Hội ND Cà Mau: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
09:47 - 31/03/2022
(KNTC) – Thời gian qua, Hội ND tỉnh xác định tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng.
Việc triển khai học tập sinh hoạt quy chế dân chủ cơ sở giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức được cơ bản những nội dung cốt lõi của quy chế dân chủ, ngày càng tin tưởng thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  (Ảnh minh họa)


 
Cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của hội viên, nông dân với Đảng, chính quyền các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

 
Đồng thời, phát huy tốt vai trò của cử tri cùng với chính quyền địa phương giới thiệu những người có đức, có tài tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham gia bầu cử trưởng ấp, khóm; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hội giới thiệu 184 hội viên nông dân ưu tú cho cấp ủy xem xét bồi dưỡng, kết nạp Đảng.


Tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng chính quyền với nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc, Hội còn triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân; xây dựng, triển khai các văn bản tới các cấp Hội.


Thông qua việc triển khai học tập sinh hoạt quy chế dân chủ cơ sở giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức được cơ bản những nội dung cốt lõi của quy chế dân chủ, ngày càng tin tưởng thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức Hội; phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh và làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.


Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, tình hình thực tiễn địa phương, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.


Năm 2022, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm trong xây dựng Đảng, Nhà nước, các chủ trương, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia đóng góp xây dựng cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ, hội viên ưu tú để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp vào Đảng; tổng hợp, sâu sát tình hình, những vấn đề trọng tâm, quan trọng từ các ý kiến của nông dân trong tỉnh; tổ chức Hội nghị “Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với nông dân” tại tỉnh Cà Mau, nhất là những ý kiến đề đạt trong công cuộc xây dựng nông nghiệp, nông thôn của tỉnh và kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần xây dựng giai cấp nông dân trong tỉnh ngày càng phát triển.


Đồng thời, chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh… thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp tại các cơ sở kinh doanh, qua đó để tuyên truyền cho các cơ sở không bán và lưu thông danh mục cấm, nhằm kịp thời bảo vệ nông dân trước tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật... làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại về kinh tế cho nông dân. 

Nguyễn Khang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp