Đồng Nai: Các cấp Hội tăng cường kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân
16:45 - 05/04/2019
(KNTC) - Năm 2018, Hội ND tỉnh đã tổ chức 17 đợt kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, kiểm tra chuyên đề Quỹ HTND tại các huyện, thị, thành và cơ sở Hội.
Công tác kiểm tra, giám sát giúp các cấp Hội đánh giá đúng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội và các phong trào nông dân (Ảnh minh họa)


Hội ND các huyện, thị, thành tổ chức 404 cuộc, tại 159 cơ sở Hội, 523 chi Hội và 1.077 tổ Hội. Hội ND cấp cơ sở trong toàn tỉnh đã tổ chức 902 cuộc.


Nội dung kiểm tra tập trung vào: Hoạt động Hội và phong trào nông dân, việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết của Hội; các chương trình công tác trọng tâm của Hội; công tác triển khai các văn bản của Hội cấp trên; việc thực hiện các chương trình phối hợp liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phối hợp với ngân hàng CSXH kiểm tra việc cho các đối tượng nghèo và hộ chính sách vay vốn ủy thác của ngân hàng CSXH.


Qua hoạt động kiểm tra giúp Ban Thường vụ Hội ND các cấp đánh giá đúng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội và các phong trào nông dân, đồng thời có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.


Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch về giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội triển khai đến 11 huyện, thị, thành Hội để tổ chức thực hiện.


Hội ND tỉnh thực hiện việc giám sát thông qua việc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương tổ chức hội nghị triển khai các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp cho 1.052 đại biểu là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Tổ hợp tác, Hợp tác xã và hội viên, nông dân nòng cốt tại các huyện, thị, thành, qua đó, giúp bà con nông dân có thêm kiến thức, nhận diện vật tư nông nghiệp không đạt chất lượng để phản ánh với cơ quan Mặt trận Tổ quốc và Hội ND các cấp.


Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn các: huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom và Định Quán.


Qua giám sát, Hội ND tỉnh đã kiến nghị Ủy ban nhân dân các huyện khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn.


Đồng thời, chỉ đạo Hội ND cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi của hội viên, nông dân.


Trong đó, Hội ND huyện Thống Nhất tổ chức giám sát về tình hình hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn; Hội ND huyện Tân Phú giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; Hội ND huyện Trảng Bom tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh tham gia Hợp tác xã, Tổ hợp tác và Câu lạc bộ tại UBND xã Đồi 61 và xã An Viễn; Hội ND huyện Long Thành tổ chức đoàn giám sát về công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi tại các xã: Bàu Cạn, Tân Hiệp, Bình Sơn; Hội ND thị xã Long Khánh tổ chức giám sát tình hình thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng tại 02 xã: Bảo Quang và Bảo Vinh; Hội NDcác huyện: Cẩm Mỹ và Xuân Lộc giám sát tình hình thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng tại các xã trên địa bàn.


Hội ND 06 xã: Lâm San, Sông Ray, Long Giao, Thừa Đức, Xuân Đường, Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ) tích cực thực hiện giám sát với các nội dung: Bình xét và thẩm định hộ nghèo, hộ cận nghèo; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách với người có công; công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự; giám sát công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện xã hội hóa giao thông nông thôn trên địa bàn xã.


Ngoài ra, Hội ND các cấp thực hiện hiệu quả vai trò giám sát thông qua việc tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân, giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; tổng hợp kiến nghị của nhân dân để phản ánh các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.


Qua đó, góp ý, kiến nghị cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức giảm nghèo, tiếp cận hộ nghèo đa chiều; dự thảo chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; quyết định của Ủy ban nhân dân, các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch, những chính sách của tỉnh làm cơ sở phát triển kinh tế xã hội địa phương.


Đồng thời, Hội ND các huyện, thị, thành đã phối hợp cùng chính quyền và các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Các cấp Hội đã tiếp nhận 339 đơn thư khiếu nại và phối hợp giải quyết 324 đơn thư khiếu nại với các nội dung về tranh chấp ranh giới đất đai, đường đi, vay mượn tiền, mâu thuẫn gia đình của hội viên, nông dân.


Hiện còn 15 đơn thư tiếp tục được các cấp Hội xác minh, phối hợp các ngành chức năng xem xét, giải quyết nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp, đồng thời giữ được sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định chính trị khu vực nông thôn.


Có thể thấy, công tác, kiểm tra, giám sát đã được các cấp Hội triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm qua đó, kịp thời chỉ ra những thiếu sót, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị sai phạm nhằm tạo chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

 

Lê Kỳ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp