Khánh Hòa: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ sở
09:11 - 29/01/2018
Hội Nông dân tỉnh với vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc đề ra các nhiệm vụ, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền. Ngoài ra các cấp Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trọng tâm là các chủ trương chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân. Đồng thời, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành đã quan tâm tiếp xúc, đối thoại với nông dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nông dân. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bồi thường, giải tỏa tái định cư và giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời. 


Thông qua việc thực hiện các Quy chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong việc tôn trọng và phát huy quyền làm chủ trong nội bộ nông dân. Các cấp Hội cùng với chính quyền xây dựng cơ chế phối hợp công khai cho dân biết những vấn đề có liên quan đến quyền lợi trực tiếp như đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải tỏa, giải phóng mặt bằng, huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, quản lý thu chi các nguồn quỹ, các dự án kinh tế, xã hội; nhiều công trình trọng yếu ở cơ sở như đường giao thông nông thôn, hệ thống chiếu sáng, trạm y tế, các công trình phúc lợi… đã được xây dựng dưới hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm... góp phần đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Chính nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở ở địa bàn nông thôn, đã góp phần tích cực, hạn chế khiếu nại, tố cáo phát sinh.
 
 
 
Các cấp Hội Nông dân tham mưu Cấp ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng Quy chế phối hợp trong việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10/CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (nay là Pháp lệnh dân chủ) ở cơ sở. Củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã có đại diện của Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia.Việc xây dựng và thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã thông qua Quy chế phối hợp đã tạo điều kiện cho Hội ND giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và công khai cho hội viên, nông dân biết như: tình hình phát triển kinh tế – xã hội, các khoản đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương tình phúc lợi công cộng, dự toán và quyết toán hàng năm, các chủ trương về vay vốn giải quyết việc làm, các nguồn vốn vay hỗ trợ hộ nghèo của Ngân hàng CSXH, vốn của Ngân hàng NN&PTNT, vốn Quỹ HTND…. Quyền dân chủ trong hội viên, nông dân ngày được phát huy, nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng từ đó góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh.
 


Để thực hiện tốt Nghị định 04 căn cứ vào hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Khánh Hoà, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, của Chi bộ; ngay từ đầu năm Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với BCH công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để tổng kết hoạt động của cơ quan Hội Nông dân tỉnh năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đồng thời quán triệt tiếp tục rà soát, bổ sung Quy chế về thực hiện dân chủ của cơ quan Hội Nông dân tỉnh Khánh Hoà. Nội dung dân chủ trong hoạt động cơ quan gồm các phần chính: Xác định trách nhiệm thành viên; Những việc cán bộ, công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra; Lề lối làm việc và phong cách công tác.Cơ quan Tỉnh hội đã đề ra kế hoạch, xây dựng chương trình hành động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan đảm bảo sự lãnh đạo của Chi bộ, sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan, phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.Việc thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan duy trì tốt. Tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của từng cán bộ công chức trong cơ quan được nâng cao. Tinh thần làm chủ của cán bộ công chức biểu hiện rất rõ giữa quyền lợi và nghĩa vụ mà pháp lệnh công chức đã quy định. Cán bộ công chức cơ quan đã vượt mọi khó khăn, phát huy mọi khả năng, chủ động sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị được giao. Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đoàn kết; hoạt động của cơ quan ổn định, nề nếp.
 
Thu Thủy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp