Hòa Bình: Kiểm tra, giám sát gần 2.000 cuộc
10:18 - 05/04/2019
(KNTC) – Năm 2018, Hội ND các cấp đã thực hiện 1.966 cuộc kiểm tra. Trong đó: Hội ND tỉnh thực hiện 45 cuộc kiểm tra cấp huyện, thành phố, cơ sở, chi Hội; các huyện, thành Hội kiểm tra 296 cuộc tại cơ sở và chi Hội; cơ sở Hội kiểm tra 1.625 cuộc các chi, tổ Hội.
Các cấp Hội tập trung kiểm tra công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân ở các huyện, thành phố, cơ sở, chi Hội (Ảnh minh họa)


Qua kiểm tra cho thấy, công tác tổ chức xây dựng Hội và phong trào nông dân ở các huyện, thành phố, cơ sở, chi Hội cơ bản các chỉ tiêu giao đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.


Các cấp Hội đã thực hiện đúng quy định của Điều lệ Hội, sinh hoạt đúng định kỳ, có sổ sách ghi Nghị quyết các cuộc họp, sổ thu, chi tài chính, danh sách hội viên, danh sách đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, danh sách đăng ký hộ gia đình văn hoá.


Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội được các cấp Hội tích cực thực hiện.


Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội ND tỉnh đã lựa chọn và xây dựng nội dung giám sát những vấn đề bức xúc được hội viên, nông dân quan tâm, các chính sách liên quan đến nông nghiệp như: Việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn.


Hội ND tỉnh chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công thươngtổ chức 03 cuộc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp tại các huyện, thành phố và cơ sở sản xuất; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh tổ chức 03 cuộc giám sát, 02 cuộc khảo sát về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Mai Châu, Tân Lạc và Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình.


Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn phối hợp với các đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh tổ chức 29 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực như: Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, việc tái hòa nhập cộng đồng, việc xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, việc quản lý và sử dụng đất; tình hình quản lý, khai thác các công trình thủy lợi; thực hiện việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm tại các huyện, thành phố; việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tranh chấp đất đai tại 03 huyện: Yên Thủy, Lạc Thủy, Lương Sơn.


Hội ND tỉnh còn phối hợp tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia vào các dự thảo, Nghị quyết, văn bản của các cấp, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện của các cơ quan Nhà nước đối với nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia đóng góp ý kiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Luật Đất đai, Luật Chăn nuôi, Luật trồng trọt, qua đó cán bộ, hội viên, nông dân đồng tình cao và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức được 4.415 cuộc buổi tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng; phối hợp tổ chức 1.131 buổi tuyên truyền về pháp luật cho 92.175 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho 51.369 lượt hội viên, nông dân, tổ chức 65 cuộc tập huấn, giao lưu sân khấu hoá,phổ biến giáo dục pháp luật.


Năm 2019, các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân để nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của nông dân, tham mưu đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân; đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 

Văn Soạn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp