Thành phố Đà Nẵng: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh
15:11 - 02/02/2023
(KNTC) – Năm 2022, thành Hội phối hợp Ban Dân vận tham mưu Thành uỷ tổ chức Tổng kết kết 20 năm thực  hiện Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh  đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công  nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” trên địa bàn thành phố.
Các cấp Hội thường xuyên sâu sát cơ sở nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng  của nông dân, kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền những kiến nghị chính đáng và những vấn đề bức xúc trong sản xuất và đời sống của nông dân (Ảnh minh họa)


Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội ND thành phố. Sau Hội nghị tổng kết và làm việc của Thường trực thành uỷ đã thông báo kết luận định hướng chủ trương nhiệm vụ cho Hội ND thành phố trong thời gian tới trong đó có nhiều chủ trương như: Tạo điều kiện cho Hội ND tham quan học tập mô hình hình tế giai đoạn 2022-2025; Ký kết quy chế phối hợp giữa Hội ND với Uỷ ban nhân dân thành phố giai đoạn 2022-2025; chỉ đạo cấp uỷ đảng về phát triển tổ chức Hội ND ở các phường chưa có tổ chức Hội tại quận Thanh Khê và Hải Châu; bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND mỗi  năm 2 tỷ đồng giai đoạn 2022-2025; giao cho Hội ND triển khai một số dự án phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Hoà Vang...


Đồng thời, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Thành uỷ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày  16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông  dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; góp ý các kế hoạch của Thành uỷ thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII và các Nghị quyết khác của  Đảng. 


Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên sâu sát cơ sở nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng  của nông dân, kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền những kiến nghị chính đáng và những vấn đề bức xúc trong sản xuất và đời sống của nông dân. 


Tham gia xây dựng chính quyền, thành Hội còn tích cực tham gia góp ý dự thảo các kế hoạch của Uỷ ban nhân dân, nghị quyết HĐND theo chức năng, thẩm quyền của Hội ND. 


Hội ND thành phố tham gia phản biện các đề án, chủ trương phát triển kinh tế, văn hoá, đô thị do Uỷ ban mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức, Hội liên hiệp Khoa học kỹ thuật thành phố chủ trì;  triển khai lấy ý kiến trong cán bộ, hội viên các nội dung phục vụ cho đối thoại của Thủ tướng với nông dân và giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố với nông dân thành phố. 


Ngoài ra, Hội ND các cấp còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động cử tri  nông dân dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tham gia tập hợp,  phản ánh những kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt Chương trình phối hợp với Mặt trận triển khai 3 cuộc vận động do MTTQ phát động; phối hợp cùng với UBMT, UBND tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân nhằm giúp cấp ủy, chính quyền cùng nông dân tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. 


 

Phúc Tuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp