Hội ND Ninh Thuận: Thực hiện 14 cuộc kiểm tra ở các huyện, thành Hội và 21 cơ sở Hội
09:59 - 18/03/2019
(KNTC)-Trong năm 2018, tỉnh Hội đã tiến hành thực hiện 14 cuộc kiểm tra ở các huyện, thành Hội và 21 cơ sở Hội. Qua kiểm tra, làm việc đã kịp thời uốn nắn các sai sót trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời giải đáp một số kiến nghị, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cùng cơ sở.

Hội Nông dân tỉnh họp triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2018
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu được giao; việc tiếp tục thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư; triển khai thực hiện các dự án thuộc Quỹ Hỗ trợ nông dân, các chương trình phối hợp với các ban, ngành và một số nhiệm vụ công tác chuyên đề của Hội; thực hiện Điều lệ, Chỉ thị của Hội; việc triển khai Quyết định 217, 218 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi năm 2018.

Bên cạnh đó, Thường trực tỉnh Hội tổ chức các buổi làm việc với Hội Nông dân các huyện, thành phố về công tác xây dựng tổ chức Hội và các phong trào nông dân, thông qua đó kịp thời chấn chỉnh những việc còn thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào để kịp thời động viên và nhân ra diện rộng. Tỉnh Hội phối hợp với Hội Nông dân huyện Bác Ái tổ chức 10 cuộc kiểm tra chất lượng sinh hoạt của Câu lạc bộ "Nông dân pháp luật" tại xã điểm Phước Trung.

Hội Nông dân các huyện, thành đã tổ chức kiểm tra 209 cuộc ở 65 cơ sở Hội. Các cơ sở Hội đã tổ chức 904 cuộc kiểm tra ở chi, tổ Hội, bao gồm kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra cho thấy, 100% các huyện, thành và cơ sở Hội đã kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành đã kịp thời cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương Hội, của Ủy ban nhân dân các cấp, của Hội Nông dân tỉnh, chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra.

Các cấp Hội thực hiện các chỉ tiêu có kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân vượt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh một số cơ sở Hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Công tác vận động và xây dựng các nguồn quỹ Hội chậm triển khai; công tác triển khai thu hồi vốn các nguồn dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho nông dân ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên, chủ yếu dựa vào công tác phối hợp nên chưa làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nông dân. Ý thức bảo vệ môi trường chưa được hội viên, nông dân thực sự quan tâm...
Minh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp