Hội ND An Giang: Chọn 4 huyện kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019
16:39 - 26/04/2019
(KNTC) - Theo Kế hoạch, Hội ND tỉnh thành lập 04 đoàn kiểm tra gồm Thường trực, trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm trực thuộc Hội ND tỉnh; các đồng chí Thường trực, chuyên trách cấp huyện, cấp xã, chi Hội trưởng và mời đại diện cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện, cấp xã cùng dự. Hội ND tỉnh đã lựa chọn Hội ND 04 huyện để tiến hành kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân là: Phú Tân, Châu Đốc, Long Xuyên và Tri Tôn.

Ảnh minh họa
Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành Điều lệ Hội, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm năm 2019 của Hội ND tỉnh; việc thực hiện Kết luận 61 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 - QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; kết quả thực hiện triển khai xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HTND; công tác dạy nghề; các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Hội ND tham gia xây dựng Nông thôn mới...

Qua đó, đánh giá đúng hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân để có căn cứ đánh giá xếp loại và đề nghị các hình thức khen thưởng. Tìm ra ưu điểm, phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để có biện pháp chỉ đạo, nhân rộng các điển hình, cách làm hay và đưa ra các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời qua đó còn nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân trong tỉnh, từ đó tổng hợp phản ánh, kiến nghị của các cấp Hội với UBND tỉnh nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của các cấp Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, Hội ND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chuẩn bị báo cáo và các nội dung kiểm tra theo kế hoạch.
Thăng Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp