Quảng Ngãi: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát
10:23 - 18/04/2019
(KNTC) - Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát hiệu quả trong hệ thống Hội. 
Hoạt động kiểm tra, giám sát giúp các cấp Hội nâng cao hiệu quả hoạt động từ cơ sở, củng cố những đơn vị hoạt động kém hiệu quả (Ảnh minh họa)


Theo đó, Hội ND các cấp đã tổ chức 615 buổi kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện Điều lệ Hội, tổ chức các phong trào nông dân, công tác quản lý các nguồn vốn vay, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của cơ sở, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh những mặt hạn chế để nâng cao hiệu quả hoạt động từ cơ sở, củng cố những đơn vị hoạt động kém hiệu quả.


Quỹ HTND tỉnh tổ chức kiểm tra 14/14 huyện, thành Hội về hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng.


Sau mỗi cuộc kiểm tra, Hội ND các cấp có văn bản thông báo đến Ban Thường vụ và cấp ủy cùng cấp nêu rõ mặt mạnh, yếu của đơn vị được kiểm tra.


Công tác kiểm tra đã đổi mới về nội dung cụ thể đến từng cuộc kiểm tra, ngoài việc kiểm tra theo quy định của Điều lệ Hội, tăng cường kiểm tra chuyên đề, kiểm tra việc khắc phục tồn tại trong thực hiện kết luận của cuộc kiểm tra trước.


Qua kiểm tra đã giúp cho Ban Thường vụ Hội các cấp có biện pháp chỉ đạo nhằm hạn chế tồn tại và tổ chức thực hiện các phong trào nông dân hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.


Đồng thời, Hội ND tỉnh tổ chức giám sát tại 2 huyện, 4 cở sở Hội và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, một số huyện thực hiện công tác giám sát vật tư nông nghiệp ở huyện Tư Nghĩa và huyện Sơn Tịnh.


Hội ND tỉnh triển khai kiểm tra, giám sát vật tư nông nghiệp năm 2018 tại xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Trung huyện Tư Nghĩa và xã Tịnh Đồng, Tịnh Bắc huyện Sơn Tịnh.
Hội ND tỉnh tham gia góp ý vào các dự thảo về chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn do HĐND, UBND tỉnh ban hành.
 

Hội ND huyện, thành phố tham gia giám sát cùng HĐND huyện và giám sát cùng Uỷ ban MTTQ huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện hương ước, quy ước và tổ chức giám sát việc thực hiện chương trình khuyến nông, các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết những tồn tại ở các dự án.


Đồng thời, Hội ND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội cho 200 đại biểu là cán bộ Hội các cấp trong tỉnh; phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học việc thực hiện nhiệm vụ của Hội ND các cấp và kết quả thực hiện một số chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở 12 xã thuộc 6 huyện gồm: Đức Phổ, Nghĩa Hành, Bình Sơn, Ba Tơ, Trà Bồng và TP Quảng Ngãi với 1000 phiếu điều tra.


Bên cạnh đó, các huyện, thành Hội và cơ sở Hội vận động hội viên, nông dân tham gia các buổi đối thoại của Bí thư cấp ủy với nhân dân tại địa phương; kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để phản ánh cho các cấp ủy Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn;cung cấp địa chỉ email và số điện thoại đường dây nóng của TƯ Hội và Hội ND tỉnh để tiếp nhận thông tin của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh.


Cán bộ Hội các cấp tham gia việc giám sát của Hội đồng nhân dân; chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia tiếp xúc cử tri đầy đủ.


Năm 2018, các cấp Hội đã xây dựng, củng cố 7 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở 7 xã; tổ chức tập huấn cho 880 hòa giải viên; phối hợp với TƯ Hội xây dựng xã điểm pháp luật, thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Nghĩa Thương huyện Tư Nghĩa.


Trong năm 2018, các cấp Hội phối hợp UBND và các ban, ngành đoàn thể cùng cấp tiếp dân định kỳ, giải quyết bức xúc của nhân dân kịp thời, đúng quy định.


Các cấp Hội đã tiếp nhận và phối hợp hòa giải 342 vụ khiếu nại, tố cáo chủ yếu tranh chấp liên quan đất đai, hôn nhân gia đình, phối hợp giải quyết 495 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 84 thư gửi trực tiếp cho Hội ND; tổ chức 625 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 71.875 lượt hội viên, nông dân tại địa phương.


Năm 2019, các cấp Hội tiếp tục duy trì công tác kiểm tra  tại các cơ sở Hội; xây dựng các tiêu chí đánh giá cơ sở Hội, định kỳ kiểm tra, đánh giá phân loại chất lượng cơ sở; tích cực sinh hoạt cùng cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân; đề xuất, kiến nghị việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển khai công tác giám sát, quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp ở các huyện theo kế hoạch; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyên nhân khiếu kiện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

 

Minh Xuân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp