Khánh Hòa: Gắn hoạt động kiểm tra giám sát với công tác xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh
14:56 - 12/02/2019
(KNTC) – Ngay từ đầu năm 2018, Hội ND tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống Hội.
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân (Ảnh minh họa)Tỉnh Hội thành lập 2 đoàn kiểm tra, kiểm tra toàn diện công tác Hội, phong trào nông dân tại 8 huyện, thị, thành Hội; kiểm tra công tác triển khai Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra công tác xây dựng, quản lý Qũy HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng, hộ vay sử dụng vốn, các tổ TK&VV, tổ Vay vốn nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.


Đồng thời, Hội còn tích cực nắm bắt tình hình, tâm trạng, diễn biến tư tưởng của nông dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước có chính sách, giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tham gia cùng UBMT Tổ Quốc tỉnh giám sát về tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất tại xã Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Phước Đồng (thành phố Nha Trang); tham gia giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm), xã Ninh Phụng (huyện Ninh Hòa), xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh), xã Vĩnh Phương và Vĩnh Ngọc (thành phố Nha Trang).


Hội ND tỉnh tổ chức đoàn giám sát gồm 11 thành viên giám sát về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020 tại UBND xã Vạn Hưng và UBND huyện Vạn Ninh; UBND xã Khánh Bình và UBND huyện Khánh Vĩnh.


Ngoài ra, Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức nhiều cuộc giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện chính sách hỗ trợ giá giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng đường bê tông nội đồng, bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ bà con nông dân phát triển sản xuất.

 
Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương.


Trong năm, các cấp Hội đã tổng hợp trên 5.500 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên, nông dân tại các kỳ hợp HĐND các cấp; tham mưu đề xuất cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, tạo điều kiện đối với công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.


Tỉnh Hội xây dựng điểm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại phường Phước Long (thành phố Nha Trang); tổ chức 8 lớp tập huấn kiến thức pháp luật tại các huyện, thị, thành Hội cho 350 cán bộ Hội và ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; phối hợp giải quyết 219 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tổ chức hoà giải thành 214 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân.


Toàn tỉnh có 96 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và lực lượng cộng tác viên hòa giải tại các chi Hội; 100% cơ sở Hội trong toàn tỉnh có tủ sách pháp luật.


Tỉnh Hội và các huyện, thị, thành Hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để phản ánh với Đảng, Nhà nước những bất cập trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp góp phần củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và Hội ND.
 
Vui Tuyết
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp