Hội ND Lào Cai: Tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
10:11 - 16/10/2017
(KNTC) – Năm 2017, Đảng đoàn Hội ND tỉnh ban hành Chương trình số 12 về triển khai thực  hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan.

 
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tạo sự thống nhất trong nội bộ cơ quan và ý thức tự giác, nghiêm túc việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan (Ảnh minh họa)


Trên cơ sở đó, Hội ND tỉnh tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức cơ quan nhằm thảo luận, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, công khai, minh bạch, dân chủ các hoạt động của cơ quan; công khai báo cáo tài chính, chế độ nghỉ phép của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thu chi các nguồn; công khai ngân sách tự chủ năm 2017, phân công nhiệm vụ các Ban thuộc Hội ND tỉnh.


Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến, từ đó tạo sự thống nhất trong nội bộ cơ quan và ý thức tự giác, nghiêm túc việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan. Công tác tuyển dụng, quản lý, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức đều được thống nhất thông qua cấp ủy, chính quyền và tập thể cơ quan.


 Hàng tuần cơ quan tổ chức giao ban đầu tuần với các trưởng, phó ban chuyên môn nhằm đánh giá kết quả làm việc hàng tuần. Qua đó, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp giải quyết.
Lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân, Quỹ HTND duy trì thực hiện báo cáo đúng quy định.


Cán bộ, đảng viên cơ quan luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chuyển biến trong nhân thức, tự giác trong hành động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Trong cơ quan có tổ chức công đoàn cơ sở, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh đều chủ động tham gia và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
 

Hội ND tỉnh hướng dẫn các cấp Hội tiếp nhận, xem xét, giải quyết và kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân theo thẩm quyền; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội NDVN, triển khai nhiệm vụ công tác Hội, hoạt động Quỹ HTND; việc quản lý và sử dụng vốn vay.


Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở được kiện toàn tại quyết định số 290 của Hội ND tỉnh. Thành viên Ban chỉ đạo gồm 12 đồng chí là Thường trực, trưởng, phó các ban. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia.

 
Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Đảng đoản, Chi ủy, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành các văn bản quản lý, điều hành hoạt động công tác Hội đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ban Chỉ đạo hoạt động theo đúng quy định, quy chế dân chủ cơ quan, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đến nay, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở sơ sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, giúp cấp ủy, thủ tưởng cơ quan hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 
 
 
Bên cạnh đó, Thủ trưởng cơ quan thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, quần chúng, trực tiếp đối thoại công khai giải đáp những mắc về tài chính công, mua sắm tài sản, trang thiết bị, thông báo chi tiêu nội bộ công khai hàng tháng, hàng quý. Ngoài ra, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.


Đến nay, các cấp Hội đã phối hợp trợ giúp pháp lý cho trên 20 lượt người, tiếp 77 lượt công dân, tiếp nhận 22 thư; giải quyết xong 20 đơn, 2 đơn hướng dẫn chuyển lên cấp có thẩm quyền giải quyết, nội dung chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng.


 
Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đến từng cán bộ công chức, viên chức và người lao động.


Việc triển khai, dân chủ hóa các hoạt động cơ quan đã tạo sự thống nhất trong nội bộ. Nhờ đó công tác chỉ đạo và cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt công tác tuyển dụng, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc, công khai đảm bảo đúng quy định.
 

Thanh Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp