Hội ND Thừa Thiên Huế: Tham gia hoà giải 5.720 vụ mâu thuẫn
10:32 - 18/09/2023
(KNTC)- Trong 10 năm (2013- 2023) triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải có hiệu quả ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, góp phần làm giảm khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân thông qua các hình thức như: Tổ chức các lớp tuyên truyền về Luật Hòa giải ở cơ sở cho hội viên, nông dân; các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; sinh hoạt Câu lạc bộ “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn”, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Nông dân với an toàn giao thông”; đăng tải nội dung pháp luật, các tình huống hòa giải ở cơ sở trên trang thông tin điện tử của Hội ND tỉnh… Kết quả, các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 30.105 buổi tuyên truyền cho hơn 145.800 lượt người.

Hội ND tỉnh đưa nội dung hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hàng năm. Mười năm qua, Hội ND tỉnh tổ chức 80 lớp và phối hợp với Trung ương Hội tổ chức 10 lớp tập huấn, phổ biến, quán triệt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Trợ giúp pháp lý... cho hơn 5.000 hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật và hội viên, nông dân.

Hội ND lựa chọn cán bộ là những người có uy tín, đủ năng lực tham gia 1.106 Tổ hòa giải tại các thôn, bản, tổ dân phố. Các hòa giải viên tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả ngay trong nội bộ. Hội ND đã phối hợp với các ngành tham gia hoà giải 5.723 vụ, trong đó hòa giải thành 4.164 vụ liên quan đến tranh chấp đất đai, nhà ở, ly hôn, bạo lực gia đình, mâu thuẫn nội bộ nông dân…. Thông qua hoạt động hòa giải góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh thành lập và duy trì sinh hoạt 08 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” gồm 400 thành viên tham gia; tổ chức 1.000 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý gắn với hoạt động tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở cho 40.485 lượt người, cung cấp 2.300 cuốn sổ tay phổ biến pháp luật, 3.500 tờ gấp pháp luật... góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Những năm qua, việc tham gia hòa giải ở cơ sở của các cấp Hội ND đã góp phần nâng cao hiệu quả của phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Quang Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp