Hà Tĩnh: Đẩy mạnh phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
16:37 - 23/06/2021
(KNTC)- Những năm qua, các cấp Hội đã tham gia cùng chính quyền ban hành các quy chế, quy định (quy chế làm việc với HĐND, UBND; quy chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ; quy định về các khoản thu, đóng góp của dân…); tuyên truyền các nội dung về những việc cần thông báo để nhân dân biết, những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, những việc nhân dân giám sát, kiểm tra.

ảnh minh họa
Các quy định, quy chế được niêm yết công khai trước trụ sở xã, xóm, khối phố và phổ biến trên đài truyền thanh địa phương; 100% thôn, xóm, khối phố trên địa bàn đã xây dựng được quy ước, hương ước và thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 262/262 xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” được nhân dân đồng tình cao.

Việc góp ý kiến của nhân dân, tự phê bình và phê bình trong nội bộ, dân chủ trong Đảng được phát huy; trong kỳ Đại hội Đảng các cấp, đã có hàng ngàn ý kiến của người dân tham gia đóng góp xây dựng chương trình hành động của các tổ chức đảng.  Hội viên, nông dân tham gia thảo luận, bàn bạc, quyết định những vấn đề của thôn, xóm nhất là những nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; tham gia các Ban thanh tra nhân dân, các tổ tự quản; thực hiện vai trò giám sát đối với một số hoạt động của chính quyền; phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp.

Thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia có hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới. Bằng nguồn lực của Nhà nước và của nhân dân, đã xây dựng các công trình như: Đường giao thông, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, trường học, trạm xá, bệnh viện, trụ sở, hội quán… với giá trị hàng nghìn tỷ đồng và hàng vạn ngày công do nhân dân và hội viên, nông dân đóng góp; nhiều nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, sổ tiết kiệm, sổ bảo hiểm… được trao tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công.

Bên cạnh đó, hàng năm các cấp Hội đã tổ chức 1.500 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 145.000 lượt người; thành lập 87 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; hòa giải thành công 370 vụ trong nội bộ nông dân, giải quyết 137 đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Hội.

Việc thực hiện dân chủ cơ sở trong các cấp Hội tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, xã hội, chính trị ở từng địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thiết thực của đông đảo hội viên, củng cố được niềm tin đối với Đảng, chính quyền; hoạt động của các cấp Hội từng bước phát triển vững chắc, vị thế của Hội được nâng cao, tạo điều kiện để Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Khánh Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp