Vĩnh Phúc: Tập trung công tác kiểm tra, giám sát
16:20 - 15/04/2019
(KNTC) - Năm 2018, các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất hơn 400 cuộc tại 9/9 huyện, thành, thị; 135 cơ sở và hơn 1.000 chi, tổ Hội.
Công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở Hội (Ảnh minh họa)


Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng theo đúng hướng dẫn của TƯ Hội NDVN.


Năm 2018, tỉnh Hội phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện công tác giám sát quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa bàn nông thôn và kinh phí hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường tại 08 cơ sở thuộc các huyện: Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Phúc Yên.


Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các huyện, thành, thị, các cơ sở, các chi, tổ Hội được kiểm tra đều thực hiện theo Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của tổ chức Hội cấp trên, không có tổ chức, cá nhân nào vi phạm, bị kỷ luật.


Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp Hội nắm được những ưu điểm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Bên cạnh đó, tỉnh Hội xây dựng Kế hoạch 216 nhằm triển khai thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng.


Các cấp Hội còn vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia góp ý vào xây dựng các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.


Bên cạnh đó, Hội ND các cấp còn phối hợp tổ chức trên 100 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 5.000 lượt người, giúp bà con nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật; tham gia hòa giải thành 90 vụ mâu thuẫn, phối hợp giải quyết 85 đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.


Từ nay cho tới cuối năm 2018, các cấp Hội tăng cường triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động Hội, các phong trào của Hội; kiểm tra các chuyên đề, trọng tâm là việc sử dụng vốn Quỹ HTND và cho vay ủy thác ngân hàng CSXH; tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp của hội viên, nông dân tại cơ sở; tích cực tham gia giám sát phản biện, đề xuất, góp ý về cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn nhằm nâng cao đời sống cho bà con nông dân.
 
 

Kim Xuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp