Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
11:10 - 24/05/2016
Năm 2015, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong là tiếp tục nâng cao nhận thức về phát huy dân chủ cơ sở và chỉ đạo thực hiện dân chủ một cách thực sự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cơ quan về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội, đưa việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ vào Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh và chương trình trọng tâm công tác năm; phát huy tốt vai trò của nông dân trong giám sát và phản biện xã hội.
 
Ảnh minh họa

Việc thực hiện quy chế dân chủ đã tác động tích cực đến việc sửa đổi lề lối, tác phong, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…


Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cung cấp 320 tập tài liệu, tổ chức 174 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho 7.504 người, góp phần tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
 

Điểm nổi bật tại thành phố Đà Nẵng trong năm qua Ban Thường vụ Thành Hội đã báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hệ thống Hội cho Ban Chỉ đạo thành phố, bên cạnh đó các cơ sở Hội thuộc các quận Hòa Vang, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu  đã tổ chức ký kết 191 Bản quy chế phối hợp với chính quyền địa phương, Mặt trận và các đoàn thể, cung cấp 494 bản tài liệu tuyên truyền về Pháp lệnh dân chủ cơ sở thường xuyên theo dõi, vận động giúp đỡ 6.155 hộ nông dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 306 công trình, dự án có đất bị thu hồi, di dời, giải tỏa trên địa bàn, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng, giải quyết những vấn đề bức xúc của nông dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố.


Qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho thấy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc những nội dung của quy chế để người dân biết bằng nhiều hình thức. Trong đó, hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, các cuộc họp thôn, tổ dân phố đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền luôn coi trọng phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", coi trọng tính công khai, dân chủ. Nhiều Ban Thanh tra nhân dân đã phát huy vai trò giám sát, đề xuất, kiến nghị xử lý khi phát hiện các sai phạm với cấp có thẩm quyền. Ban Thường trực các cấp đã phối hợp với chính quyền tham gia tổ hòa giải ở cơ sở, qua đó tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn.


Các cấp Hội đã tiếp và tham gia tiếp công dân 122 buổi với 550 lượt người, tập trung chủ yếu giải quyết những vấn đề về đất đai, giải phòng mặt bằng, bố trí tại định cư, ô nhiễm môi trường...Tiếp nhận 36 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân; qua kiểm tra, xác minh Thành Hội đã chuyển đến các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết xong 25 đơn thư, hòa giải 36 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.


Năm 2016, các cấp Hội Nông dân tại thành phố Đã Nẵng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nội dung quy chế dân chủ cơ sở. Chủ động tuyên truyền tại các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn bằng nhiều hình thức; tiếp tục chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy chế làm việc ở các cơ quan, tổ chức và quy ước, hương ước ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện dân chủ phải gắn với công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới./. 

Minh Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp