Hội ND Quảng Ngãi: Kiện toàn 684 Tổ hòa giải ở cơ sở
15:41 - 22/11/2023
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ cán bộ Hội hòa giải viên, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.


Đến nay, các cấp Hội trong tỉnh củng cố, kiện toàn 684 tổ hòa giải và hơn 1.368 cán bộ Hội các cấp là hòa giải viên ở cơ sở; cung cấp 800 sổ tay phổ biến pháp luật cho nông dân, 550 tập tài liệu hỏi, đáp pháp Luật để làm tài liệu sinh hoạt, cấp phát hơn 1.500 tờ gấp pháp luật cho hội viên, nông dân và bổ sung vào tủ sách pháp luật gần 120 cuốn sách pháp luật các loại. 

Việc củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở xuất phát từ tình hình cụ thể, phù hợp với đặc điểm dân cư, nghề nghiệp, tâm lý, tập quán… qua đó giúp công tác hòa giải tại cơ sở đạt hiệu quả cao, các vụ việc mâu thuẩn trong nội bộ nông dân được hòa giải thành công, hạn chế được tình trạng nông dân vi phạm pháp luật và khiếu nại khiếu kiện tập trung.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp tổ chức 07 lớp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở cho hơn 455 người là thành viên Câu lạc bộ, các hòa giải viên ở cơ sở và hội viên, nông dân; củng cố, kiện toàn 03 Câu lạc bộ “ Nông dân với pháp luật” ở 03 xã, phường, thị trấn (thị trấn Châu ổ, huyện Bình Sơn; phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ và xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa); xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”, tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.

Các cấp Hội còn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức lồng ghép trong sinh hoạt Hội; các buổi truyền thông về tư vấn, trợ giúp pháp lý; thông qua các lớp tập huấn KHKT, sinh hoạt các CLB, Tổ Vay vốn,… với 1.520 buổi cho hơn 100.000 lượt hội viên, nông dân tham gia.

Ngoài ra, Hội ND tỉnh cử cán bộ tham gia các buổi sinh hoạt Hội ở một số cơ sở để nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống hội viên, nông dân, nhất là hội viên ở một số nơi thực hiện dự án giải tỏa, đền bù tái định cư nhằm trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân về việc thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn để kiến nghị, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp