTC) – Thời gian qua, Hội ND tỉnh xác định tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng...

Hội ND Bà Rịa- Vũng Tàu: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

04:42 - 28/12/2018

(KNTC) - Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội, Hội ND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động phối hợp với chính quyền,...

Hà Nội: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

08:33 - 19/12/2018

(KNTC)- Năm 2018, các cấp Hội ND thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về Quy chế dân chủ ở...

Long An: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ thông qua mô hình điểm

02:52 - 30/10/2018

(KNTC)- Năm 2018, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được Hội ND tỉnh chọn xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực...

Cao Bằng: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

02:41 - 29/08/2018

(KNTC)- Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Cao Bằng vừa thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thông qua các mặt như: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống...

Lào Cai: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch về triển khai công tác hòa giải ở cơ sở

06:05 - 27/07/2018

(KNTC) Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể và...

Hải Dương: Tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở

03:28 - 31/05/2018

(KNTC) - Từ đầu năm đến nay thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ các cấp Hội đã hòa giải 1.46 vụ và hòa giải thành 103 vụ tiếp nhận 177 đơn thư và giải quyết...

Hội ND Đà Nẵng: Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

09:46 - 16/05/2018

(KNTC)- Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Hội ND thành phố đã...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp