Tp Hà Nội: Kiểm tra, giám sát toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân
14:30 - 12/02/2019
 (KNTC) - Năm 2018, Ban Thường vụ Hội ND Thành phố ban hành và chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân tại địa phương (Ảnh minh họa)Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp thực hiện 3.825 cuộc kiểm tra, giám sát. Trong đó, Hội ND Thành phố thành lập 10 đoàn kiểm tra toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân tại 10 đơn vị cấp huyện và 10 cơ sở Hội và 95 hộ vay vốn QHTND, ngân hàng CSXH.


Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân nhằm tháo gỡ, điều chỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương.


Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức và tham gia 1.523 ý kiến phản biện đối với các văn bản dự thảo các cơ quan Đảng, Nhà nước, địa phương có liên quan trực tiếp tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, các danh mục công trình, dự án thu hồi đất; cơ chế chính sách  hỗ trợ về phát triển nông ngiệp nông thôn; xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung.

 
Đồng thời, các cấp Hội tổ chức và tham gia 2.016 cuộc giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, sử dụng các nguồn vốn, quỹ do Hội quản lý; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 6.740 cuộc giám sát việc thực hiện các quy ước, hương ước; việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế-xã hội, các chính sách hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh như: Vốn, vật tư nông nghiệp, công tác xây dựng nông thôn mới; vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nông dân trên địa bàn; phối hợp tổ chức 25 cuộc giám sát liên ngành việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp trên địa bàn.


Hội ND thành phố tham gia đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Thành phố về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các huyện: Gia Lâm, Quốc Oai, Phú Xuyên và các quận: Đống Đa, Hoàng Mai.


Qua giám sát, phản biện, thành Hội đã kiến nghị những nội dung còn sai phạm đến các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân và nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

 
Các cấp Hội đã tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 6525 của thành ủy về xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố.


Hội ND thành phố phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt, tiếp xúc của giữa Bí thư Thành ủy với cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô, qua đó đã đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến các mặt công tác về quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp; về cơ chế hỗ trợ nông dân; công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, môi trường, an sinh xã hội.


Các cấp Hội đã tham gia 587 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tích cực nắm tình hình, dư luận trong cán bộ, hội viên, nông dân, tuyên truyền, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.


Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tiếp và giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở,các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 1.663 buổi tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai 2013, Luật HTX, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật hòa giải ở cơ sở, kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, hòa giải ở cơ sởcho 201.530 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; phối hợp tổ chức 976 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 56.860 lượt hội viên, nông dân; tiếp nhận và phát hành 9.600 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin 2016, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trợ giúp pháp lý, chính sách bảo hiểm nông nghiệp và 416 cuốn sổ tay hỏi đáp tuyên truyền Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, Luật Hợp tác xã 2012, Bộ luật tố dụng Dân sự 2015 sửa đổi.


Hội ND cơ sở phối hợp hòa giải 1.602 vụ, trong đó Hội trực tiếp hòa giải được 889 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; tiếp nhận 248 đơn thư, kiến nghị, trong đó giải quyết 92 đơn thuộc thẩm quyền của Hội, 156 đơn không thuộc thẩm quyền của Hội chuyển cơ quan chức năng giải quyết; hướng dẫn thành lập 25 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, trong đó, Hội ND thành phố trực tiếp thành lập 02 Câu Lạc bộ tại tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì và xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên;các huyện, thị xã thành lập nhân rộng được 23 Câu lạc bộ, nâng tổng số Câu lạc bộ do Hội đang quản lý 181 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 9.050 thành viên.


Các cấp Hội phối hợp tham gia 356 vụ tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư với chính quyền và các ngành chức năng; phát động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia viết 20.662 bài dự thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn thành phố năm 2018; định kỳ tổ chức giao ban, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.


Tới đây, các cấp Hội tiêp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Điều lệ Hội, xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp, việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Hội tại các địa phương, phối hợp thực hiện tốt Quyết định 81 Thủ tướng Chính phủ; tăng cường các hoạt động về trợ giúp pháp lý, tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội các cấp; thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ cơ sở.

 

Hà Chi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp