Tiền Giang: Tuyên truyền về pháp lệnh dân chủ ở cơ sở cho trên 13.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân
15:55 - 13/06/2022
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2022, Hội ND các cấp phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 35.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về một số nội dung như: Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Bảo vệ môi trường; Luật an toàn thực phẩm; Bộ luật hình sự; Luật nhà ở...


Ngoài ra, Hội ND tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp các tài liệu Hỏi - Đáp pháp luật đến các chi Hội dùng làm tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân, như: Sổ tay hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý phân bón; sổ tay hỏi - đáp về một số tội phạm quy định trong Bộ luật hình sự...

Các cấp Hội tiếp nhận 219 đơn thư khiếu nại, tố cáo trong đó phối hợp, đối thoại giải quyết 109 đơn, các nội dung chủ yếu về tranh chấp ranh giới đất đai, đường đi, đền bù, giải tỏa, tái định cư... Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp hòa giải 420 vụ việc, trong đó trực tiếp hòa giải thành 294 vụ việc.

Các cấp Hội còn tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 164/164 cơ sở Hội tổ chức 459 buổi tuyên truyền về pháp lệnh dân chủ ở cơ sở cho 13.716 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với các nhiệm vụ thi đua của Hội ở địa phương như vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, các cấp Hội tổ chức 42 lớp tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 cho 1506 chi Hội trưởng, chi Hội phó, các tổ trưởng, tổ phó nông dân tại các huyện, thị, thành về những nội dung cơ bản của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Nghị quyết 27 của Trung ương Hội về “Tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm”; Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

Đồng thời, Hội ND tỉnh còn tham gia giám sát thực hiện chính sách hộ nghèo, giám sát thực hiện pháp luật về môi trường cùng với đoàn của HĐND, Uỷ ban MTTQVN, Sở LĐTB & XH và Sở Tư pháp tỉnh.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp