Bắc Giang: Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm
15:22 - 20/06/2018
(KNTC)- 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên, nông dân trong các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

ảnh minh họa
Hội Nông dân các cấp chủ động tuyên truyền công khai, dân chủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Hội gắn với quán triệt Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04  của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. 6 tháng đầu năm, Hội ND tỉnh biên tập 60 tin, bài ảnh tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh, phát hành 5.400 cuốn bản tin nội bộ, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền cho trên 240.790 lượt người.

Các cấp Hội gắn thực hiện Quy chế dân chủ với việc tổ chức thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo Hội ND cấp huyện và cơ sở thực hiện nội dung giám sát, phản biện tập trung vào: Giám sát việc chấp hành pháp luật quản lý nhà nước của UBND một số huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn về thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thu gom xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn đối với một số huyện ủy, thành ủy, đảng ủy các xã, thị trấn theo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết, các đề án, dự án phát triển kinh tế tại địa phương nhằm thực hiện tốt việc tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Các cấp Hội vận động nông dân thực hiện dân chủ trong phát triển kinh tế-xã hội, vận động trên 117.760 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đăng ký chỉ đạo xây dựng trên 222 mô hình điểm sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ 266 gia đình hội viên, nông dân thoát nghèo. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, có tác động tích cực đến đời sống của người dân địa phương. Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp tương trợ giúp đỡ hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, công lao động và nhiều vật tư nông nghiệp khác để giúp họ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

BTV Hội ND các cấp đã phát huy tinh thần tập trung dân chủ gắn với thực hiện các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác phối hợp với hai ngân hàng, hợp đồng cung ứng 3.445 tấn phân bón Tiến Nông theo hình thức trả chậm cho nông dân. Đến nay 100% chi Hội đều có Quỹ hoạt động Hội, tổng Quỹ HTND của các cấp Hội đạt trên 43 tỷ đồng. Các nguồn quỹ này được các cấp Hội quản lý và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo công khai, dân chủ, quy trình cho vay đúng quy định. 
Ngân Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp