Đà Nẵng: Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn
10:52 - 25/06/2017
(KNTC) Từ đầu năm Hội Nông dân Thành phố đã hướng dẫn các cấp Hội tham gia cùng các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện Quy chế dân chủ ở địa phương.

ảnh minh họa
6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân Thành phố đã phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật được 375 buổi cho 18.520 lượt người dự, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân những nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở như xây dựng và thực hiện Quy ước xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chương trình thành phố “5 không – 3 có”, “Thành phố 4 an”; Quy định của thành phố về quy hoạch, giải tỏa, đền bù thu hồi đất; Hiến pháp, Luật đất đai, Luật khiếu nại, Luật tố cáo… Phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và ngành Tư pháp tổ chức 155 buổi phổ biến Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở cho 6.820 lượt người, cung cấp 250 tập tài liệu cho cơ sở và chi Hội làm tài liệu tuyên truyền, 600 tờ gấp tuyên truyền pháp luật.

Các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng chủ trương xây dựng đoạn đường văn hóa văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; tự nguyện hiến đất, dời tường rào, cổng ngõ để làm đường giao thông nông thôn. Nắm bắt kịp thời những dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền và Hội cấp trên; tham gia giám sát, phản biện xã hội.   

Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân Thành phố tiếp tục hướng dẫn hoạt động của 42 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 1.236 hội viên là những tuyên truyền viên pháp luật của Hội ở cơ sở. Các cấp Hội đã tiếp và tham gia tiếp dân cùng chính quyền được 105 buổi với 295 lượt người, giải quyết những vấn đề vướng mắc về đất đai, giải tỏa đền bù, môi trường…; tiếp nhận 12 đơn thư của nông dân gửi đến; hòa giải thành 38 vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nông dân; cử 237 cán bộ cơ sở Hội tham gia hòa giải thành 74 vụ việc phát sinh ở cơ sở.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các cơ sở Hội thuộc quận Hội Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Sơn Trà và huyện Hòa Vang đã tổ chức ký kết 58 Bản quy chế phối hợp với chính quyền, Mặt trận cùng cấp; thường xuyên theo dõi, vận động, giúp đỡ 6.462 hộ nông dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 153 công trình, dự án có thu hồi đất, di dời giải tỏa trên địa bàn, kịp thời nắm bắt, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng, Nhà nước, giải quyết những vấn đề bức xúc của nông dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Quang Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp