Bình Dương: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội
10:01 - 16/03/2019
(KNTC) - Năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức 1.123 cuộc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ, Quy chế làm việc của Hội, các Chương trình, Đề án, dự án do Hội trực tiếp quản lý; kiểm tra tình hình quản lý Quỹ HTND và vốn ủy thác ngân hàng CSXH tham gia đoàn giám sát các chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh và Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Công tác kiểm tra giám sát góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội (Ảnh minh họa)


Trong đó, tỉnh Hội tổ chức 56 cuộc; cấp huyện, thị, thành Hội 148 cuộc và cấp cơ sở 919 cuộc


Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục; phát huy hiệu quả trong sử dụng vốn và chấp hành Điều lệ Hội góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. 


Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân tham gia góp ý theo tinh thần các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhất là một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, đạo đức lối sống, trong phong cách làm việc, trong sản xuất cũng như trong đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân.


Được sự chấp thuận của tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh Hội đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức 02 đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh; giám sát chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và việc triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.


Năm 2018, tỉnh Hội đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức 09 lớp tập huấn trang bị kỹ năng, kiến thức pháp luật cho hơn 950 cán bộ, hội viên, nông dân; chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành phố tổ chức giám sát pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và báo cáo bằng văn bản cho Hội ND tỉnh.


Đồng thời, các cấp Hội phối hợp với các sở, ngành bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con nông dân; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của hội viên, nông dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nắm tình hình khó khăn, bức xúc trong nông nghiệp, nông dân nông thôn để kiến nghị, tháo gỡ; tích cực đối thoại và tham mưu cho lãnh đạo các cấp để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con.


Thực hiện Quyết định 81của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội cử cán bộ tham gia cùng chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ hàng tuần; các cơ sở Hội phối hợp với Hội đồng hòa giải cùng cấp tham gia hòa giải 996 vụ việc tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, nợ tiền, ly hôn, tranh chấp dân sự trong nội bộ nông dân, hòa giải thành 804 vụ; tham gia giải quyết 489 vụ khiếu nại, tố cáo.


Đồng thời, các cấp Hội tổ chức Hội nghị ra mắt 09 CLB “Nông dân với pháp luật” và trang bị tài sản (tivi, loa, âm ly); tập huấn kỹ năng điều hành CLB cho trên 450 lượt cán bộ, hội hiên, nông dân trên địa bàn; tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” lần thứ XII.


Đến nay, các cấp Hội đã thành lập và duy trì 62 CLB  “Nông dân với pháp luật” với 2.335 thành viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp tổ chức 144 cuộc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 4.725 lượt người dự và 936 trường hợp được tư vấn, trợ giúp về Luật Đất đai, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáovà các văn bản hướng dẫn thi hành.


Tới đây, các cấp Hội tăng cường triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Điều lệ và quy chế làm việc của Hội, các nguồn vốn vay; kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ và các chuyên đề; tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật”; phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 10.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo lịch làm việc của UBND tỉnh.
 

Quý Vị
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp