Long An: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ thông qua mô hình điểm
14:52 - 30/10/2018
(KNTC)- Năm 2018, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được Hội ND tỉnh  chọn xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”. 

(Ảnh minh họa)
Sau khi lựa chọn xã là nơi xây dựng mô hình điểm Hội ND tỉnh, huyện và xã tham mưu với Đảng ủy, Ủy Ban nhân dân phối hợp các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể  khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Hội ND tham mưu UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của xã gồm 11 thành viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Hội ND làm Phó Ban trực. Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của xã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện mô hình điểm.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tham gia công tác hoà giải. BCĐ đã xây dựng nhóm cộng tác viên, tuyên truyền viên ở chi, tổ hội; tham mưu UBND thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 09 thảnh viên Ban Chủ nhiệm và 50 thành viên tham gia; Nội dung sinh hoạt của Câu lạc bộ tập trung tuyên truyền phổ biến, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở xã, phổ biến quy chế giám sát, phản biện theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tổ chức lớp tập huấn kỹ năng quản lý, điều hành Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”cho các thành viên; trang bị cho 3 chi, 29 tổ Hội ND các đầu sách pháp luật về: đất đai, lao động, hôn nhân & gia đình, tiếp công dân, hòa giải cơ sở, khiếu nại, bảo vệ môi trường, bảo hiểm, thương mại, tố cáo, thuế sử dụng đất nông nghiệp, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Bình đẳng giới, Sổ tay phổ biến pháp luật của Hội, để cán bộ hội viên nông dân nghiên cứu, tham khảo.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo đã phối hợp với các cộng tác viên, đài truyền thanh viết 45 tin bài tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các gương điển hình tiêu biểu, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn; công tác phối hợp thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ phát trên hệ thống đài truyền thanh của xã, ấp.

Đi đôi với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Ban Chỉ đạo đã xây dựng điểm tiếp dân và phân công cán bộ trực tiếp đối thoại với nông dân,  hàng tuần có sổ theo dõi công tác tiếp dân, đến nay đã tư vấn, trợ giúp giải quyết được 11 vụ việc  mâu thuẫn vướng mắc  phối hợp tổ chức 2 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 65 người, phối hợp với chính quyền, Ban Mặt trận ấp tổ chức hoà giải thành 05 vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nông dân, nội dung chủ yếu là tranh chấp bờ ranh, các mâu thuẫn nhỏ liên quan đến nông nghiệp, nước sinh hoạt trong nhân dân góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện./.
Quốc Đạt
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp