Hội ND Hà Giang: Tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
17:45 - 24/12/2021
(KNTC) - Năm 2021, các cấp Hội chủ động, tích cực tham gia nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.

(Ảnh minh họa)
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thành lập 01 đoàn giám sát, phản biện xã hội về kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới; phối hợp cùng MTTQ tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Hội ND cấp huyện chủ trì và phối hợp tổ chức 41 cuộc giám sát; cấp cơ sở phối hợp giám sát 234 cuộc về thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, tham gia xây dựng Nông thôn mới, xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, chính sách pháp luật về kinh doanh thuốc BVTV, vật tư nông nghiệp...

Hội chủ động cùng với chính quyền các cấp xây dựng cơ chế phối hợp công khai những vấn đề có liên quan đến quyền lợi trực tiếp của hội viên, nông dân như: Đất đai, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, công trình phúc lợi; các chính sách hỗ trợ, các khoản đóng góp của nhân dân... Kết quả, các cấp Hội đã tham gia phối hợp tổ chức niêm yết công khai danh sách đại biểu tham gia ứng cử HĐND các cấp để nhân dân biết; tổ chức 2.036 cuộc họp nhân dân để triển khai các công việc ở địa phương với trên 169.000 lượt hội viên, nông dân tham dự; tham gia 46 cuộc tiếp xúc đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV với 1.380 lượt cử tri, qua đó đóng góp 124 ý kiến với HĐND các cấp; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cho nhân dân xây dựng hương ước, quy ước tại 2.055 chi, tổ Hội với 115 người tham dự; vận động hội viên, nông dân đóng góp 2.965 triển khai chương trình xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh, gia đình chính sách...

Bên cạnh đó, Hội ND cấp cơ sở phối hợp tổ chức 76 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân; tham gia đóng góp 40 ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật trưng cầu ý kiến tại địa phương; phối hợp tổ chức 34 hội nghị với 120 ý kiến tham gia vào các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; trực tiếp tham gia hòa giải thành 14 vụ việc liên quan đến tổ chức Hội và hội viên, nông dân...

Qua việc tích cực tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở, hội viên, nông dân được biết, được bàn, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát các công việc chung của địa phương, từ đó phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.
Mai Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp