Phú Yên: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở
16:35 - 17/05/2021
(KNTC)- Năm năm qua (2016- 2020), thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng  thực hiện QCDC ở cơ sở, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thông qua tập huấn, sinh hoạt chi, tổ Hội, các Câu lạc bộ nông dân... để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân.

ảnh minh họa
Thực hiện Quyết định số 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Hội ND các cấp đã tuyên truyền, vận động nông dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng đội ngũ cán bộ ở địa phương; hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, tham gia các buổi tiếp xúc cử tri; tham gia phản biện xã hội đối với các văn bản dự thảo liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với hội viên, nông dân.

Hội ND tỉnh đã đưa nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phát động các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh; “Đền ơn đáp nghĩa”; phong trào “Phú Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua các phong trào thi đua, Hội đã kịp thời phát triển, bồi dưỡng, khen thưởng, cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền hòa giải thành 6.158 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân. Bên cạnh đó, Hội đã tham gia giải quyết 16.704 đơn khiếu nại, 65 đơn tố cáo; thành lập được 32 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” có 2.600 thành viên.

Qua công tác tuyên truyền thực hiện QCDC ở cơ sở, các cấp Hội nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về công tác thi hành chính sách pháp luật, thực hiện dân chủ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp