Hội NDVN: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở
15:03 - 19/01/2024
(KNTC)- Năm 2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo các cấp Hội ND cả nước tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

ảnh minh họa
Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Hội và các cấp Hội; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; tổ chức trên 39.540 cuộc tuyên truyền nội dung pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đến 2.630.000 lượt hội viên, nông dân; vận động, tổ chức, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp Hội tích cực vận động trên 6,2 triệu hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ HTND toàn hệ thống đạt 4.827 tỷ đồng, trong đó nguồn Quỹ Trung ương đạt 748,57 tỷ đồng; nguồn vốn địa phương đạt 4.078,43 tỷ đồng, giúp hội viên, nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực xây dựng mô hình “Nông dân tự quản tuyến đường xanh- sạch- đẹp”, xây dựng “Thôn, khu phố an ninh, an toàn tại khu dân cư”, mô hình “thu gom rác thải”... Hội viên, nông dân hiến trên 4,6 triệu m2 đất; đóng góp trên 8.090 tỷ đồng; trên 2,5 triệu ngày công lao động; sửa chữa, bê tông hóa trên 598.690 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa trên 487 nghìn km kênh mương nội đồng; xây dựng 740 nhà văn hoá, 1.376 nhà tình thương; góp kinh phí, nông sản để giúp đỡ các hộ nông dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng quy ước, hương ước, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, ấp, bản, làng văn hóa, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần người dân nông thôn. Hội ND cơ sở đã đảm nhiệm một số tuyến đường tự quản, bảo đảm xanh, sạch đẹp và an toàn giao thông nông thôn, góp phần tạo dựng và hình thành nên những làng quê văn minh, hiện đại, đáng sống.

Các cấp Hội đã chủ động tham gia hoà giải thành trên 22.750 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự, mâu thuẫn gia đình...; tham gia giải quyết thành công 13.680 đơn, nhiều vụ việc sau khi được cán bộ giải thích hội viên, nông dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo, nhờ đó giữ được tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết gắn bó trong nội bộ nông dân.

Năm 2023, Trung ương Hội phối hợp tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 5; Hội ND tỉnh, thành phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị giữa Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nhân dân, trong đó có những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, điển hình như Hội ND các tỉnh Sơn La, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Ninh Bình… Nhiều nơi Hội ND cấp huyện và cơ sở phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại, hội nghị trao đổi giữa chính quyền với nông dân.

Qua xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, vai trò, vị trí của tổ chức Hội được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao, thu hút nông dân vào Hội, hoạt động Hội ngày càng có hiệu quả hơn; tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân được bảo vệ, góp phần giữ gìn ổn định chính trị ở nông thôn.

Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp