Hội ND Tp Hải Phòng: Tích cực thực hiện QCDC ở cơ sở
16:54 - 07/10/2022
(KNTC)- Chín tháng đầu năm 2022, Hội ND các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư trong việc bàn và quyết định các công việc tự quản; bàn biểu quyết để các cấp có thẩm quyền quyết định, nhất là nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, hội viên, nông dân.

ảnh minh họa
Hội ND các cấp tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước gắn với quán triệt Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Kết luận số 120 của Bộ Chính trị... bằng nhiều hình thức.

Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở trong phát động các phong trào thi đua của Hội ND thành phố, đặc biệt là phong trào “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trong 9 tháng, các cấp Hội đã trồng được 9.639 cây xanh các loại; thành lập 171 mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”, “Nông dân thu gom vỏ bao bao bì thuốc bảo vệ thực vật”; xây dựng mới 19 mô hình tự quản về an ninh trật tự do Hội ND cơ sở thực hiện. 

Các cấp Hội triển khai thực hiện QCDC cùng với việc tổ chức thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, trong đó, tập trung giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cùng cấp về việc thu gom xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn, thực hiện chính sách về quản lý đất đai; quản lý, sử dụng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết, các đề án, dự án phát triển kinh tế tại địa phương nhằm thực hiện tốt việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội ND tỉnh thành lập 02 đoàn giám sát việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ về dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2015-2020 tại xã Chiến Thắng, huyện An Lão; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện Kiến Thụy và Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành phố và trực tiếp tổ chức 1.015 lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho 75.467 lượt cán bộ, hội viên nông dân, thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại cơ sở về các nội dung, như: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Chăn nuôi.... Các cấp Hội đã thành lập được 05 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và 05 tủ sách pháp luật; trong đó Hội cấp thành phố trao tặng kinh phí hỗ trợ 03 Tủ sách pháp luật cho Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” các xã Tiên Minh, Tự Cường, Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng) và tặng sách pháp luật cho Câu lạc bộ xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy). 

Nhìn chung, Hội ND các cấp quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả công tác thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua, các cuộc vận động tập trung hướng về cơ sở, dần dần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, nông dân tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở, trực tiếp tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp