Hội ND Đà Nẵng: Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
09:46 - 16/05/2018
(KNTC)- Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Hội ND thành phố đã tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, nông dân nhằm tạo ra nhận thức và có trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở.

ảnh minh họa
Hàng năm, Thành Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội, phát huy mạnh mẽ vấn đề thực hiện dân chủ trong xây dựng tổ chức Hội, dân chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào BCH Hội ND và cấp ủy các cấp.
Song song với tuyên truyền, phổ biến vận động cán bộ, hội viên, nông dân phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, các cấp hộ đã phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó nắm bắt, phản ảnh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân tại địa phương.   
Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật được 7.261 buổi cho 396.462 lượt người dự, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân những nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở như xây dựng và thực hiện Quy ước xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chương trình thành phố “5 không – 3 có”, “Thành phố 4 an”; Quy định của thành phố về quy hoạch, giải tỏa, đền bù thu hồi đất; Hiến pháp, Luật đất đai, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường…
Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và ngành Tư pháp tổ chức 267 buổi phổ biến Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở cho 14.877 lượt người, cung cấp 2.780 tập tài liệu cho cơ sở và chi Hội làm tài liệu tuyên truyền; xây dựng mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, nâng tổng số lên 42 Câu lạc bộ với 1.354 hội viên là những tuyên truyền viên pháp luật của cơ sở.
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các cơ sở Hội thuộc quận Hội Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và huyện Hòa Vang đã tổ chức ký kết 84 Bản quy chế phối hợp với chính quyền, Mặt trận cùng cấp; thường xuyên theo dõi, vận động, giúp đỡ 21.569 hộ nông dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 297 công trình, dự án có thu hồi đất, di dời giải tỏa trên địa bàn, kịp thời nắm bắt, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng, Nhà nước, giải quyết những vấn đề bức xúc của nông dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Các cấp Hội đã tiếp và tham gia tiếp dân cùng chính quyền được 771 buổi với 1.696 lượt người, giải quyết những vấn đề vướng mắc về đất đai, giải tỏa đền bù, môi trường…; tiếp nhận 213 đơn thư của nông dân gửi đến; qua kiểm tra, xác minh đã giải quyết 64 đơn, phối hợp giải quyết xong 91 đơn; hòa giải thành 298 vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nông dân; cử cán bộ cơ sở Hội tham gia hòa giải thành 182 vụ việc phát sinh ở cơ sở.
Sau 3 năm, Hội đã thực hiện tốt chức năng đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần thực hiện đời sống dân chủ trong xã hội.
 
Ngân Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp