Tiền Giang: Tuyên truyền về Pháp lệnh Dân chủ cơ sở cho trên 6.300 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
16:59 - 16/01/2022
(KNTC) - Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cấp Hội thể hiện ở việc công khai hóa các chương trình, kế hoạch trong hoạt động phong trào Hội nhất là trong các hoạt động bầu cử trưởng thôn, ấp và trong hoạt động công khai kế hoạch phát triển kinh tế tài chính của địa phương và của Hội. Các cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền về pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được 180 buổi cho 6.357 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


Hội gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với các nhiệm vụ thi đua của Hội ở địa phương như vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường;  từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lớn mạnh thành Chuyên đề “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” cấp tỉnh và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh... qua đó đã làm thay đổi suy nghĩ của người dân ở vùng nông thôn, pháp luật đã đi vào cuộc sống của nông dân ở vùng nông thôn.  
 
Năm 2021, Hội ND các cấp phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 36.589 lượt cán bộ, hội viên nông dân.
 
Các cấp Hội tổ chức 8 lớp tập huấn về Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Nghị quyết số 27 của Trung ương Hội về “Tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm”; Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sởcho 519 đồng chí chi Hội trưởng, chi Hội phó, các Tổ trưởng, Tổ phó nông dân tại các huyện, thị, thành.
 
Hội ND các cấp phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên phổ biến, quán triệt Luật hòa giải ở cơ sở lồng ghép với tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân giúp nông dân tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tự bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình.. Kết quả trong năm, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức 425 buổi tuyên truyền cho 14.538 lượt người tham dự.
 
Ngoài ra, Hội ND tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp các tài liệu Hỏi - Đáp pháp luật như: Sổ tay hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý phân bón; Sổ tay hỏi - đáp về một số tội phạm quy định trong Bộ luật hình sự... đến các chi Hội để làm tài liệu tuyên truyền cho hội viên, nông dân.
 
Các cấp Hội tiếp nhận 195 đơn thư khiếu nại, tố cáo trong đó tham gia phối hợp, đối thoại giải quyết 102 đơn, các nội dung chủ yếu về tranh chấp ranh giới đất đai, đường đi, đền bù, giải tỏa, tái định cư...; phối hợp hòa giải 112 vụ việc, trong đó hòa giải thành 57 vụ, còn 55 vụ việc chuyển các ngành chức năng xem xét, giải quyết.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp