Hội ND tỉnh Bắc Ninh: Tổ chức 522 cuộc giám sát
10:57 - 29/05/2024
(KNTC) - Năm năm qua, Hội ND các cấp phát huy dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, vai trò giám sát và phản biện xã hội tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên; tham gia giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, một số chương trình, dự án phát triển KT-XH.

Ảnh minh họa

Các cấp Hội kịp thời nắm bắt tâm tư­, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để phản ánh với Đảng, chính quyền; giúp cấp uỷ Đảng và chính quyền có biện pháp giải quyết những băn khoăn, thắc mắc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần hạn chế tình trạng nông dân tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Hội ND tỉnh tham gia cùng với đoàn giám sát liên ngành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Sở Nông nghiệp và PTNT- Sở Công thương - Hội ND tỉnh tiến hành 199 cuộc giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng các loại vật tư, phân bón sử dụng trong sản xuất nông nghiệp; các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID -19 và hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng; giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện, thị xã, thành phố.

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo, đề án, nghị quyết của tỉnh về các nội dung, vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các cấp Hội Phối hợp với các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư­, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp và những băn khoăn của hội viên, nông dân để phản ánh với Đảng, chính quyền; giúp cấp uỷ Đảng và chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời.

Qua giám sát, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp triển khai thực hiện các nội dung giám sát trên địa bàn; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền rộng rãi về các quy định của pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Luật Đất đai, Luật Hợp tác xã năm 2012, pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp…

Thông qua giám sát, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã kiến nghị với chính quyền, các cơ quan chức năng khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, quản lý việc đăng ký đất nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn, từ đó có những giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả.

Uỷ ban kiểm tra Hội ND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch của tỉnh Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh, sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và tình hình thực tiễn ở địa phương, tham mưu Ban Thường vụ xây dựng Kế hoạch và chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp tổ chức 123 cuộc giám sát. Trong đó, Hội Nông dân chủ trì thành lập 22 đoàn giám sát; tham gia 101 đoàn giám sát do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp tổ chức.

Hội ND cấp cơ sở chủ trì và tham gia với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp tổ chức được 522 cuộc giám sát với các nội dung: Thi công các công trình sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; người đứng đầu cơ quan, đợt tiếp xúc cử tri; an toàn thực phẩm; cấp đất nông nghiệp cho hội viên nông dân; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát việc thực hiện quy chế, hương ước, quy ước thôn/làng; chính sách cấp thẻ BHYT; hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng và các nội dung liên quan đến sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân...
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp