Hội ND Hải Dương: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
02:48 - 08/02/2022
(KNTC) – Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp Hội chủ động giới thiệu 1.139 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia ứng cử bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Các huyện, thị, thành Hội tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (Ảnh minh họa)Kết quả có 759 đồng chí trúng cử, đạt tỷ lệ 66,6%; trong đó, đại biểu cấp tỉnh 03 đồng chí, cấp huyện 19 đồng chí và cấp xã 737 đồng chí.


Có trên 11.500 cán bộ, hội viên tham gia làm thành viên các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh. Các cấp Hội xây dựng mô hình phát động phong trào “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật”.


Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các cấp Hội cũng tích cực tham gia vào công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Đồng thời, tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường” tỉnh Hải Dương năm 2021 với 04 đơn vị Hội ND cấp huyện tham gia.


Các cấp Hội tham gia tiếp dân được 1.730 buổi; tham gia hòa giải thành 708/878 vụ; tham gia giải quyết 279 đơn thư, trong đó có 6 đơn thư thuộc thẩm quyền trực tiếp gửi đến Hội.


Các tranh chấp chủ yếu về lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, môi trường. Nhìn chung, các vụ việc đưa ra hòa giải ở cơ sở đều có sự tham gia của Hội ND.


Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như những vướng mắc, bức xúc của hội viên nông dân với Đảng, chính quyền đã tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân.


Quá trình hòa giải, các hòa giải viên đã vận dụng tốt phong tục, tập quán, tình làng nghĩa xóm, chuẩn mực đạo đức để phân tích, giáo dục, thuyết phục các bên tranh chấp tự thỏa thuận và đi đến giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, góp phần trong việc giữ gìn đoàn kết, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội.


Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện.


Công tác kiểm tra, giám sát được Hội tích cực triển khai. Các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng, quản lý Quỹ HTND, hoạt động phối hợp với ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT; kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 12 huyện (thành phố, thị xã), 218 cơ sở, 1.640 lượt chi Hội.


 Hội ND cấp huyện chủ trì phối hợp tổ chức 03 cuộc giám sát việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh vật tư nông nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường tại 13 hộ gia đình chăn nuôi, kinh doanh vật tư nông nghiệp.


Việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia giám sát, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp Hội góp phần đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh.


Hoạt động kiểm tra, giám sát đã giúp Hội ND các cấp đánh giá được kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình làm tốt, điển hình, cách làm hay, sáng tạo.

 
Qua kiểm tra, giám sát nhiều ý kiến của các cấp Hội đã được các cấp ủy, chính quyền tiếp thu và điều chỉnh góp phần làm hạn chế những sai sót trong hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên, nông dân.
 

Kiên Vy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp