Hội ND Thủy Nguyên, Hải Phòng:
Góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương
15:24 - 20/04/2016
(KNTC)- Năm 2015, Hội ND Thủy Nguyên, Hải Phòng đã tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đã tổ chức tuyên truyền 312 buổi thu hút hơn 29.426 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. 
Nông dân được nghe phổ biến về pháp luật Ảnh minh họa


Huyện Hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra thông qua công tác giao ban hàng quí, 6 tháng, cả năm ở 100% đơn vị cơ sở; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết, chương trình công tác Hội năm 2015. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra việc tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn vay NH CSXH, qua kiểm tra và tổ chức giao ban đã chỉ ra những yếu kém, hạn chế, những công việc chậm tiến độ ở một số cơ sở Hội, kịp thời uốn nắn sai sót, đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.


 
Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được quan tâm hơn, hội viên nông dân đã tích cực tham gia học tập;  hoạt động 13 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” có hiệu quả; 3 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được thành lập tại 3 xã Lâm Động, Kênh Giang, Phả Lễ. Các cấp Hội cơ sở đã cùng với UBND và các ngành tham gia hòa giải 102 vụ, trong đó hoà giải thành công là 80 vụ.


 
Hội còn duy trì hoạt động 13 mô hình phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội ở 13 xã. Hội viên, nông dân phát hiệ tham gia tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn trên địa bàn. Huyện Hội phối hợp với Công an tổ chức tuyên truyền Nghị định 71 của CP, các Chỉ thị Nghị quyết của Trung ương, Thành phố về ATGT tại 12 xã cho 1.328 lượt hội viên tham dự, tổ chức cắm biển 3 tuyến đường ATGT tại TT Minh Đức; Hoàng Động đưa tổng số tuyến đường ATGT do hội quản lý là 69 tuyến ở 37 xã, thị trấn.


 
Các cấp Hội từ huyện tới cơ sở tham mưu cho các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân, vận động nông dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước; tích cực tham gia, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.


 
Hội chủ động phối hợp với MTTQ tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng nông dân để kịp thời phản ảnh với cấp ủy Đảng, đảm bảo an ninh nông thôn, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


 
Thực hiện công văn số 427-CV/HNDT ngày 17/6/2015 của Hội Nông dân Thành phố về khảo sát tình hình kinh doanh phân bón phục vụ nông nghiệp vụ mùa năm 2015; Kế hoạch của HND huyện về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ chính trị về giám sát và phản biện xã hội, Hội ND huyện đã kết hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác quản lý nhà nước về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang làm đất ở có thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại các xã, thị trấn; triển khai, chỉ đạo các cấp Hội tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về kinh doanh phân bón phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2015.


 
Theo kế hoạch năm 2016, các cấp Hội trong huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các chủ trương, chính sách liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Nghị định 36/2009/NĐ-CP, Quyết định 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống pháo nổ, đèn trời trong dịp Tết; tập trung cao tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền Luật bầu cử Quốc Hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Nghị quyết của Hội cấp trên… Gắn công tác tuyên truyền với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


 
Tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trong huyện; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng mạnh về cơ sở, tổ chức và tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” 3 cấp cơ sở, huyện và thành phố.


 
Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định 217, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Quyết định số 1737-QĐ/TU, Quyết định số 1738-QĐ/TU, ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải phòng về ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.


 
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh vật tư nông nghiệp theo sự chỉ đạo của Thành Hội và chương trình ký kết với Ủy ban MTTQVN, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.


 
Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân của Hội ND huyện Thủy Nguyên đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, đưa phong trào phát triển kinh tế- xã hội của huyện lên bước phát triển cao hơn.
 

Công Trí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp