Hội ND Thanh Hóa: Thực hiện hơn 2.700 cuộc kiểm tra việc thực hiện công tác Hội
10:22 - 29/04/2024
Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh bám sát Chương trình, kế hoạch của Trung ương Hội xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội  chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.
Theo kế hoạch, tỉnh Hội thành lập 02 đoàn kiểm tra tại 4 huyện, thị, thành Hội và 8 cơ sở Hội, 12 chi Hội về thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2023. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết công tác Hội và phong trào nông dân các cấp; Chương trình công tác, quy chế làm việc của BCH sau Đại Hội cấp xã nhiệm kỳ 2023 - 2028; công tác phối hợp với các ngân hàng; xây dựng, quản lý Quỹ HTND.
Trong năm, các cấp Hội tổ chức 2.775 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, trong đó tỉnh Hội kiểm tra 66 cuộc, Hội ND các huyện kiểm tra 459 cuộc, Hội ND các xã, thị trấn kiểm tra 2.250 cuộc. Qua kiểm tra chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm để xử lý, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết và đưa ra hướng khắc phục, từ đó nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; đồng thời phát hiện điển hình, nhân tố mới, cách làm hay từ cơ sở, nêu gương cho cán bộ, hội viên học tập, làm theo.          

Thực hiện quy chế, quy định của Đảng, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp tổ chức giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp; xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Hội ND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện của tỉnh về thực hiện quy định Hội ND tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các cấp Hội chủ trì và phối hợp tham gia 981cuộc giám sát, phản biện xã hội (trong đó tỉnh Hội giám sát 31 cuộc, các huyện, thị, thành Hội giám sát 143 cuộc và xã, phường thị trấn 837 cuộc). Nội dung chủ yếu về: Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường nông thôn; vệ sinh an toàn thực phẩm; chính sách về người có công; việc thực hiện Nghị định số 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chính sách bảo hiểm y tế và chính sách BHXH tự nguyện; thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, triển khai thực hiện Quyết định 516 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp; tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp; quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.
 
Trong năm, các cấp Hội đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và các cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia góp ý các dự thảo văn bản trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Kết quả, các cấp Hội đã tham gia góp ý hơn 2.100 dự thảo văn bản (trong đó tỉnh, huyện 558, xã 1.542 ý kiến); đóng góp ý kiến vào các văn bản, chính sách pháp luật liên quan với hơn 1.102 ý kiến (trong đó tỉnh, huyện 329, xã 773 ý kiến.
Có thể nói, các cấp Hội trong tỉnh đã nghiêm túc bám sát các qui định của Đảng và Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội. Những kết quả trên từng bước khẳng định vị trí vai trò của các cấp Hội, làm tiền đề cho việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong năm 2024 với những nội dung trọng tâm, trọng điểm sát thực tế.

Nga Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp