Ninh Bình: đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
11:03 - 30/03/2016
 
Phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành, thị, cơ sở gắn chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội và tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

Các cấp Hội tập trung tuyên truyền để nông dân nắm chắc những việc người dân được biết, được bàn, được giám sát kiểm tra, được tham gia tự quản. Vận động hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tham gia bàn bạc, đóng góp, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cán bộ Hội ở cơ sở đã tham gia vào ban giám sát cộng đồng để tham gia giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn và ở các thôn xóm, cán bộ chi hội tham gia đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi công trình tham gia giám sát các công trình xây dựng nông thôn mới.
 Bên cạnh đó, các cấp Hội giới thiệu cán bộ tham gia Ban Thanh tra nhân dân, tổ Hoà giải, tổ tự quản an ninh trật tự, hoạt động hiệu quả. Đến nay 60% thành viên tổ tự quản là hội viên nông dân.
 Hội Nông dân các cấp đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật từ đó nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên nông dân giúp nông dân hiểu và tuân thủ pháp luật tốt hơn đồng thời có kiến thức để tham gia giám sát và phản biện xã hội. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động và phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành liên quan tổ chức 1.175 buổi cho 101.599 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập pháp luật.
Trong năm Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 590 đồng chí cán bộ Hội và tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở, trực tiếp tổ chức 17 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 1.690 hội viên nông dân; đã cấp phát 1.321 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, phát 150 cuốn điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và 8.500 cuốn Bản tin công tác Hội của Hội Nông dân tỉnh trong đó có chuyên mục phổ biến pháp luật cho các cơ sở  và 100% chi Hội; các cơ sở Hội đã xây dựng 136 tủ sách pháp luật nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho hội viên, nông dân ngay tại cơ sở .
Hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được đánh giá cao,  chất lượng sinh hoạt đã có nhiều đổi mới, thu hút đông đảo nông dân tham gia tìm hiểu pháp luật. Năm 2015 toàn tỉnh có 143 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, nội dung sinh hoạt tập trung tuyên truyền phổ biến Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và luật Đất đai năm 2013, luật Khiếu nại, luật Tố cáo, luật Tài nguyên và Môi trường…..Ngoài ra Hội Nông dân tỉnh còn tổ chức 02 cuộc đối thoại trực tiếp với 180 hội viên nông dân huyện Gia Viễn và thành phố Ninh Bình về các chính sách chế độ liên quan đến nông dân.
Cùng chính quyền, các cấp Hội đã tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, năm 2015 đội ngũ cán bộ Hội Nông dân ở các cơ sở và chi hội trong toàn tỉnh đã tham gia vào tổ hòa giải và tham gia hòa giải thành 219 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, phối hợp tham gia giải quyết 125 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của hội viên nông dân.
Từ một số hoạt động mang tính đổi mới, vận dụng linh hoạt trong công tác tuyên truyền, khuyền khích hội viên, nông dân tham gia  công tác tuyên truyền pháp luật dần đi vào chiều sâu, chất lượng tạo điều kiện để pháp luật được thực thi trong đời sống, sản xuất của nông dân qua đó ngày càng củng cố và nâng cao  vai trò, vị thế của tổ chức Hội các cấp.
Hải Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp