Hải Dương: Tham gia hoà giải thành 455 vụ việc
12:24 - 26/01/2024
 (KNTC) - Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Đồng thời, tập trung tuyên truyền kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, tuyên truyền viên, thành viên Câu lạc bộ “ Nông dân với pháp luật”.

Ảnh minh họa

Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn, những nội dung pháp luật liên quan đến Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải... Trên cơ sở đó, các cấp Hội ND tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được 711 buổi cho 46.039 lượt người; tham gia trợ giúp pháp lý được 151 buổi cho 6.394 lượt người.

Công tác hoà giải được các cấp Hội coi trọng, Hội ND các cấp trực tiếp hòa giải thành công 42 vụ; phối hợp hoà giải thành 455 vụ; tham gia tiếp dân được 1.709 buổi với 3.241 lượt người, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo là 143 đơn, hiện đã giải quyết 106 đơn thư; tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được gửi trực tiếp tới Hội cấp cơ sở là 11 đơn thư, đã giải quyết thỏa đáng 11 đơn.

Bên cạnh đó, tỉnh Hội chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục duy trì 97 Câu Lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 2.613 thành viên; tham gia hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; tiếp tục duy trì hoạt động của 20 mô hình “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” của 12 huyện.

Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo cho 180 cán bộ, hội viên nông dân, thành viên mô hình cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dânđồng thời phối hợp với Trung ương Hội tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật và nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật cho 440 cán bộ, hội viên, nông dân tại 04 đơn vị: Ninh Giang, Tứ Kỳ, Kinh Môn, Gia Lộc. Hội ND cấp huyện và cơ sở tổ chức 91 lớp tập huấn cho 4.822 người tại các mô hình điểm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua lớp tập huấn, đã nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo cho các tư vấn viên pháp luật, thành viên các tổ hòa giải và cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần giảm đáng kể tình trạng khiếu nại, khiếu kiện ở địa phương, đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, đảm bảo tình hình chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND cấp huyện và cơ sở tham mưu, tổ chức đối thoại giữa hội viên, nông dân với lãnh đạo địa phương để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị liên quan đến nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới. Thông qua đối thoại, nhiều kiến nghị, bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nói chung và nông dân nói riêng đã được công khai giải đáp góp phần giảm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Hương Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp