Hội ND Ninh Thuận: Hoà giải thành 106 vụ việc
10:38 - 10/04/2024
(KNTC) - Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được các cấp Hội quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.


Hội ND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân trên địa bàn tỉnh; thành lập đoàn giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Quỹ HTND.

Các cấp tổ chức góp ý việc sửa đổi Điều lệ Hội; sửa đổi Luật Đất đai; phối hợp giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; phối hợp tuyên tuyển cho 12 hộ dân thực hiện việc giao đất cho cơ quan, đơn vị để xây dựng hệ thông kênh Tắn Tài 3, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Hội ND tỉnh chủ động kiểm tra các huyện, thành phố, cở sở Hội và một số chi tổ Hội. Qua kiểm tra, 100% huyện, thành và cơ sở Hội được kiểm tra đã kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Hội ND tỉnh và Hội ND các huyện, thành phố; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, của cấp uỷ và Hội ND tỉnh, chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện tốt nhiệm vụ; kiện toàn, củng cố Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp theo hướng dẫn của cấp trên.

Công tác tổ chức Đại hội đảm bảo theo kế hoạch; công tác thu hồi nợ Quỹ HTND, triển khai các chương trình, dự án; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác phối hợp tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân; xây dựng quỹ tương trợ nông dân và các chỉ tiêu thi đua khác đều kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu vượt 100%. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Hội ND các cấp đã kịp thời chấn chỉnh một số bất cấp, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Ngoài ra, Hội ND tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn cho 250 cán bộ, hội viên, nông dân về việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và một số chuyên đề về pháp luật khác có liên quan đến đời sống thường ngày của hội viên, nông dân; kiến thức cơ bản trong việc điều hành và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông đân với pháp luật”.

Công tác hoà giải những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Trong năm, các cấp Hội tiếp nhận 125 vụ hòa giải; trong đó đã hoà giải thành 106 vụ việc; riêng phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm hòa giải thành 10 vụ việc, hoà giải không thành 19 vụ; phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức hoà giải 181 vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân, trong đó hoà giải thành 107 vụ, góp phần đảm bảo trật tự xã hội tại địa phương.
Hiền Ngô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp