Hội ND Hòa Bình: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
10:33 - 28/02/2019
(KNTC) – Thời gian qua, Hội ND tỉnh xác định tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân là một trong nhiệm vụ thường xuyên.
Hội viên, nông dân các cấp tích cực tham gia đóng góp ý kiến tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương (Ảnh minh họa)


Các cấp Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, tình hình thực tiễn địa phương, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.


Đồng thời, các cấp Hội còn tích cực vận động, hội viên, nông dân tham gia tích cực Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Thực hiện hỗ trợ xây dựng“Nhà mái ấm nông dân” do Hội phát động, Hội ND các cấp đã bàn giao 15 nhà (đạt 136% so với chỉ tiêu giao) cho hội viên, nông dân trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ từ 20-25 triệu đồng/nhà, chưa tính công đóng góp của hội viên, nông dân.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tổ chức học tập xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Quy định số 124 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.


Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 217 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.


Hội ND tỉnh phối hợp với UBMT Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Sở Công thương tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và thực hiện Kết luận 61 tại các huyện: Lương Sơn, Yên Thủy, Đà Bắc.


Hội ND tỉnh tổ chức 03 cuộc giám sát việc thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại các huyện: Tân Lạc và Mai Châu.


Đồng thời, các cấp Hội còn tham gia đoàn giám sát tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các huyện, thành phố trên địa bàn; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc đi sâu đi sát cơ sở, hiểu và nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nông dân; tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất khuyến nghị cụ thể để tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là tham gia trong xây dựng nông thôn mới; tích cực chủ động trong việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cơ quan ban ngành giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương, trọng tâm là các chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của  bà con nông dân.
 

Kim Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp