Hội ND thành phố Hải Phòng tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

09:09 - 01/08/2020

(KNTC) - Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính...

Bình Thuận: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

10:50 - 02/07/2020

(KNTC) –Thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Đảng đoàn, Ban...

Hội ND Ninh Bình: Tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

10:34 - 29/04/2020

Năm 2020, Thủ tr­ưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Chi uỷ chi bộ cơ quan tiếp tục tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức...

Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở

03:47 - 26/03/2020

(KNTC) - Năm 2019, Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các cấp chủ động phối kết hợp với chính quyền, các ngành tổ chức tuyên truyền, triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn...

Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

03:14 - 10/11/2019

(KNTC)-Thời gian qua, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng -TƯ Hội NDVN, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội ND thành phố Hồ Chí Minh: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

03:31 - 08/11/2019

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là trong công tác...

Hà Nam: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

10:24 - 15/10/2019

(KNTC) – Năm 2019, các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định 218 của...

Long An: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân

04:56 - 01/09/2019

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các quy định để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra,...

Sơn La: Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

04:22 - 15/08/2019

(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp...

Bắc Giang: Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

03:15 - 14/06/2019

(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2019, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp